söndag24 september

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Googles Anna Wikland: "Ledare kan förändra"

Publicerad: 8 mars 2018, 11:19

I en paneldebatt möts Centerpartiets partiledare Annie Lööf, Anna Wikland, Sverigechef för Google, Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen, Johanna Mannung, initiativtagare till #tekniskt fel och Siduri Poli från Changers Hub. Foto: Janne Næss

WOMEN IN TECH 2018. Frågan om verklig förändring efter #teknisktfel debatteras under Women in Tech. "Det är extremt viktigt att sätta exempel som ledare när det kommer till mångfald", säger Anna Wikland, Sverigechef på Google.

Ämnen i artikeln:

Women in techGoogleCenterpartiet

Amanda Törner

amanda.torner@dagensmedia.se


Under Internationella kvinnodagen 8 mars äger konferensen Women in Tech rum i Stockholm, som syftar till att lyfta och uppmärksammade kvinnor inom den växande techbranschen.

Under förmiddagen tas frågan om hur man skapar reell förändring i kölvattnet av #metoo och tekniskbranschens eget upprop #teknisktfel upp.

I en paneldebatt möts Centerpartiets partiledare Annie Lööf, Anna Wikland, Sverigechef för Google, Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen, Johanna Mannung, initiativtagare till #teknisktfel och Siduri Poli från Changers Hub.

Annie Lööf säger att hon anser att politikerna har ansvar för att vara en drivande kraft för jämställdhet efter #metoo.

– Jag tror att vi under de senaste hundra åren har fått uppleva tre tongivande händelser: den första är kvinnlig rättighet, den andra är när kvinnor klev in på arbetsmarknaden och den tredje är det som händer just nu, med frågan om jämställdhet.

I debatten tas avsaknaden av politiker, i de forum där förändring efter #metoo diskuterats under den senaste tiden, upp.

– Frågan om varför det ser ut så borde egentligen andra svara på, säger Annie Lööf, och pekar på att hon i många sammanhang som adresserat #metoo varit ensam politiker, exempelvis på den stora jämställdhetskonferensen som ägde rum i Karlstad tidigt i februari i år.

– Jag tror att det finns ett före och efter #metoo, fortsätter hon.

– Det har varit hjärtekrossande att ta del av alla de berättelser som kommit fram i #teknisktfel, säger Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen.

– Det gör mig arg att vi fortfarande har den här situationen. Det är en signal på att vi måste jobba hårdare.

Hon understryker att branschen gör väldigt mycket för att komma tillrätta med problematiken, och tar bland annat upp initiativet "Bredda bilden" som erbjuder bilder på kvinnor i ingenjörsyrket.

– Jämställdhet inom branschen handlar även om vilka bilder man ser. Googlar man "ingenjör" kommer det nästan endast upp bilder på män. Om det fortsätter på det viset kommer det leda till att det även fortsatt är främst män som rekryteras till yrket, säger Amelie von Zweigbergk.

När hon får frågan om varför Teknikföretagen inte kände till den situation som #teknisktfel visat på, svarar hon:

– Vi kände till det, men vi kände inte till magnituden av problemet. Det chockade oss. Det blir väldigt nära när man tar del av kvinnornas historier.

Siduri Poli ger exempel på vad företag kan göra för att bidra till förändring:

– Titta inom företaget. Vilka är ägarna och vilka sitter på chefspositioner? Visar det sig att det saknas mångfald inom företaget måste någonting göras. Dessutom handlar det om att bygga nya företag, med nya typer av ägare och ledare. Det kommer naturligt leda till ökad mångfald.

Anna Wikland, Sverigechef på Google, tror att ledarens roll är avgörande för att skapa förändring efter #teknisktfel.

– Jag tror att ledarens roll är att skapa en miljö där medarbetare oberoende av om de är män eller kvinnor kan känna sig trygga och där det finns tydlighet kring hur man går vidare om man blir utsatt, säger hon.

– Det är extremt viktigt att sätta exempel som ledare när det kommer till mångfald.

Hon tar upp hur Google Sverige under åren har haft många kvinnliga ledare, men att hon under den senaste tiden har uppmärksammat ett problem. När Google nyligen lade ut en annons för en ny chefsroll, var 95 sökande män och endast fem kvinnor.

– Förutom dessa ansökande hade vi gjort egen research på intressanta kandidater till rollen och av dessa var majoriteten kvinnor. Men när vi ringde upp dem sa samtliga män ja till att ses, medan kvinnorna som regel var tveksamma.

Hennes poäng säger hon är att uppmuntra kvinnor till att våga säga ja till möjligheter.

– Ta chansen att i alla fall lyssna på de möjligheter som finns. Ibland tror jag även att kvinnor tvivlar på sin egen förmåga. Där behöver vi skaffa oss större självförtroende, säger Anna Wikland.

Annie Lööf stämmer in i att ledare kan skapa förändring, men menar att även lagstiftning är viktigt, exempelvis den nya samtyckeslagen.

– Ledare kan förändra, för det här handlar om kultur, attityder och att ha förtroende hos sina medarbetare.

Hon tar upp att Centerpartiet har inrättat en visselblåsarfunktion för medarbetare som inte känner sig trygga med att gå direkt till sin chef med exempelvis sexuella trakasserier.

– Som ledare vill jag veta vad som har hänt, annars kan jag ju inte förändra.

De historier som kommit fram i de olika #metoo-uppropet har dock visat på att det i många fall är chefen som är förbrytaren.

– Förbrytarna var i många fall ledarna själva, och var de inte förbrytarna var det dem som tillät det att hända, säger Johanna Mannung, initiativtagare till #teknisktfel.

– Självklart kan bra ledare förändra, men tyvärr har en stor del av den är branschen inte några bra ledare.

Siduri Poli från Changers Hub påpekar hur viktigt det är att gå ner i åldrarna för att skapa förändring efter #metoo.

– Vi behöver prata om värderingar, machokultur och orättvisor från en tidig ålder.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev