Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Stampen blöder pengar – så ska tidningshuset gå plus

Publicerad: 2 juli 2019, 11:22

”Vi ser även 2019 som ett omställningsår”, säger vd Johan Hansson.

Foto: Stefan Berg

Stampen gör en rejäl förlust under 2018, som landar på 70 miljoner kronor. Vd Johan Hansson är dock hoppfull om att de nya ägarna, med norska Polaris i spetsen, ska ge plusresultat. ”Vi tittar väldigt mycket på vad man har gjort i Norge”, säger han.


Ämnen i artikeln:

Stampen

Stora förändringar har skett inom Stampen de senaste åren. I slutet av 2018 delades koncernen upp vilket innebar att mediegruppen Stampen Media och tryckerikoncernen V-TAB separerades från varandra för att istället bli två självständiga koncerner

Inte långt därefter, i april 2019, fick Stampen nya ägare i form av konsortiet PNV Media bestående av norska Polaris, NWT och VK. Enligt uppgifter till Medievärlden ville ingen köpa Stampen så länge tryckerierna i V-TAB ingick. 

Stampen Medias nettoomsättning landade på omkring 1,4 miljarder kronor 2018, jämfört med 1,3 miljarder kronor året dessförinnan.

LÄS ÄVEN: Så ska Polaris utveckla Stampen  

Rörelseresultatet minskade avsevärt under 2018 och landade på -70 miljoner kronor. Föregående år låg resultatet istället på plus då man redovisade en vinst på 33 miljoner kronor. Resultatet dras ned kraftigt av omstrukturerings- och engångskostnader på 19 miljoner kronor. Enligt bokslutet är det ”strukturella nedgångar inom branschen” som är anledningen till tappet i stort.

När Johan Hansson, vd på Stampen Media, kommenterar resultatet poängterar han att det på grund av uppdelningen av koncernen blir svårt att göra en flerårsjämförelse. Samtidigt säger han att den stora förlusten främst beror på att man under föregående år plockade in distributionsbolaget VTD inom Stampen Media. 

– Det är där hela förlusten ligger. Mediedelarna, det vill säga mediehusen och utomhusbolaget Wallstreet, har båda ett litet positivt resultat under 2018 men det äts upp av den stora förlusten i VTD. 

Bakgrunden till att man tagit in distributionsverksamheten inom bolaget är att man genom de nya ägarna ser stora möjligheter med att tjäna pengar på distribution och kunna bygga ut en e-handelsaffär inom bolaget.

Fokus det kommande året kommer bland annat ligga på att effektivisera distributionen av tidningen i syfte att få ned kostnaden per utdelat exemplar. 

För att kompensera för distributionskostnaderna har Stampen satsat på både post- och paketdistribution. Under 2018 fick man exempelvis uppdraget att dela ut kommunpost för Göteborgs stad, vilket framkommer av bokslutet. 

Av bokslutet framkommer även att upplageintäkterna landade på 607 (606) miljoner kronor, medan annonsintäkterna minskade från 584 miljoner till 503 miljoner kronor.

”Annonsmarknaden i print är under fortsatt press och det strukturella tappet har fortsatt under året”, lyder förklaringen i bokslutet. 

Givet att det är en strukturell nedgång inom branschen – hur ska du kunna vända resultatet till plus då?

– Vi ser även 2019 som ett omställningsår, framför allt inom distributionen där vi håller på med ett stort effektiviseringsarbete som har gett effekt och fortsätter ge effekt. Sedan har vi, precis som hela branschen, samma utmaningar och möjligheter framför oss. Det handlar framförallt om att se till att fortsätta stärka upplageintäkterna tillsammans med de digitala annonsintäkterna. Vi ska också göra det vi kan för att minska tappet i printannonsintäkter så mycket som möjligt, men det är nog ingen som lägger upp en plan på att de ska öka i framtiden utan där får man arbeta med att minimera tappet.

Samtidigt som annonsintäkterna i print minskade gjorde även de digitala annonsintäkterna det – rejält. Från 110 miljoner till 83 miljoner kronor.

Vad är anledningen till att de digitala annonsintäkterna minskade?

– De digitala prenumerationsintäkterna ökade kraftigt under förra året, däremot så minskade våra digitala annonsintäkter, säger Johan Hansson och forsätter:

– Vi var en av de som började sist med att låsa in vårt material. 2017 gick vi ifrån en utpräglad räckviddsaffär till en innehållsaffär där vi låste in materialet. Det fick en effekt på sidvisningar som i sin tur fick en effekt på våra annonsintäkter digitalt. Men det är ett område som vi fokuserar på och vi har givetvis som målsättning att det ska tillbaka till tillväxt. 

Hur hoppfull är du över att kunna vända de digitala annonsintäkterna till plus?

– Vi har sett samma utveckling hos våra kollegor i branschen att när man först börjar med att låsa in innehåll så minskar ofta de digitala annonsintäkterna. Men vi har ett starkt fokus på att dessa ska börja växa igen och det är givetvis målsättningen.

Planer på gemensamt e-handelsbolag

De tre intäktsbenen ska vara: läsarintäkter, annonsintäkter samt distributionsintäkter. Det är just kring distributionsintäkter som de nya ägarna är en viktig pusselbit för att få affären i rullning då man hämtar kunskap från Polaris och den norska marknaden.

– Det tredje benet bygger på möjligheter inom distributionen. Den här ”sista kilometern”-distributionen med framför allt e-handelspaket som ju växer otroligt kraftigt. Där förs samtal om att tillsammans med de andra mediehusen sätta upp ett e-handelsbolag. Där tittar vi väldigt mycket på vad man har gjort i Norge med Helthjem som är ett gemensamt distributionsbolag som har varit väldigt framgångsrikt. Vi ser liknande möjligheter även på den svenska marknaden.

När det kommer till tryckerikoncernen V-TAB med företagsnamnet V-TAB Holding AB, som separerades från Stampen-koncernen under hösten, så drog man 2018 ned på både personal och omkostnader för att spara in pengar. Vd för detta bolag är Peder Schumacher. 

Nettoomsättningen landade på omkring 1 miljard kronor, jämfört med omkring 2,4 miljarder året innan. Rörelseresultatet (EBIT) landade på -66 miljoner kronor. Föregående år redovisade bolaget istället en vinst på 54 miljoner kronor.

Den minskade omsättningen härleds till lägre tryckintäkter på grund av lägre upplagor och utgivningsfrekvens. 

I bokslutet skriver man även att man kommer dra ned på bemanningen ytterligare under 2019 för att öka lönsamheten i bolaget. 

Vidare har man även gjort nedskrivningar av goodwill på totalt 80 miljoner kronor. 

Minusresultat för annonsbolaget

Röda siffror uppvisar även bolaget Stampen Local Media Försäljnings AB som bedriver produktion och annonsförsäljning åt Stampens tidningar. 

Nettomsättningen landade under 2018 på 182 (199) miljoner kronor, medan rörelseresultatet (EBIT) landande på -2,3 miljoner kronor. Det är en extrem minskning då företaget 2017 redovisade en vinst (EBIT) på 20 miljoner kronor. 

Under 2018 hade bolaget även kostnader för avgångsvederlag och uppsägningslöner till arbetsbefriad personal. Totalt landade beloppet på cirka 9 miljoner kronor. Dessutom tillkommer avgångsvederlag och uppsägningslöner på ytterligare cirka 4,2 miljoner kronor som ska betalas ut under 2019 –  men belastar 2018 års resultat. 

Vd Johan Hansson säger att man under de senaste två åren stärkt upp med närmare 60 fler medarbetare redaktionellt men att man på säljsidan kapat tjänster. 

– När det kommer till den administrativa sidan, där sälj och marknad ingår, så gjorde vi en nedbemanning under första halvan av 2018. Det rörde sig om totalt cirka 35 personer.

Det har varit tufft ekonomiskt för Stampen med nedskärningar och förlust. Hur påverkar det kulturen inom bolaget och hur jobbar du som vd med att inta tappa fart och modet i en sådan situation?

– Stampen Medias medarbetare har varit igenom en rekonstruktion 2016, men de senaste åren känner vi att vi har en väldigt tydlig strategi mot var vi är på väg. Vi ska fortsätta att vara det ledande mediehuset i västra Sverige och det naturliga första valet för lokal journalistik i Västsverige med Göteborgs-Posten som huvudmotor. Vi ska göra den här transformationen där vi bygger en uthållig affär med läsarintäkter, annonsintäkter och distributionsintäkter som de tre stora benen, säger Johan Hansson och fortsätter:

– Jag skulle säga att det finns en stor samsyn inom organisationen kring var vi är på väg. Men också en stor tillit till att det vi gör är viktigt och att vi är på rätt väg. Det visas inte minst igenom att vi under de senaste två åren har växt upplagan digitalt och nu har över 60 000 helt digitala prenumeranter. För två år sedan hade vi lite drygt 12 000. Jag pratar nog för de allra flesta medarbetarna när jag säger att vi har en stark framtidstro inom bolaget. Det märker vi inte minst när vi rekryterar, att det finns ett stort intresse för att komma och jobba med oss och vara med på den här resan. 

När kommer ni gå med vinst igen?

– Vi ser som sagt att 2019 är ett fortsatt omställningsår men det ska vi vara igenom 2019. Från 2020 och framåt så ska de här siffrorna se annorlunda ut, säger Johan Hansson och tillägger avslutningsvis:

– Jag tror att jag talar för de allra flesta när jag säger att det är väldigt spännande att ha fått in PNV konsortiet med Polaris Media som ny huvudägare. Vi ser verkligen med tillförsikt på framtiden och vi ser att de kommer att kunna bidra med mycket. Tillsammans med det fina arbete som medarbetarna på Stampen Media redan gör så tror vi att det kommer bli riktigt bra.

Så går Stampen:

Stampen Media AB:

Nettoomsättning 2018: 1,4 miljarder kronor

Nettoomsättning 2017: 1,3 miljarder

 

Rörelseresultat (EBIT) 2018: -70 miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT) 2017: 33 miljoner

 

Stampens annonsbolag:

Nettoomsättning 2018: 182 miljoner kronor

Nettoomsättning 2017: 199 miljoner 

 

Rörelseresultat (EBIT) 2018: -2,3 miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT) 2017: 20 miljoner

V-TAB (tryckerikoncern som separerades från Stampen 2018): 

Nettoomsättning 2018: 1 miljard kronor

Nettoomsättning 2017: 2,4 miljard

Rörelseresultat (EBIT) 2018: -66 miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT) 2017: 54 miljoner

 

Hanna Frick

Reporter

hanna.frick@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Stampen

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News