Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Publicisternas bedömning av GDPR går isär

Publicerad: 24 maj 2018, 06:09
Uppdaterad: 24 maj 2018, 15:38

Foto: Janne Naess

En dag kvar till GDPR och publicisternas bedömning av lagen skiljer sig rejält. Schibsted pausar med Google medan Bonnier fortsätter. Nu reder annonscheferna på medieföretagen ut hur de har tänkt.

Ämnen i artikeln:

SchibstedBonnier

JN


Imorgon träder GDPR i kraft – den nya datalagen som innebär att konsumenterna får större kontroll och makt över sin egen data. Många välkomnar lagen och menar på att det i förlängningen kommer innebära mer relevant reklam för konsumenter. Flera har även uttryckt oro och stor förvirring kring GDPR.

Exakt hur annonsörerna och publicisterna anpassar sig efter den nya lagen och väljer att tolka den varierar, för ingen vet ännu hur GDPR kommer att tillämpas.

I veckan meddelande IAB och TU att de tillsammans med svenska publicister och medieföretag ska lansera en gemensam datapolicy som ska göra det enklare och tydligare för aktörer att följa GDPR.

Sveriges största publicister Schibsted och Bonnier har tagit olika vägar när det kommer att anpassa sig till Googles nya annonspolicy, som träder i kraft i samband med att GDPR börjar att gälla. Schibsted har valt att pausa annonser som sker via Googles verktyg. Bonnier väljer däremot att fortsätta sitt täta samarbete med techjätten – trots att Bonniers koncernchef Thomas Franzén – genom European Publishers Council – undertecknat ett protestbrev som flera nyhetsorganisationer adresserat till Google.

Alexander Lydecker, försäljningsdirektör på Bonnier News, du sa till Dagens Media för några veckor sedan att Bonnier News för en nyttig dialog med Google om den nya annonspolicyn. Vad har ni landat i?

– Precis som andra aktörer har vi på Bonnier News under en längre tid haft en dialog med Google om deras uppdatering av sin policy, i denna dialog har vi kommunicerat vilka bedömningar av GDPR:s krav vi gör för vår del. I övrigt kan jag inte kommentera Bonnier News affärsavtal med partners och kunder.

Vad är anledningen till att du som representant för Bonnier har annan syn på Googles annonspolicy än Schibsted och flera andra europeiska mediehus?

–Jag vill inte spekulera i orsakerna till eventuella skilda synsätt och varför Schibsted har gjort sin bedömning. Vi har ett partnerskap med Google vilket vi ämnar att fortsätta med. Det ligger inte i vår strategi att blockera enskilda aktörer och skapa så kallade "walled gardens" så länge man följer våra policys. Med det sagt vill jag nog påstå att vi kommer ha en relativt agnostisk syn på teknikpartners.

Bonniers koncernchef Thomas Franzén har genom sin medverkan i European Publishers Council undertecknat det protestbrev som flera nyhetsorganisationer skrivit till Google. Råder det olika uppfattningar inom Bonnier i denna fråga? 

– Inom Bonnier råder det samsyn i frågan. Även om Bonnier News varken vill eller kan kommentera i detalj vad vi har kommunicerat till Google i vår dialog i aktuella frågor, så finns det naturligtvis flera principfrågor som väckts av nyhetsorganisationerna som vi också tycker är viktiga. Bonnier AB är mycket riktigt medlem i European Publishers Council, som är en av de organisationer som är avsändare av brevet till Google.

Ni har just informerat mediebyråer om er syn på GDPR. Vad står det i det meddelandet?

Vi har en löpande dialog med mediebyråerna, den information vi lämnar nu är en del av den dialogen. Vi informerar bland annat om IAB:s branschinitiativ till en gemensam datapolicy, som Bonnier News stödjer. Vi uppmanar våra kunder och deras ombud att göra en noggrann genomlysning av de teknikleverantörer de använder. Bonnier News har för egen del gjort en utvärdering och riskbedömning av de aktörer som i dagsläget är verksamma inom ramarna för vår annonsaffär. 

Det finns de som menar att Bonnier News på grund av sitt nära samarbetet med Google befinner sig i en ganska knivig beroendeställning till techjätten. Vad säger du om det?

– Jag har ingen insyn i vilka som menar på detta, men kan ha viss förståelse om spekulationer eventuellt kan uppstå baserat på begränsad insyn och förståelse. Dock kan jag säga att kritiken inte är berättigad. Vi gör alltid våra egna bedömningar och strategival, varefter vi väljer våra partners, exempelvis Google som en viktig teknikpartner. Vårt ekosystem är inte uppbyggt på ett sätt så att en enskild aktör kan ”äga” alla beslut, alla aktörer är beroende av varandra i flera olika led för att marknaden överhuvudtaget skall fungera. Flertalet mediehus, annonsörer och mediebyråer har globala teknikleverantörer som en del av sin strategi för analyser, annonsköp, socialamedier-strategi och sök, detta är inte unikt för Bonnier. 

Hur reagerar era kunder på skriverierna om Googles annonspolicy?

– Jag upplever att våra kunder har en stor förståelse för dessa frågor, flertalet har en egen relation till tilll exempel Google och är därför välinformerade. Vi välkomnar fler diskussioner om hur vi som bransch ska verka i det nya landskapet som tar form ur ett affärs- och integritetsperspektiv snarare än att fokusera på eventuella konflikter mellan olika aktörer och om vissa aktörer ska diktera villkoren för alla andra aktörer.

Dagens Media har vid upprepade tillfälle sökt Anders Nylander för en kommentar om GDPR och valet att pausa en viss typ av Google-annonsering. I ett mejlsvar till Dagens Media skriver han till slut följande:

– På Schibsted har vi gjort ett omfattande arbete för att säkra att våra användares data kan behandlas i annonseringssyfte baserat på intresseavvägning. Fokus är att reducera antalet leverantörer våra användare blir exponerade för samt möjliggöra information till användare och effektiva kontroller för hur användarens data behandlas. På detta område förhåller vi oss fortlöpande till relevanta myndigheters rekommendationer, riktlinjer och praxis, skriver han i ett mejl till Dagens Media och fortsätter:

– Som vi tolkar den information vi har fått från Google har de gjort en annan bedömning än vår. Om vi inte hittar en lösning, kan en möjlig konsekvens bli att aktörer som använder Googles verktyg för annonsköp inte längre kan köpa Schibsteds annonsutrymme via Googles köpplattform DBM och DCM, efter det att GDPR träder i kraft. Schibsteds annonsutrymme kan fortsatt köpas via exempelvis Adform, Appnexus, Bidtheatre eller Schibsteds egna Admarket.

  Gäller detta bara Schibsted?

– Vad vi kan konstatera är att vi tillsammans med 4000 andra publicister har ställt frågor till Google och där kvarstår fortsatt viktiga förtydliganden och att många andra medier i Sverige har valt samma legala grund som Schibsted.

Är det ett maktspel som pågår?

– Det är alltid konkurrens mellan olika aktörer på marknaden, konkurrens är bra och något vi på Schibsted välkomnar. För oss är det viktigt att vi tar ansvar för hanteringen av data gentemot våra användare och inte skjuter ansvarsfrågan fram och tillbaka mellan teknikleverantör och publicist.

Ser vi några lösningar på den uppkomna situationen?

– Det kommer att finnas många olika sätt att köpa Schibsted framåt, Adform och Appnexus är exempelvis två plattformar som har stöd för Schibsteds legala grund för GDPR. Det vi kan konstatera är att vi inte kommer möta Googles krav i dagsläget. Däremot välkomnar vi ett samarbete med Google givet att de förhåller sig till vår rättsliga grund och kan signera den datapolicy som vi tagit fram.  

– I allmänhet tror vi att breda branschlösningar är bäst för slutanvändare och branschen i sig, och vi arbetar aktivt för det. Vad gäller just datapolicyn är det ett viktigt steg att sätta en ny branschstandard för digital annonsering som värnar våra användares integritet. Det ger oss publicister kontroll över vilka leverantörer vi arbetar med och hur de använder data och därmed skapar vi bättre förutsättningar för transparens och kontroll gentemot våra användare. Vilket är det som är viktigast för oss att förhålla oss till.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev