lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Så mycket ökar de digitala annonsintäkterna

Publicerad: 28 februari 2017, 10:49
Uppdaterad: 20 april 2017, 09:57

Både morgonpressens- och storstadspressens digitala annonsintäkter ökade under 2016. För landsortspressen låg de digitala intäkterna i stort sett stilla.

Ämnen i artikeln:

TU

HF

Hanna Frick

hanna.frick@dagensmedia.se


Morgonpressens samlade annonsintäkter från de digitala kanalerna ökade med 3,3 procent under 2016, jämfört med föregående år. Detta enligt mediernas branschorganisation TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Storstadspressens intäkter ökade med 6,6 procent till 449 miljoner kronor.

När det kommer till landsortspressens digitala annonsintäkter däremot så låg intäkterna i stort sett stilla med en minskning på 0,5 procent till 375 miljoner kronor.

– Totalt sett ökade medieinvesteringarna med 6 procent i fjol, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, i ett pressmeddelande.

Under 2016 års sista kvartal ökade storstadspressens digitala annonsintäkter med 7,9 procent, jämfört med samma period 2015.

Samtidigt minskade landsortspressens digitala intäkter med hela 10,6 procent. Men det har sina förklaringar menar Tobias Lindberg.

– Även i fjol var sista kvartalet årets bästa i reda pengar räknat för både storstads- och landsortspressen. Men för landsortspressens del så jämförs siffrorna med den ovanligt starka tillväxten under fjärde kvartalet 2015. Ser vi på landsortspressens utveckling över hela året stannar minskningen på 0,5 procent, säger han.

Dagspressens annonsintäkter från den tryckta tidningen minskade med cirka 10 procent 2016, jämfört med föregående år.

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q6 2016 Utveckling Helår 2016 Utveckling
  Mnkr % Mnkr %
Storstadspress 141 7,9 449 6,6
Landsortspress 118 -10,6 375 -0,5
Morgonpress totalt 259 -1,4 824 3,3

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev