Digitalt presenteras av:

SR fälls för reklam för Facebook

Sveriges Radio och SVT får från och med nu inte uppmana sina lyssnare och tittare att gå in på deras sidor på Facebook. Det är konsekvenserna av Granskningsnämndens beslut i dag, måndag.

Det var i en sändning i Sydnytt som presentatören uppmanade lyssnarna att gå in och säga sin mening på programmets Facebook-sida.

Enligt Granskningsnämnden medförde det ”en fokusering på forumet som gick utöver vad som kan anses vara motiverat av informations- och underhållningsintresset” och bröt därför mot regelverket mot otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Däremot friades SVT:s sändningar från OS i Vancouver, där programledarna vid flera tillfällen omnämnde SVT:s närvaro på Facebook och Twitter.

– I sändningen Sydnytt förekom uppmaningar att gå in och delta. I fallet SVT konstaterade programledarna att de var närvarande, men gjorde inte samma uppmaningar, säger GRN:s handläggare Christoffer Lärker till Dagensmedia.se.

Så i fortsättningen får SVT och SR inte uppmana folk att gå in på deras Facebook-sida, till exempel?

– Ja, det är så det fungerar. Nämndens beslut ligger till grund för kommande praxis. Men det finns olika grader så det kommer nog fler beslut i denna fråga.

Ett inslag i "Förmiddag" i P4 Kristianstad fälldes på liknande grunder som Sydnytt.

Enligt radio- och tv-lagen får "program som inte är reklam inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får uppmuntra till inköp eller hyra, vara säljfrämjande eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt".

Martin Schori

Publicerad 2010-09-06 11.13Uppdaterad 2015-12-06 15.39

Dela artikeln: