söndag24 september

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Ökad försäljning för Hemnet

Publicerad: 28 juni 2013, 05:56

Hemnet ökade försäljningen med 25 procent under 2012. Det visar bolagets färska bokslut.

Ämnen i artikeln:

Hemnet

Madeleine Nilsson

madeleine.nilsson@dagensmedia.se


Omsättningen landade på 70,5 miljoner kronor, vilket är en ökning på 25 procent jämfört med 2011.

Rörelseresultatet minskade däremot något och hamnade på 14,2 (14,4) miljoner kronor. Minskningen beror framför allt på ökade personalkostnader. Löner och ersättningar gick från 11,5 miljoner kronor 2011 till hela 20,8 miljoner kronor 2012.

Enligt bokslutet är anledningen till ökningen att bolaget tagit hem utvecklingen av hemnet.se och mobila applikationer, och därför rekryterat flera nya medarbetare. Medeltalet anställda gick från 14 till 26 personer.

Effekten av att Hemnet byggt upp en delvis ny organisation blir dock enligt bokslutet att 2012 och de kommande fem åren belastas av avskrivningar ”på tidigare års investeringar i immateriella anläggningstillgångar”. För 2012 hamnar de totala avskrivningarna på 6,4 (4) miljoner kronor.

Enligt bokslutet hade hemnet.se drygt 151 miljoner besök under 2012, vilket är en ökning på 3 procent jämfört med 2011. Det stora ökningen sker dock i applikationerna för mobil och läsplatta som fick 66,5 miljoner besök under 2012. Det är en ökning med 23 procent jämfört med 2011.

Hemnet ser dock en risk för att intäkterna minskar framöver, då surfandet i allt större utsträckning sker från mobila enheter istället för desktop.

”Då vår existerande intäktsmodell i princip uteslutande är beroende av annonsintäkter från externa annonsörer (bannerförsäljningen) och intäktsmöjligheterna från dessa är betydligt högre på webben än i de mobila mindre enheterna ser vi att det finns en risk att vi kommer att tappa intäkter framöver”, skriver man i bokslutet.

Hemnet aviserade tidigare i våras att bolaget skulle börja ta betalt för annonser på sajten. Detta som ett sätt att möta de minskade annonsintäkterna.

Hemnet ägs till 100 procent av aktiebolaget Hemnet Sverige, som bland annat äger varumärket och domänen. Hemnet Sverige omsatte 16 000 (32 000) kronor under 2012.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev