lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Sex tips: Så bör du samarbeta med din digitala byrå

Publicerad: 28 maj 2019, 08:38

Curamandos Katarina Sonnenberg ger sina bästa råd kring hur man skapar ett lönsamt och friktionsfritt samarbete med sin digitala byrå.

Ämnen i artikeln:

CuramandoDigitalt

Hur ser det ultimata samarbetet med en digital byrå ut? Förhoppningsvis är svaret att samarbetet är friktionsfritt, lönsamt och att ni arbetar mot ett gemensamt mål. Men är det verkligen den allmänna upplevelsen den ansvarige på kundsidan eller byråsidan har?

Under mina år som SEM-konsult på en digital byrå upplevde jag att det var roligast att jobba med kunder som visade intresse, som kunde komma med egna idéer och som även utmanade mig. I mina senaste uppdrag har jag jobbat på kundsidan som Traffic Aquisition Manager och kravställt mot digitala byråer och har då arbetat för att applicera det jag upplevde från byråsidan i min roll som kravställare. I det mest lyckade samarbetet har jag och byrån varit samspelta och haft tydliga gemensamma mål vilket inte bara gav bra resultat utan gjorde mitt jobb både enklare och roligare. Vad ett lyckat eller ett mindre lyckat samarbete beror på, bär ofta både kunden och den digitala byrån ansvar för.

Här är mina sex tips på hur du kan få ett förbättrat samarbete:

Transparens: Gäller båda parter. Delar du information och är transparent med din byrå kommer byrån enklare kunna arbeta proaktivt, ta egna initiativ och agera snabbare på adhoc förändringar.  Är man som byrå transparent och uppdaterar kunden regelbundet upplever jag att kunden blir mer involverad och intresserad och är mer tolerant om det uppstår misstag eller något inte presterar som förväntat. 

Lär av byrån: Be byrån förklara, utbilda och tipsa om bloggar, artiklar och seminarier. Jag har sett kunder som fördjupat sin kunskap och intresse, vilket har stärkt samarbetet och skapat ett större engagemang från båda parter.

Gemensamma mål: Ta gärna tid till att diskutera fram mål och förbättringsområden tillsammans med byrån. Här finns stor potential att sätta realistiska mål med rätt förutsättningar. Det är inte ovanligt att kundens mål inte är allierade med byråns förutsättningar och där brister samarbetet ofta snabbt.

Täta avstämningar: Att ses eller höras ofta ökar engagemanget från båda parter. Kunden känner sig involverad och får en bättre förståelse. Byrån har en möjlighet att agera på eventuell ny information eller egna insikter och få med kunden i de besluten. Avstämningarna kan var korta men de kommer ge mycket. Ett vanligt scenario är att byrå och kund ses en gång i månaden för månadrapportering och då upplever kunden ofta att de inte riktigt vet vad byrån gör och byrån upplever kunden som oengagerad.

Tydliga förväntningar: Att som kund sätta tydliga förväntningar på samarbetet från början underlättar både ett gott samarbete och, i de fall där förväntningarna inte uppfylls, ett konstruktivt samtal om vilka förändringar eller förbättringar som krävs. När båda parter har en gemensam bild av hur samarbetet ska se ut från starten undviks både missförstånd från start och man har som kund ett underlag att återkoppla till vid eventuella meningsskiljaktigheter. 

Låt byrån testa: Trots att det inte finns garanti för ett positivt utfall så behöver byråer ändå ofta få utrymme att testa ex. nya målgrupper, annonsformat eller ny budgivningsstrategi. Det är här det finns potential i att förbättra den digitala marknadsföringen, att inte stå still utan kontinuerligt jobba för att hitta nya möjligheter för att uppnå satta mål.

Avsätt tid för att få en bra start på samarbetet. Och om ni är mitt i ett icke fungerande samarbete -föreslå ett omstartsmöte och börja om med bättre förutsättningar.

Katarina Sonnenberg, Senior Consultant på Curamando

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev