Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

MMS svarar Martina Göransson: ”Ditt upprop är viktigt för oss alla”

Publicerad: 28 maj 2019, 06:42

MMS vd Magnus Anshelm replikerar på Martina Göranssons upprop mot mediernas mätkaos.

Foto: Johan Marklund

REPLIK. MMS vd Magnus Anshelm vidgar Martina Göranssons uppror mot mediernas mätkaos: ”Annonsörer och mediebyråer måste ställa högre krav”, skriver han.

Ämnen i artikeln:

MMS

Tack Martina för ett angeläget upprop. Jag blir dock lite förundrad över att du skriver: ”men fortfarande saknas en gemensam och transparent valuta”

LÄS MER: Martina Göransson startar upprop mot mediernas mätkaos.

MMS har ju tillsammans med stora delar av branschen under flera år arbetat för att öka engagemanget i syfte att få alla att enas kring den gemensamma branschvaluta för online video som MMS bygger, på branschens uppdrag sedan många år. MMS och mediebranschen i Sverige har dessutom brutit ny mark och fått stort genomslag internationellt för dessa framsteg. 

När MMS 2011 lanserade första versionen av valutan för online video var Sverige först i världen. När MMS 2017 lanserade en total-tv-mätning, där man lägger samman online video och linjär-TV till en gemensam nettoräckvidd, var vi också först i världen. Branschens aktörer har tagit ett stort ansvar under lång tid och givit MMS, som oberoende branschorgan, i uppdrag att utveckla de oberoende mätningar som du efterfrågar. Att ”online publishers” som Schibsted och Bonnier News sedan ett bra tag ingår i valutan är också ett mycket gott betyg. 

Det visar tydligt att valutan omfattar betydligt mer än enbart tv online. Det visar också att valutan har stor relevans även för andra mediebolag än TV-bolagen. Sverige är den enda marknaden i världen där online publishers är med i en valuta för online video. På andra marknader, t ex i övriga Norden är valutan begränsat till tv-bolagens inventory online, men i Sverige rapporterar MMS dagligen en oberoende, transparent och kvalitetskontrollerad valuta för online video som täcker betydlig större del av alla reklamkontakter. Det saknas med andra ord inte alls någon mätvaluta. Den är däremot inte komplett, vilket beror på att vissa mediebolag valt att ställa sig utanför valutan. 

Eftersom jag vet att du känner till detta arbete, så väljer jag att tolka ditt upprop som att Ni annonsörer och mediebyråerna måste ställa högre krav på alla de medieföretag som hittills valt ställa sig utanför valutan. I MMS valuta för online video finner man ju i stort sett allt du efterfrågar. MMS arbetar emellertid ständigt med att utveckla valutan för online video, samt med att skapa en gemensam valuta för allt rörligt. I detta arbete har vi ett stort stöd av branschen. MKRB är ju också som du vet en mycket viktig kravställare i detta utvecklingsarbete. Vi välkomnar emellertid att du och andra företrädare från köparsidan inkommer med kompletterande kravlistor. MKRB gör ett mycket bra arbete, men ju fler som engagerar sig i detta desto bättre. Därför är ditt upprop mycket viktigt för oss alla. Det kan bidra till att valutan utvecklas ytterligare. Valutan har byggts av branschen tillsammans och måste även fortsättningsvis utvecklas av branschen gemensamt. 

Vi har ett mycket bra samarbetsklimat och alla medieföretag med rörligt innehåll är välkomna in i samarbetet kring valutan. Öppenheten och samarbetet är en stor tillgång i detta arbete. För att möjliggöra nästa steg i denna utveckling, som innebär att även Youtube, Facebook, Snapchat och andra aktörer går med i valutan, är ditt upprop och andra påtryckningar från köparsidan oerhört viktiga. Utan ett stort tryck från annonsörer och mediebyråer lär vi aldrig få en gemensam heltäckande valuta för online video och än mindre en Total-tv-valuta. För tv-branschens del har ju den gemensamma valutan, som täcker drygt 99 procent av allt linjärt tittande, varit en enorm tillgång för både köpar- och säljarsidan. Den är dessutom fortfarande unik i förhållande till alla andra medieslag. För online video handlar det främst om att utvidga valutan till att täcka hela marknaden, samt att hela tiden utveckla den för att leva upp branschens förändrade krav. I detta gemensamma arbete är Ni annonsörer tillsammans med mediebyråerna de absolut viktigaste kravställarna. Så stanna gärna uppe på barrikaderna och kräv att alla medieföretag använder MMS oberoende, transparenta och kvalitetssäkrade valutor. Då kan vi lösa alla dessa frågor gemensamt och fortsätta att bygga något så unikt som en heltäckande valuta för online video och en totalvaluta, som täcker all rörlig reklam oavsett distributionsform och skärm.

Magnus Anshelm, VD på MMS som arbetat med flera medieslag, där valutor saknas och därmed sett vilken tillgång gemensamma valutor innebär för både köpar- och säljarsidan. 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev