Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Mediecheferna: ”Begränsa SVT:s verksamhet på webben – och skärp förhandsprövningen”

Publicerad: 23 mars 2016, 09:31
Uppdaterad: 23 mars 2016, 13:16

Public service-kommissionen laddar inför sin stora slutrapport. Dagens Media kan i dag exklusivt presentera en av grundbultarna – 62 mediechefers åsikter om hur public service påverkar deras affärer.


EW

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se


– Att säga att det inte finns något problem håller inte, säger ordföranden Gunnar Strömblad.

Public service hindrar inte ”konkurrerande aktörer från att etablera, driva och utveckla sina medieverksamheter”. Det slog Myndigheten för radio och tv fast i en rapport i höstas.

Svaret från de kommersiella medierna kom snabbt. De sjösatte Public service-kommissionen – som inte bara ska granska hur SVT och SR fungerar i dag utan även ge förslag på hur de bör operera i framtiden. Det är ett klassiskt lobbyupplägg, som handlar om att skapa debatt och påverka politikerna.

Kommissionens slutrapport presenteras den 8 april på Meg. Redan i dag kan Dagens Media publicera en central del ur kommissionens arbete: en undersökning där chefredaktörer, vd:ar och liknande funktioner på tidningar, radio och tv svarar på hur de upplever konkurrensen från public service.

– Från SVT och SR säger man att det inte finns något problem med marknadsstörningar och att det istället är Google och Facebook som är det stora problemet. Därför är det intressant att dokumentera vad de privata medieföretagen faktiskt tycker, säger Gunnar Strömblad, ordförande i Public service-kommissionen till Dagens Media.

Totalt har 62 mediechefer svarat i undersökningen, som är gjord av Alstra. Merparten är chefredaktörer eller publishers. 53 procent av de svarande företräder regionala eller lokala tidningar. Här huvudpunkterna (du kan ladda ned hela undersökningen via länk längst ned):

Majoriteten uppfattar public service som en konkurrent

66 procent upplever att både SVT och SR är konkurrenter till deras verksamhet.

17 procent uppfattar inte något av public service-bolagen som konkurrenter.

Webbarna största hotet

84 procent uppfattar SVT:s digitala närvaro (mobil/internet) som en konkurrent. Motsvarande siffra för SR:s digitala verksamhet är 88 procent.

Branschen delad om effekten

63 procent svarar att SVT/SR påverkar deras möjlighet att bedriva verksamhet negativt (49 procent) eller mycket negativt (14 procent).

10 procent svarar att påverkan är positiv och 27 procent av de svarande har ingen uppfattning i frågan.

Svårigheten: att ta betalt

Bilden är tydlig när det gäller vad konkurrensen från SVT/SR leder till.

85 procent av de svarande uppger att ”det blir svårare att ta betalt för digitalt innehåll när public service erbjuder samma innehåll gratis”.

62 procent svarar att ”SVT/SR driver iväg läsarna/tittarna/lyssnarna från oss till sina egna kanaler, vilket bidrar till minskade annonsintäkter”.

Möjligheten: SVT och SR leder till bättre kommersiella medier

SVT Play brukar lyftas fram som ett exempel på hur public service kan driva en hel bransch framåt.

Hela 45 procent av de svarande ställer upp på att ”SVT/SR:s närvaro bidrar till att vi ständigt måste förbättra oss och utveckla vårt utbud och innehåll”.

Kravet: begränsa verksamheten på nätet – skärp förhandsprövningen.

I undersökningen får de svarande ta ställning till en rad olika förslag som syftar till att begränsa de negativa effekter som SVT och/eller SR upplevs ha på den kommersiella mediemarknaden.

54 procent vill ”begränsa SVT:s och SR:s verksamhet på nätet, exempelvis till att huvudsakligen omfatta utsändning av tv och radioprogram”.

71 procent vill skärpa ”reglerna kring förhandsprövningen av nya tjänster”.

”Förhandsprövningen helt verkningslös i dag”

Sedan förhandsprövningen infördes 2011 har inga nya tjänster anmälts för förhandsprövning. I dagsläget är det upp till public service-bolagen själva att göra bedömningen kring vad som ska prövas.

– Förhandsprövningen är helt verkningslös i dag. Det har ju inte prövats ett enda fall eftersom de bestämmer själva vad som ska prövas. Vi tycker att de företag som anser sig berörda av en ny tjänst ska kunna begära en prövning, säger Gunnar Strömblad.

I dagsläget kan public service-företagen lansera nya tjänster på prov i tolv månader innan en eventuell anmälan om förhandsprövning ska göras. Public service-kommissionen föreslår att den tiden kortas till sex månader. Man föreslår alltså inte att exempelvis SVT i förväg ska tvingas berätta om vilka nya tjänster som ska lanseras.

– Det är först när en tjänst har lanserats som andra företag kan se om man upplever att de har gått för långt, säger Gunnar Strömblad.

Public service-kommissionens slutsatser kan lätt avfärdas som ett beställningsjobb, då hela kommissionens arbete – rattat av pr-byrån Paues Åberg – finansieras av de privata medierna, som har ett egenintresse i att begränsa de offentlig finansierade medieaktörernas manöverutrymme.

– Det är så SVT och SR vill måla upp det. Men detta är ett seriöst arbete som är finansierat av nästan hela det privata medie-Sverige. Kommissionen består av en grupp personer med stort kunnande och hög integritet. Vi har arbetat helt oberoende från våra uppdragsgivare och de har inte försökt att påverka vårt arbete, säger Gunnar Strömblad om den kritiken.

Vad tror du att ni kan uppnå med er slutrapport?

– Vi hoppas på en livligare debatt om public service, likt den som finns i många andra länder.

Sex aktörer står bakom

Bonnier, MTG Sverige, Schibsted Sverige, Mittmedia, Bauer Media Group och Tidningsutgivarna har tagit initativ till Public servicekommissionen.

Gunnar Strömblad är ordförande. Hans-Gunnar Axberger, Agneta Dreber, Mikaela Valtersson och Pelle Snickars är de överiga ledamöterna.

Magnus Wallerå, seniorkonsult på pr-byrån Paues Åberg, är huvudsekreterare.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev