Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Teknikneutralt mediestöd med lokalt fokus – här är Mats Svegfors förslag

Publicerad: 27 juni 2022, 08:33

På måndagen överlämnade utredaren Mats Svegfors sin utredning om mediestöd till kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Efter åtta månaders utredning överlämnade Mats Svegfors i dag sina förslag till ett nytt mediestödssystem: driftsstödet avvecklas och ersätts av ett teknikneutralt redaktionsstöd med lokalt fokus.


Ämnen i artikeln:

Mats SvegforsMedieutredningenJeanette GustafsdotterToppnyheter eftermiddagRedaktionens val

På måndagsmorgonen tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) emot mediestödsutredningens förslag på hur stödet till medier ska utformas framåt. Förslagen presenterades av utredaren Mats Svegfors under en presskonferens.

Kulturministern började med att konstatera att regeringen nu med denna promemoria har ett gediget underlag för att utforma ett modernt stödsystem.

– Mediestödet är helt centralt för att uppehålla Sveriges demokratiska infrastruktur.

De nuvarande reglerna löper ut vid utgången av 2023, varför ett nytt system behöver komma på plats och gälla från 2024.

Fokus för Mats Svegfors arbete har framför allt varit två saker; utredningsuppdraget samt att förhandla med partierna. Det eftersom det breda politiska stödet är en förutsättning.

– Vi har haft en väldigt tät kontakt med företrädare för de politiska partierna. Sammanlagt har vi haft 24 möten med politiska företrädare, 27 möten med branschorganisationer och medieföretag. Vi har också träffat företrädare för nationella minoriteter, och haft 7 möten med MPRT. Så vi har haft en del att fylla vår kalender med.

Efter alla dessa möten och åtta månaders utredningsarbete har Mats Svegfors landat i följande förslag:

Driftstödet avvecklas och redaktionsstödet blir dominerande. Allmänt redaktionsstöd ska maximalt få uppgå till 24 120 000 kronor per år.

Stödet blir teknikneutralt.

Kriterierna blir mer allmänt utformade, till skillnad mot i dag när det är bundet till bland annat upplaga.

Krav på redaktionellt innehåll och periodicitet behålls.

Mediestödsnämnden, som ska tolka kriterierna, kommer att förändras.

Det införs ett demokrativillkor.

Det förs också in ett behovskriterium, vilket innebär att de medier som inte anses behöva ekonomiskt stöd inte heller ska få det – och hur behovet ser ut ska beskrivas av det sökande mediet.

Stödet får ett tydligare fokus på nyhetsförmedling. Tyngdpunkten ska ligga på lokal och regional journalistik.

Just att stödet ska ha fokus på lokaljournalistik snarare än mångfald har väckt debatt. Det har även det faktum att Svenska Dagbladet, som i dag är en av de största mottagarna av mediestöd, kan förlora sitt stöd. Men här har Mats Svegfors delvis tänkt om.

– Efter en hel del funderande öppnar vi för en rännil till medier på nationell nivå. Det handlar då om medier som är av särskild vikt för mångfald.

En annan stor förändring är att utgångspunkten framöver är att de pengar som har avsatts för mediestödet ska räcka. Det är alltså inte fråga om något rättighetsstöd.

– Vi har lagt våra förslag så att det anslag som finns i dag ska rymma de medier som vi bedömer får rätt till mediestöd enligt det nya systemet.

En konsekvens av reformen kommer att bli att en hel del medier tappar i stöd, säger Mats Svegfors.

– Så är det. Och det här vet de politiker som har varit med i dialog, det här vet Tidningsutgivarna. Men det hindrar inte att det kan bli lite tufft.

Det här ska dock lösas med ett ”osedvanligt generöst övergångsstöd” om totalt 1,2 miljarder kronor. Ett stöd som gradvis ska trappas ned fram till 2028, enligt Mats Svegfors.

 

Som väntat – nej till nollmoms

Under presskonferensen offentliggjordes också Finansdepartementets utredning om noll-momsen. Och till stora delar av branschens besvikelse så blir svaret – precis som Dagens Media tidigare har rapporterat – nej till nollmoms.

– I den promemoria-del som Finansdepartementet har svarat för konstateras att träffsäkerheten med en nollmoms blir avsevärt mycket mindre än med ett mediestöd. Man kommer inte heller ifrån avgränsningsfrågor eftersom man fortsatt måste bestämma vilka publikationer nollmomsen ska gälla och inte, säger Mats Svegfors.

Momsen är inte heller framför allt ett fördelningspolitiskt instrument, understryker Mats Svegfors.

– Det finns väldigt starka argument emot en nollmoms vilka framgår av Finansdepartementets promemoria.

Allt om den nya mediestödsreformen

Teknikneutralt mediestöd med lokalt fokus – här är Mats Svegfors förslag 

Schibsteds Fredric Karén: ”Nollmoms hade varit att föredra” 

Kulturministern om Svegfors förslag: ”Ett modernt och hållbart mediestöd” 

Demokrativillkor, lagreglering och behovsprövning – Mats Svegfors om förslagen 

”Utredningen visar på en föråldrad bild av vad som är en tidskrift”

 

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev