torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

TU och Sveriges Tidskrifter lämnar in remissvar – så vill de förändra mediestödet

Publicerad: 1 oktober 2022, 05:00

Både Sveriges Tidskrifters Helle Klein och TU:s Johan Taubert vill se ett momsundantag för läsarintäkter. Foto: Linnéa Kihlström/Jonas Hellsén

Igår, fredag, var sista dagen för att lämna in remissvar gällande förslaget om ett nytt mediestöd. Både TU och Sveriges Tidskrifter är två av instanserna som yttrar sig.

Ämnen i artikeln:

Toppnyheter förmiddagTUSveriges TidskrifterDagspressMediestödPresstöd

Madeleine Nilsson

madeleine.nilsson@dagensmedia.se


I juni överlämnade utredare Mats Svegfors sitt förslag på ett nytt mediestöd till regeringen. I korthet innebär det nya förslaget att dagens driftsstöd försvinner och ersätts av ett teknikneutralt redaktionsstöd som ska ha fokus på lokal och regional journalistik. Parallellt har Finansdepartementet utrett frågan om – och sagt nej till – nollmoms på läsarintäkter.

Mer om det nya mediestödet

Teknikneutralt mediestöd med lokalt fokus – här är Mats Svegfors förslag

Schibsteds Fredric Karén: ”Nollmoms hade varit att föredra”

Kulturministern om Svegfors förslag: ”Ett modernt och hållbart mediestöd”

Demokrativillkor, lagreglering och behovsprövning – Mats Svegfors om förslagen

”Utredningen visar på en föråldrad bild av vad som är en tidskrift”

Men både TU och Sveriges Tidskrifter främhärdar i frågan om nollmoms, båda organisationerna skriver i sina remissyttranden att ett momsundantag bör införas.

– Det rimliga nu är att Kultur- och Finansdepartementen snabbutreder momsfrågan igen, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert, i ett pressmeddelande. 

– För tidningsbranschen skulle ett kvalificerat momsundantag, som ett komplement till ett nytt mediestöd, vara av oerhört stor betydelse, liksom för samhället i stort med tanke på dagstidningarnas centrala betydelse för medborgarnas tillgång till information, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt. Den tillträdande regeringen bör här väga in att ett kvalificerat momsundantag för nyhetstidningar redan existerar i flera länder som bland annat Norge och Danmark, och har i dagarna föreslagits även i Irland, fortsätter han.

Sveriges Tidskrifter vill se ett momsundantag både för tidningar och tidskrifter. Samtidigt är organisationen kritisk till att tidskrifter inte ingår i utredningen. Organisationen vill att definitionen av allmänna nyhetsmedier utvidgas så att de tidskrifter som bidrar till nyhetsförmedling kan omfattas av mediestödet.

– Det är dags att de politiska partierna tar frågan om den samhällsviktiga nyhetsjournalistiken i tidskriftsformat på allvar. Sveriges Tidskrifter ställer sig positiva till en utredning om stöd för tidskrifterna, men det kräver att den sker parallellt med propositionen för mediestödsutredningen. Det innebär att arbetet måste sättas igång nu. Den här frågan behöver också vara helt separerad från frågan om tidskriftsstödet till kulturtidskrifterna, säger Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter, i ett pressmeddelande.

Sveriges Tidskrifter är positiva till införandet av ett demokrativillkor och att kopplingen mellan mediestödet och det medieetiska systemet tas bort.

Samtidigt välkomnar TU stora delar av utredningen, bland annat förslagen om teknik- och affärsmodellsneutrala stöd, fokus på lokal journalistik med högt demokrativärde, möjlighet för riksmedier med mångfaldsvärde att få stöd, samt en fördelning av redaktionsstödet med prioritet på mindre tidningar.

– Det finns mycket positivt i utredningen. Det är glädjande att det finns en tydlig insikt om den stora betydelsen av att vi i Sverige har såväl riksspridda som lokala och regionala medier, och om vikten av att dessa ges goda ekonomiska förutsättningar för att ta ansvar för den kvalificerade journalistiken och nyhetsförmedlingen, säger Johan Taubert, i pressmeddelandet.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev