Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
SökDagspress

Hot och hat – journalistens vardag

Publicerad: 8 Maj 2013, 12:36
Uppdaterad: 6 December 2015, 13:46

Digitala miljöer är i stort sett för den som vill rikta hat mot journalister. Nu kräver kåren kraftfullare tag från polis och åklagare.


Ämnen i artikeln:

Journalistförbundet

Var tredje journalist har hotats och fyra av fem har tagit emot nedsättande kommentarer, visar en färsk undersökning gjord vid Göteborgs universitet.

Hot mot den egna personen är vanligast, följt av hot om skadegörelse. Journalister som jobbar med kvällspress hotas oftast, medan fackpressjournalister och frilansare hotas minst.

– Det är förvånande. Jag trodde inte att andelen hot skulle vara så hög, säger Monica Löfgren Nilsson som är ansvarig för studien till Dagens Media.

Samtidigt påpekar hon att hot kan innebära allt ifrån kommentaren "jag ska slå ihjäl dig" till väldigt avancerade hot.

Vad gäller kränkningar och nedsättande kommentarer uppger 78 procent av de tillfrågade att de drabbats minst en gång under det senaste året. Även här drabbas de som skriver för kvälls- och morgontidningar oftast, medan journalister som jobbar för populärpress och veckotidningar drabbas mer sällan. Störst risk att bli utsatta löper sportjournalister, ledarskribenter och utrikesnyheter.

Totalt sett drabbas manliga och kvinnliga journalister ungefär lika ofta, medan kvinnor oftare drabbas av hot och kränkningar av sexuell karaktär än de manliga kollegerna.

– Det är lite förvånande att det är så lika mellan män och kvinnor. Jag trodde själv att det skulle vara vanligare bland kvinnor.

Hon fortsätter:

– Däremot reagerar kvinnor starkare på hoten, vilket kan bero på att hoten formuleras annorlunda mot dem.

Hot och hat får konsekvenser. Av dem som blivit utsatta har var fjärde tvingats att avstå från att bevaka vissa ämnen medan åtta procent övervägt att byta yrke. Var tredje journalist som hotats har vidtagit åtgärder för att skydda sig och sin familj.

Ser man någon förändring över tid?

– Om man ser det mer långsiktigt är jag säker på att det ökat, eftersom journalister är mer tillgängliga idag och i och med att deras mejladresser finns synliga, säger Monica Löfgren Nilsson.

Från att ha varit något som varit tabu att prata om har hot och hat blivit något som diskuteras flitigt på redaktionerna och i media.

– Jag tycker det är bra, och jag tror att man kommer att prata ännu mer om det, säger Monica Löfgren Nilsson.

Jonas Nordling, förbundsordförande på Journalistförbundet anser att rapporten speglar verkligheten.

– Våra medlemmar är utsatta, inte minst i den digitala miljön. Det finns en hel del kvar att göra på utredningssidan. Som det är i dag tenderar hoten att öka eftersom det uppenbarligen verkar vara en riskfri miljö att verka i, säger han.

Jonas Nordling efterlyser kraftfullare tag från polis och åklagare.

– Framför allt är det väldigt viktigt att pröva vad som är möjligt att stävja med hjälp av de lagar och regler som finns innan man börjar tala om inskränkningar.

Journalistpanelens undersökning genomfördes under våren 2013. 1 372 journalister besvarade frågor angående hot och kränkningar.

Helen Preutz


Ämnen i artikeln:

Journalistförbundet

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev