Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medier

De hetaste valfrågorna – så tycker branschen

Publicerad: 7 september 2018, 10:02
Uppdaterad: 11 september 2018, 12:05

Linda Wetterborg, Alexander Lydecker, Ola Klingenborg, Lena K. Samuelsson, Brit Stakston, och Amanda Oxell.

VAL 2018. Digitaliseringen, hotet mot journalister och digitalmomsen listas som de viktigaste valfrågorna när Dagens media frågar sex tongivande branschföreträdare vad de tycker.


Ämnen i artikeln:

valet 2018

Det stundande riksdagsvalet har länge varit högst upp på agendan i svenska medier. Men vilka valfrågor tycker vår bransch är viktigast? Dagens media har ställt frågan till sex tongivande företrädare för olika delar av mediebranschen.

 Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson, digitala mediestrategen Brit Stakston, Clear Channels Nordeuropachef Ola Klingenborg, Telenors marknads- och kommunikationschef Linda Wetterborg, Bonnier News försäljningsdirektör Alexander Lydecker och Wavemakers digitala strateg Amanda Oxell ger sin syn på saken. 

webb-Amanda Oxell-JN.jpg Amanda Oxell. Foto: Janne Næss

Amanda Oxell, digital strateg, Wavemaker

– För mediebyråerna upplever jag att digitaliseringsfrågor är högprio. Hur arbetar vi för digital trygghet och integritet, innovation och infrastruktur? 

Finns det något parti som vill föra en politik som påverkar branschen på ett sätt som är särskilt bra, respektive dåligt?

– Dessa frågor har inte fått något utrymme i valrörelsen alls. Från något håll. Det man däremot kan säga är ju att branschen är känslig för konjunkturer och att de partier som arbetar för fortsatt högkonjuktur ger oss vind i seglen. 

Vilket parti har varit mest framgångsrikt i sin kommunikation inför valet 2018?

– Jag upplever att det har varit svårt att bedöma de enskilda partiernas kommunikationsinsatser, överlag har det känts spretigt. Ingen har hållit någon genomgående linje. Känns inte som att det jobbats med det digitala innehållet utifrån ett engagemangsperspektiv utan fortfarande mer anpassning av offlinematerial till ”webben”. – Värt att nämna är att enfrågepartier har enormt mycket lättare att få spridning på sina budskap. Det är därför naturligt att sådana tagit extra mycket plats. Men det handlar ju inte om att de faktiskt har gjort en kvalitativ kampanj, det handlar om att de förmedlar ett budskap som folk engagerar sig för och emot.

Alexander Lydecker, försäljningsdirektör för Bonnier News Sales.

Alexander Lydecker, försäljningsdirektör, Bonnier News

Vilken fråga inför valet ser du som viktigast, för den del av branschen som du är verksam i?

– Som kommersiellt ansvarig för ett av Sveriges mest inflytelserika  mediehus vill  jag betona värdet av korrekta, analyserande och faktabaserade nyheter just för att säkerställa och stärka demokratin i vårt  land, säger han och fortsätter:

– Jag arbetar inom Bonnier News för att jag vill verka för vårt uppdrag som publicist där min och mina medarbetares uppgift är att lösa och utveckla annonsörers kommunikationsmål. Ur ett branschperspektiv är frågor som rör den fria pressen viktiga men också att se till att nå en bred målgrupp, det vill säga, att så många som möjligt läser nyheter regelbundet. Det är viktigt att alla är delaktiga i vår demokratiseringsprocess, helst även informerade och insatta.

– De partier med initiativ som vill begränsa spridandet av falska och missvisande nyheter, nätmobbning etcetra, stödjer jag och det är viktigt att alla partier tar dessa frågor på stort allvar. Att verka för en konsekvent mediemoms är också  viktigt för branschen.

Finns det något parti vars politik påverkar branschen på särskilt bra eller dåligt sätt?

– Det finns flera partier som verkar för att seriös media skall kunna utvecklas. Men det finns de partier som vill begränsa mediers möjlighet att utvecklas vilket på sikt kan urholka nyhetskvaliteten, försämra för konsumenten och på sikt urholka demokratin.

Han avslutar:

– De viktiga frågorna är moms, distribution, presstöd och public service. Men också hur man motverkar krafter som vill destabilisera demokratin och hur man hanterar näthat, förtal etcetra.

Linda Wetterborg, marknadschef på Telenor. "Kunderna ska känna att deras liv blir enklare och bättre om de delar sin data med oss". Foto: Janne Naess.

Linda Wetterborg, marknads-och kommunikationschef, Telenor

– En generell spaning kring valet är att debatten 2018 och samhället i stort har blivit allt mer polariserat. I ett sådant samhälle blir dialogen mellan människor allt viktigare. Här har vi som mobiloperatör en viktig roll att spela då våra tjänster syftar till att underlätta kommunikation, dialog och koppla ihop människor med varandra.

 

Aftonbladets publisher Lena K Samuelsson häver förbudet mot SD-annonser i tidningen. Foto: Janne Næss

Lena K. Samuelsson, publisher, Aftonbladet

Vilken valfråga är viktigast för din bransch?

– Digitalmomsen. Att se till att momsen blir lika, sex procent, för journalistik oavsett om den presenteras på papper eller i digitala kanaler är en av de viktigaste sakerna svenska politiker kan göra för att skapa förutsättningar för en stark och fri svensk press.

 

Brit Stakston, digital mediestrateg och föreläsare

Vilken valfråga ser du som viktigast för din bransch? 

I en tid av auktoritära, nationalistiska och populistiska strömningar är alla frågor som berör demokratins fundament centrala. Det innefattar frågor som berör yttrandefrihet, demonstrations- och pressfrihet. När problemen är komplexa ropas det oroväckande ofta efter enkla lösningar såsom förbud, mer lagstiftning eller politiker som detaljstyr. Frågorna för media- och kommunikationsbranschen som helhet är många. Från nätneutralitet, hotbilden mot journalister, digitalmoms och till sådant som säkerställer medborgares förmåga att leva och verka i en digital samtid. Här spelar till exempel bemannade skolbibliotek, likvärdig bibliotekstillgång och lokaljournalistik stor roll. 

Finns det något parti vars politik påverkar branschen på ett särskilt bra eller dåligt sätt?

– Ett generellt problem är osynligheten för kulturpolitiken under hela valrörelsen. Sorgligt men inte oväntat. Allvarligt eftersom ett det är inom det här politiska området som kittet i ett samhälle skapas och en levande demokrati byggs. Sverigedemokraternas kulturpolitik är oroande och detaljkladdig, den har starkt antidemokratiska tendenser vare sig det handlar om presstödet, synen på Public Service, urvalstankar kopplade till bibliotekens utbud eller stöd till folkbildningen. Det kommer bli ytterligare en mandatperiod med stor press på alla som arbetar med att stärka det fria ordet och den fria åsiktsbildningen. En djupt oroväckande utveckling och det i en tid då till exempel alla medier pressas av minskade annonsintäkter och digitaliseringsbehov. 

Vilket parti har varit mest framgångsrikt i sin kommunikation inför valet 2018?

­– Sverigedemokraterna. Med hjälp av sin sedan åratal uppbyggda svans online och det globala ekosystemet av högerpopulistiska medier sätter de konstant ljus på sina frågor, och får numer även internationell spridning. Att migrationsfrågorna lyckats dominerat fullständigt under så gott som hela valrörelsen är ett tydligt bevis för att de varit mest framgångsrika kommunikationsmässigt.

ola_klingenborg.jpg Ola Klingenborg. Nordeuropachef, Clear Channel. Foto: Clear Channel  

Ola Klingenborg, Nordeuropachef, Clear Channel

Vilken fråga inför valet ser du som viktigast för din bransch?

– För utomhusbranschen är reklamskattens avskaffande viktigast. Vi är nu det enda kvarvarande mediet som betalar reklamskatt. Det snedvrider konkurrensens och är orättvist. Det är ännu mer besvärande när man vet att hälften av våra intäkter går direkt till att finansiera och bygga grön infrastruktur åt svenska städer. Samtidigt slipper Google och Facebook undan miljarder i svensk skatt på sina vinster i Sverige. Vi behöver lika förutsättningar på marknaden. 

Finns det något parti vars politik påverkar branschen på ett särskilt bra eller dåligt sätt?

– När vi har varit i riksdagen och pratat om reklamskattens avskaffande upplever jag att vi fått mycket god respons från företrädare för Alliansen, vilket är positivt.

Ola Klingenborg fortsätter:

– Sedan är ju Vänsterpartiets förslag om att göra det offentliga rummet – och i första hand kollektivtrafiken - reklamfritt något som minst sagt skulle slå hårt mot vår verksamhet om det skulle gå igenom. Som tur är verkar inte några andra partier ställa sig bakom ett sådant förslag. Det skulle få allvarliga konsekvenser för bland annat SL där reklamintäkter är den enskilt största inkomstkällan vid sidan av biljettförsäljning samt Sveriges kommuner där reklam finansierar grön infrastruktur som lånecyklar, elbilsladdare och uppkopplade busskurer.

Vilket parti har varit mest framgångsrikt i sin kommunikation inför valet 2018?

– Tycker att den här valrörelsen visat på tendenser att vara en kommunikativ kakafoni, där flesta partierna har utgått från väldigt generiska och icke-förargliga budskap i sin kommunikation. Någras uttag har stuckit ut. En kampanj som gick redan i våras i tunnelbanan var  Socialdemokraterna i Stockholms läns landstings annons där man på stora reklamskyltar visade en upp-och-nedvänd bild av Nya Karolinska och lämnade bilden okommenterad. Kraftfullt. Alla som följt debatten förstod exakt vad budskapet var, utan att behöva skriva ut det. En bra utomhuskampanj. 

– Sedan tycker jag att  Miljöpartiets installation i Kungsträdgården – där man satte upp en stor isstaty av sitt budskap ”Nu” som långsamt smälte – var ett kreativt grepp som visar hur man kan skapa impact och beröra genom att använda det offentliga rummet.

Janne Naess

Bildredaktör, fotograf och reporter

janne.naess@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

valet 2018

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.