Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Här är branschens remissvar kring mediestödet

Publicerad: 4 oktober 2022, 09:29

Foto: Montage / sommart

Nu har remissinstanserna lämnat sina yttranden kring Mats Svegfors mediestödsutredning. Dagens Media har samlat svaren.

Ämnen i artikeln:

Mats SvegforsMedieutredningenBonnier NewsSchibstedNyheter

Linnéa Kihlström

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se


Fredagen den 30 september var sista dagen för berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna remissvar till kulturdepartementet angående Mats Svegfors förslag på ett nytt mediestöd

Det nya förslaget, ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” Ds 2022:14, innebär att dagens driftsstöd avvecklas och ersätts med ett nytt, teknikneutralt redaktionsstöd med fokus på lokal och regional journalistik. Samtidigt integreras det så kallade ”Vita fläckarstödet som en del av redaktionsstödet. Under övergångsperioden införs också ett tillfälligt stöd om totalt 1,2 miljarder kronor som ska stötta de medier som tappar i stöd i det nya systemet. Parallellt med mediestödsutredningen har också Finansdepartementets utrett frågan om om nollmoms, men där har svaret blivit nej.

Som Dagens Media tidigare rapporterat så har bland annat branschorganisationerna Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter lämnat in remissvar där de båda trycker på vikten av ett momsundantag. Även Bonnier News lyfter i remissyttrande momsfrågan och skriver att det bör utredas ”hur en nollmoms kombineras med det redaktionsstöd och distributionsstöd som beskrivs i mediestödsutredningen”. Det gör också Schibsted eftersom mediehuset menar att en plattformsneutral nollmoms skulle utgöra ”ett indirekt stöd som kräver mindre administration av alla parter, färre bedömningar som riskerar att färgas av politisk inblandning, och en betydligt större ekonomisk förutsägbarhet för tidningsföretagen”. 

Gratistidningarnas Förening, som saknar prenumerationsintäkter och därför inte skulle gynnas av ett nollmomsen, ifrågasätter dock en reducerad moms. Det eftersom de ser en risk att grupper ställs mot varandra: ”Diskussionen riskerar att mer skada än hjälpa branschen. Dessutom är det ett förslag som mer hjälper de stora koncernerna än de små lokala aktörerna”, går att läsa i remissyttrandet.

Samtliga remissvar (klicka på namnen för att komma till pdf:en)

Bonnier News AB  

Ekonomistyrningsverket  

ETC Utveckling AB 

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter 

Företagarna 

Gratistidningarnas förening 

Göteborgs universitet (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) 

Hela Sverige ska leva 

Institutet för språk och folkminnen  

Integritetsskyddsmyndigheten  

Justitiekanslern  

Kantar Sifo AB  

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) 

Landsorganisationen i Sverige 

Linnéuniversitetet  

Länsstyrelsen Stockholm 

Mittuniversitetet (Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap) 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för press radio och tv 

Myndigheten för tillgängliga medier 

Nuorat 

NWT Media AB 

Publicistklubben 

Regelrådet 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Sametinget 

Schibsted Sverige AB 

Skatteverket 

SmåKom 

Statens kulturråd 

Statens medieråd 

Statskontoret 

Stockholms universitet (Institutionen för mediestudier och Juridiska institutionen) 

Svenska Journalistförbundet 

Svenska Samernas Riksförbund 

Svenska Tornedalingars Riksförbund 

Sveriges Annonsörer 

Sveriges Fådagarstidningar 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges Tidskrifter 

Södertörns högskola 

Tidningen Samefolket 

Tidningsutgivarna (TU) 

Tjänstemännens centralorganisation 

Uppsala tingsrätt 

Uppsala universitet (Juridiska fakulteten) 

Utgivarna 

 

Källa: Regeringens hemsida 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev