Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalt

Anette Novak: ”Medieutredningen är till för medborgarna – inte medieföretagen”

Publicerad: 29 juni 2015, 12:39
Uppdaterad: 11 december 2015, 10:22

ALMEDALEN 2015. Dagens Media intervjuar Anette Novak – medieutredaren som bär förväntningarna från en hel bransch på sina axlar.


Ämnen i artikeln:

Alice Bah KuhnkeAnette Novak

Medieutredningen har ända sedan den sjösattes av kulturminister Alice Bah Kuhnke varit ett av vårens stora samtalsämnen i den pressade mediebranschen.

Kulturministern väntar sig ”radikala förslag”.

Förväntningarna i medie-Sverige, där lokalredaktioner läggs ned och de kommersiella mediehusen anser sig pressas av både public service och globala nätjättar, är höga.

Knappt hade medieutredaren Anette Novak satt igång med sina samråd förrän röststarka publicister kritiserade utredningen offentligt.

Redan i höst ska ett delbetänkande presenteras.

Under måndagen deltog Anette Novak i en paneldebatt i Visby anordnad av #Hejdigitalt.

Inför publiken sammanfattade hon sina intryck från utredningsarbetet hittills, som bedrivs ”i högt tempo” eftersom det är kort om tid.

– Det finns en väldigt stark förväntan på den här utredningen. Medieföretagen kämpar, det vet vi alla, sade Anette Novak som  påminde om att utredningen är till för medborgarna i första hand.

– I direktiven är det ett tydligt medborgarfokus, inte ett branschfokus. Det är viktigt att vi tittar på vad medborgarnas behov är, fortsatte Anette Novak.

Under våren har ett antal samråd och runda-bords-samtal hållits, där företrädare för mediebranschen har fått chansen att berätta vad som är de viktigaste frågorna.

Under paneldebattens inledning avslöjade Anette Novak att sammanfattningen av vårens samtal med branschen kokar ned till fyra huvudpunkter.

1. Behovet av möjliggörande digital infrastruktur – infrastrukturfrågan har något oväntat seglat upp som den kanske viktigaste frågan.

2. Behovet av kompetenshöjning – medieföretagen är medvetna om sin kompetensbrist på det digitala området.

3. Behovet av en stark lokaljournalistik – medieföretagen vill ha indirekta stödformer till de lokala aktörerna, utan att staten går in och petar i vad som är god och kvalitativ journalistik.

4. Konkurrens på lika villkor – balansen mellan kommersiella och licensfinansierade medier samt globala aktörer är central.

För Dagens Media berättar Anette Novak att hon inte fäster så stor vikt vid den kritik som framförts.

– Jag är ganska oberörd av det. Jag tror att man ska tolka det starka engagemanget som en oro för att det kan komma ännu fler förändringar som inte ”går vår väg”. Det finns en existentiell oro, som tar sig olika typer av uttryck. Det har jag respekt för. Vi kan inte göra annat än att jobba på och vi ska inte ha medieföretagens perspektiv utan det är medborgarnas behov och rättigheter som är i fokus. Då måste man ha lite distans till allt som sägs och göra sina egna synteser.

Finns det en övertro från mediebranschen på att detta är deras utredning och räddning?

– Det tycker jag att du ska fråga dem om. Jag upplever att förväntan är stor. Ett hållbart medielandskap är ett självförsörjande medielandskap. Inget medielandskap mår bra av att bli beroende av externt stöd eller extern inblandning.

Vilket kompetensproblem är det medierna själva upplever?

– Man upplever inte att man har lyckats kompetensutveckla internt så snabbt som man skulle ha behövt utifrån hur snabbt marknadsutvecklingen går och hur snabbt medborgarna förändras.

– Man upplever också att det finns en brist på förståelse mellan ”doers and thinkers”, att ledningen inte alltid förstår utmaningarna hos de som gör jobbet.

Är det digital kompetens eller hur man tjänar pengar digitalt som är problemet medierna upplever?

– För få personer i medieföretagen kan programmera. Det är ju det språk som bygger det digitala medielandskapet. För få reportrar kan något om sökmotoroptimering, hur ska de då bli lästa? Förr bars deras tidning ut, nu måste man kunna andra verktyg. Där är det absolut bristande kompetens.

Vilken infrastruktur är det som efterfrågas?

– Om det är fiber eller mobilt får tiden utvisa, och teknikutvecklingen går fort. Men en möjliggörande infrastruktur som är neutral, fri och öppen och inte domineras av någon aktör som kan sätta priser som gör att vissa människor inte får tillgång och som inte gör att exempelvis stora delar av vissa regioner inte alls nås.

En delbetänkande ska komma i höst – kommer ni att hinna?

– Vi kommer att hinna. Sedan skulle vi gärna ha mer tid och det pågår försök att sträcka ut tiden på olika sätt, det är ju EU som bestämmer det. Men vi jobbar så snabbt att vi ska kunna leverera även om det inte blir någon ny tidsgräns. Hade vi fått mer tid hade vi kunnat göra mer.

Kan du säga någonting om vad ni kommer att föreslå?

– I direktiven är man tydlig med att det finns vita fläckar. Det gäller att definiera var de är och vilka som är de mest kostnadseffektiva och för medborgarna bästa sätten att lösa det på.

LÄS ÄVEN:

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev