Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Uppåt för morgonpressens annonsintäkter

Publicerad: 11 november 2022, 09:21

Investeringarna i de digitala kanalerna ökade med hela 17 procent.

Foto: Janne Næss

Annonsinvesteringarna i både landsortstidningarna och storstadstidningarna ökade under det tredje kvartalet. Det visar siffror från TU.

Ämnen i artikeln:

TUNyheter

Hanna Frick

hanna.frick@dagensmedia.se


Morgonpressens annonsintäkter i print, på sajt och i appar ökade med 11 procent under det tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period föregående år. Den enligt siffror från Tidningsutgivarna (TU). 

Annonseringen ökar i både print och digitalt. I tryckta tidningar ökade investeringarna med 9 procent, i morgonpressens digitala kanaler ökade investeringarna med 17 procent. Morgonpressens annonsintäkter har stigit sex kvartal i rad, jämfört med motsvarande perioder ett år tidigare. 

Ackumulerat i år ökar investeringarna med 7 procent, vilket gör att TU beskriver det tredje kvartalet som starkt. 

Miljoner kronor netto, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. TU:s annonsstatistik görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik. Statistiken baseras på uppgifter från 111 titlar under kvartalet.

De totala annonsinvesteringarna i landsortspress ökade med 12 procent, medan annonsinvesteringarna i storstadspress ökade med 10 procent. 

Nedbrutet på digitala kanaler och tryckta kanaler är skillnaden mellan landsortspressens intäkter och storstadspressens annonsutveckling större. Landsortspressen ökade med 19 procent digitalt medan storstadspressen ökade med 14 procent digitalt. Även i tryckta kanaler ökade landsortstidningarna mer då investeringarna växte med 10 procent, medan storstadspressens annonsintäkter i tryckta kanaler ökade med 7 procent. 

Siffrorna från TU visar att investeringarna i både huvudtidning och bilagor har ökat inom landsortspressens. Investeringarna i landsortpressens huvudtidningar ökade med 9 procent medan bilageaffären växte med 31 procent.

Desto dystrare ser det ut för storstadstidningarna där de tappar 20 procent av annonsintäkterna samdistribution. Annonseringen i huvudtidning ökade dock med 8 procent. 

Miljoner kronor netto, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. TU:s annonsstatistik görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik. Statistiken baseras på uppgifter från 111 titlar under kvartalet.

Under det tredje kvartalet 2022 stod morgonpressens tryckta kanaler för 68 procent av annonsintäkterna. Knappt var tredje annonskrona kom ifrån de digitala kanalerna.

”Därmed har de digitala annonskanalerna tagit ytterligare ett kliv framåt. Under årets andra kvartal summerade de tryckta kanalernas andel av medieinvesteringarna i morgonpressen till 70 procent, vilket är samma nivå som print nådde under helåret 2021”, skriver TU i genomgången av siffrorna. 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev