De upplevs ha störst inflytande över svensk radio och tv

2017-06-20 08:25  
Allmänheten upplevs i stort sett inte ha någon påverkan alls på innehållet i radio och tv.

Enligt en ny undersökning upplever allmänheten att mediernas egna aktörer står starka – men även annonsörerna tillskrivs en betydande roll.

Myndigheten för press, radio och tv samarbetar sedan 2013 med SOM-institutet vid Göteborgs universtitet med syfte att mäta hur allmänheten bedömer olika aktörers inflytande över innehållet i svensk radio och tv.

Resultatet av den senaste undersökningen visar att de grupper som allmänheten upplever ha störst inflytande över innehållet tveklöst är journalister och mediernas ägare, alltså de aktörer som på olika sätt står närmast innehållet.

Samtidigt bedöms annonsörer och näringsliv också ha förhållandevis stort inflytande, medan staten tillskrivs liten roll. Allmänheten upplevs i stort sett inte ha någon påverkan alls.

Bedömningen av inflytande i radio och tv har nu mätts under fyra år – 2013-2016 – och det går att se vissa förändringar över tid.

Till exempel upplevs inflytandet från externa aktörer ha ökat. Störst uppgång noteras för politikerna, näringslivet, staten och de stora intresseorganisationerna. Även inflytandet från mediernas ägare bedöms ha ökat över de här åren.

Olika grupper i samhället gör lite olika bedömningar när det gäller inflytandet över innehållet i svensk radio och tv.

Enligt undersökningen upplever äldre och medelålders att journalister, ägare, intresseorganisationer, annonsörer och näringsliv har stort inflytande, medan yngre personer utmärker sig genom att tillskriva allmänheten en större betydelse för mediernas innehåll.

Personer med högre utbildning upplever också att de olika aktörsgrupperna har större inflytande än vad personer med låg utbildning gör. Liknande mönster återfinns bland personer med stort politiskt intresse i jämförelse med personer med lågt eller inget politiskt intresse.

Även politisk orientering har viss betydelse för vilka bedömningar som görs. Personer som står politiskt till höger upplever att journalister, staten och politiker har mer inflytande, medan personer som står till vänster i större utsträckning menar att annonsörer och näringsliv har inflytande över innehållet.

"Mediernas egna aktörer står, mätt på det här sättet, starka, annonsörerna har en betydande roll medan allmänheten bedöms vara svag", sammanfattar Myndigheten för press, radio och tv undersökningens resultat.

Om undersökningen:

Varje höst sedan 1986 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet en nationell fråge-undersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinion och medier.

Myndigheten för press, radio och tv har sedan 2013 samverkat med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och deltagit med frågeställningar till institutets årliga nationella undersökning.

Amanda Törner

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Dagens Media.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Dagens Media eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Läs även

Åsikter & debatt