Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Statens krispaket: 300 miljarder kronor till coronautsatta branscher

Publicerad: 16 mars 2020, 10:23

Foto: Viktor Svedberg

Staten tar tillfälligt över sjuklönekostnader, arbetstagare som permitteras får ut 90 procent av sin lön.

Ämnen i artikeln:

CoronavirusetRegeringen

Janne Naess

janne.naess@dagensmedia.se


Den 16 mars presenterar regeringen ett krispaket som ska mildra de ekonomiska effekterna av coronasmittan. Från och med den 16 mars införs korttidspermittering för att rädda svenska jobb. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att arbetsgivares lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagare som permitteras ska på detta vis få ut över 90 procent av lönen. 

Staten föreslås också tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare föreslås ersättas de första 14 dagarna. 

Företag kan även få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. De bolag som redan betalat in skatt för perioden kan få den återbetald från Skatteverket. Anstånd beviljas bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd beviljas inte heller företag som har större skatteskulder.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Ekonomiska åtgärder i Sverige hittills:

Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.

Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.

Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

LÄS MER: Så drabbas tv-husen av köpdipp och corona 

LÄS MER: Så påverkas marknadsföringen av corona: ”Ingen vill dra ned för snabbt”

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev