Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

"Rättspraxis från EU-domstolen oförenlig med svensk god internetsed"

Publicerad: 24 mars 2014, 05:39
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:43

DEBATT. Advokaterna Anna Forsebäck och Christel Rockström om hur domen från EU-domstolen kommer att påverka svenska länkar.


I en dom från EU-domstolen (mål C-466/12) konstateras att klickbara länkar till material som är utlagt på internet, utan tekniska spärrar samt med upphovsmannens samtycke, inte kräver ytterligare tillstånd – oavsett hur materialet tillgängliggörs för användaren. Men hur kan den som tillhandahåller en webbplats skydda sig mot oönskad länkning?

Det har tidigare inte varit klarlagt i vilken mån olika typer av länkar har varit tillåtna ur ett upphovsrättsligt perspektiv. En allmän uppfattning har dock varit att vanlig ”hypertextlänkning” är tillåten, men att vissa andra länktyper har förutsatt tillstånd. I Sverige har det exempelvis länge ansetts strida mot god internetsed att länka genom så kallad ”framing”.

Anledningen till att man skiljer på olika typer av länkar kan vara flera, såsom:

  • hur användaren uppfattar avsändaren av materialet
  • hur länkningen påverkar den som tillhandahåller webbplatsen där det länkade materialet finns och dennes möjligheter att bygga sitt varumärke och generera annonsintäkter
  • upphovsrättsinnehavarens möjligheter att överblicka den framtida spridningen av materialet.

Att marknaden hanterat olika länktyper på olika sätt har vi som advokater sett uttryck för genom att parter i olika förhandlingar har utgått från att samtycke krävs för vissa typer av länkning.

EU-domstolen har nu slagit fast att vilken typ av klickbar länk som används inte är av direkt betydelse för den upphovsrättsliga bedömningen; såväl vanlig hypertextlänkning som ”framing” är som utgångspunkt tillåtet. Användarens intryck av var materialet visas tycks inte heller vara relevant för den bedömningen. Rättsläget vad gäller ”framing” är således förändrat och i strid med vad som av många hittills upplevts som god internetsed. Utgångspunkten för laglig länkning kommer dock även fortsättningsvis vara att materialet lagts ut fritt på internet med upphovsmannens samtycke.

 

Tekniska skyddsåtgärder

Om man vill undvika att någon länkar till det material man har lagt ut på sin webbplats bör man i dagsläget inte lita på juridiken utan skydda sitt material, främst genom tekniska skyddsåtgärder. Det kommer säkert också att bli vanligare att webbplatsinnehavare publicerar policies om länkning, men om detta räcker som skydd är oklart. Förhoppningsvis klargörs rättsläget ytterligare i kommande domar från EU-domstolen under våren. I väntan på dessa vill vi dock uppmärksamma berörda på det faktum att länkning som tidigare uppfattats som i strid med god internetsed i många fall är laglig, och att den som vill begränsa möjligheterna till länkning till sitt material bör agera själv.

 

Anna Forsebäck och Christel Rockström

Advokater på Wistrand Advokatbyrå

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.