Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökDagspress

Stampen gör vinst

Publicerad: 18 Februari 2016, 08:09
Uppdaterad: 19 Februari 2016, 09:12

Stampen vänder förlust till vinst.


Ämnen i artikeln:

Stampen

Stampenkoncernen vänder 2014 års förlust på 406 miljoner kronor till en vinst på 153 miljoner kronor för helåret 2015, enligt ett pressmeddelande.

Resultatet efter finansiella poster skrivs till 72 (-510) miljoner kronor.

Nettoomsättningen landar på 3 347 miljoner kronor, en minskning från 4 531 miljoner kronor 2014.

”Fortsatta kostnadsbesparingar i kombination med en positiv resultatpåverkan genom uppdelningen av tidningskoncernen Liberala tidningar ligger bakom den starka resultatförbättringen. Stampen har heller inte haft anledning att genomföra nedskrivningar av goodwill under 2015, något som svarade för en stor del av förlusten 2014”, skriver koncernen i pressmeddelandet.

Stampen Media gör ett operativt resultat på 47 (-6) miljoner kronor för 2015 – justerat för omstruktureringskostnader och under året sålda verksamheter (Mobiento, Adeprimo, Odla och Gobaby).

Tidningstitlarnas samlade digitala intäkter har ökat med 12 procent under året och motsvarar 10 procent av de totala annonsintäkterna.

– Vi visar ett starkare resultat än på mycket länge och jag är glad att vi kunnat göra vändningen trots de utmaningar en svag balansräkning skapar. Strukturomvandlingen innebär stora prövningar men vi har i grund och botten bra verksamheter som utvecklas i rätt riktning, säger Martin Alsander, koncernchef på Stampen, i pressmeddelandet.

Madeleine Nilsson

Redaktör

madeleine@dagensmedia.se


Ämnen i artikeln:

Stampen

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev