Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Gota Media blöder 34 miljoner

Publicerad: 30 maj 2014, 07:07
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:36

Klart försvagad lönsamhet 2013, konstaterar Gota Media i sin årsredovisning.


Ämnen i artikeln:

Gota Media

I årsredovisningen, som nu är offentlig, skriver Gota Media att koncernen under 2013 stärkt sin ställning som en av landets ledande dagstidningskoncerner.

Men de prenumererade titlarnas upplaga har enligt det nya beräkningssättet för TS-upplagan minskat med 1,3 procent, till 246 400 exemplar per utgivningsdag.

Räckvidden minskade med 5 procent till 654 000 läsare per utgivningsdag. Räckvidden för koncernens veckoutgivna gratistidningar minskade med 4 procent till 106 000 per utgivningsdag, enligt årsredovisningen.

Digitalt har besöksstatistiken för Gota Medias webbplatser ökat med 4 procent.

Det framgår även av årsredovisningen att koncernens satsning på e-tidningar totalt har resulterat i 4 000 försäljningar. Omkring hälften har enbart varit lösnummerköp.

Annonsintäkterna 2013 för Gota Media var totalt 557 miljoner, vilket är en minskning med drygt 10 procent jämfört med 2012.

I senaste numret av Dagens Media, som kommer ut idag och är ett temanummer om dagspress, berättar Gota Medias vd Boine Gepertz om koncernens femårsplan:

– På annonssidan förväntar jag mig att vi har en mycket större andel från digitalt. Av våra intäkter idag står upplageintäkter för 45-50 procent beroende på tidning, och annonser för 50-55 procent. Av annonsintäkterna är cirka 5 procent digitala. Det är relativt lite. Vi måste därför utöka vår produktportfölj med mer tjänster till våra annonsörer. Hittills har vi haft för lågt tempo där. Men nu ligger vi t startgroparna för att skruva upp det. Vi tar fram en affärsutvecklingsorganisation inom Gota Media, vi rekryterar nu en affärsutvecklingschef, som vi hoppas är på plats innan sommaren, säger Boine Gepertz till Dagens Media.

 

Läs mer om dagspressens utmaningar, i Dagens Media nummer 10, 2014. Du som väljer att prenumerera på Dagens Media får tillgång till tidningens artiklar både på papper och digitalt. Här finns info om hur du som prenumerant läser tidningen digitalt.

Gota Media om sina titlar

 

Blekinge Läns Tidning

Inledde året med rekrytering av en nyhetschef med fokus på den tidigare inledda förändringen av redaktionellt arbetssätt och organisation. Under hösten intensifierades arbetet mot en mer planerad och agendasättande tidning, förberedd för den kommande förändringen i koncernens stora projekt "Allt inkluderat".

 

Sydöstran

Resultatet 2013 är i paritet med föregående år trots lägre annonsintäkter. Företaget redovisar ett svagt negativt rörelseresultat. Tidningens beroende av driftstöd är fortsatt betydande. Under året har tidningen fortsatt sin redaktionella och marknadsmässiga satsning i Karlshamn. Tidningen har en positiv upplageutveckling i förhållande till de flesta andra dagstidningarna i Sverige och bibehåller sin upplaga för andra året i rad.

 

Barometern och Oskarshamns-Tidningen

Har under året genomdrivit ett omfattande inre arbete med två mål i sikte: att skapa förutsättningar för en effektiv organisation för samarbetet med Östra Småland kring redigering, sport och lokalsidor och att i samma förändringsprocess flytta organisation, arbetssätt och redaktionellt fokus mot de digitala utmaningar tidningen står inför.

 

Östra Småland

Redovisar en betydande förlust för helåret 2013 och beroendet av driftstödet är fortsatt starkt. Liksom 2012 är det främst intäkterna som inte motsvarar den nivån som motiveras av tidningens räckvidd. Under året har därför en omfattande samverkan med Barometern genomförts. Besparingen genom denna samverkan beräknas till 10-12 MSEK per år för Östra Småland.

 

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning

Har under året fokuserat på att stabilisera upplagan på en högre nivå än 2012 och på så sätt säkerställa ett högre presstöd vilket tidningen räknar med att få 2014. KLT har kunnat skörda frukter av redesign och omprofileringen. Mot slutet av 2013 har tidningen en upplaga som ligger klart över den som gällt de senaste åren och kan redovisa en positiv utveckling för TS-upplagan. KLT har drabbats av den svaga annonskonjunkturen och tidningen har lagt ned sin gratistidning i Nybro för att kraftsamla på den ordinarie produkten. KLT har också under året flyttat in i Barometerns tidningshus i Kalmar.

 

Ölandsbladet

Genomförde sitt första år, 2013, som nästan helt integrerade i Gota Media. Det enda som kvarstod i relationen till tidigare ägaren var tryckningen av tidningen. I november månad överfördes tryckningen av ÖB till koncernens tryckeri i Karlskrona. I samband med de förbättrade tryckförutsättningama genomfördes också en större omgöming av tidningens layout och format.

 

Smålandsposten

Har under 2013 varit framgångsrikt i konkurrensen från andra medieaktörer i utgivningsområdet. I Älmhult har tidningen tack vare en daglig editionering med två sidor extra material och en särskild förstasida lyckats ökat upplagegapet till konkurrenten. Dessutom fortsätter gratistidningen Mera Älmhult att vara en ståndaktig konkurrent till såväl Smålänningens Veckobladet som nyetablerade Lokaltidningen.

 

Växjöbladet/Kronobergaren

Har under året fokuserats på att stabilisera upplagan på en högre nivå än 2012 för att säkerställa ett högre presstöd, vilket tidningen räknar med att få 2014. Tidningen har kunnat skörda frukter av redesign och omprofileingen och mot slutet av 2013 har tidningen en upplaga som ligger klart över den som gällt de senaste åren och kan redovisa en positiv utveckling för TS-upplagan.

 

Magazinet (Växjö)

Gratistidningen behåller sin starka ställning på marknaden med stärkta annonsintäkter. Distributionen har under året ökats till 62 000 exemplar veckovis vilket ökat räckvidden. Distributionskvaliteten har förbättrats genom att tidningen nu distribueras av Tidningsbärarna.

 

Borås Tidning

Det redaktionella arbetet på BT har under 2013 ägnats åt att ytterligare förstärka den agendasättande planerade nyhetsjournalistiken i dialog med läsarna via vår webbsida. BT:s redaktion har också varit aktiv i samarbetet med andra samhällsinstitutioner. I samarbete med kulturkontoret har slutsålda scensarrangemang med Pia Sundhage samt Martin Schibbye och Johan Persson anordnats. Liknande samarbeten med Högskolan i Borås och Bäckängsgymnasiet har placerat BT mitt i samhället som en central aktör när det offentliga samtalet ska hållas levande. BT avviker inte från den allmänt svaga utvecklingen i branschen men organisationen arbetar oförtrutet med att hela tiden förbättra erbjudandet till våra kunder. Under året har BT lanserat en ny version av e-tidningen.

 

Xtra Borås

Har fortsatt att utvecklas positivt och tidningen nominerades som en av tre till "Årets Gratistidning". Xtra Borås vann inte 2013 men glädjande nog är tidningen åter nominerad, som en av tre, till årets gratistidning 2014. Vi är övertygade om att gratistidningen är ett viktigt komplement till Borås Tidning som också ger våra annonsörer en möjlighet att öka sin räckvidd.

 

Ulricehamns Tidning

Gick emot den allmänna strömmen och bibehöll sin upplaga, vilket gör att den har en unikt stark ställning i Ulricehamn med omnejd. Lika glädjande är att man trotsade den allmänna branschtrenden och växte på annonsmarknaden. De åtgärder som genomfördes hösten 2012 har fått väntat genomslag under det gångna året med sänkta kostnader utan märkbara försämringar i kvalitet och service.

 

Svenljunga & Tranemo Tidning

Gratistidningarna behåller sin starka ställning på sin lokala marknad. Utgivningen i Ulricehamn har reducerats i frekvens under året. Gota Media har vid ingången av 2014 tillsammans med Markbladet AB bildat ett nytt gemensamt tidningsbolag för gratisutgivna endagarstidningar. Genom att sammanföra tidningarna Svenljunga & Tranemo Tidning, Markbladet, Annonsmarknaden i Bollebygd samt Götene Tidning skapas en ny stark aktör i Sjuhäradsbygden.

 

Skånemedia AB

Består av huvudtitlama Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda. De tre titlarnas samlade dagliga upplaga (enligt TS) uppgick 2013 till 56 400 exemplar, en ökning med 300 exemplar jämfört med 2012. Samtliga titlars upplageförändringar måste betraktas som bra, då branschen som helhet tappar upplaga på bred front. Betalningsgraden har dock sjunkit. Skånemedia har under året även gett ut ett antal gratistidningar med regelbunden frekvens. Österlenmagasinet som utkommer varje vecka i sydöstra Skåne är väletablerad och lönsam liksom Kristianstad Open som utkommer månadsvis i ett spridningsområde som är större än Kristianstadsbladets. I inledningen av året gavs även den ställdistribuerade gratistidningen City Kristianstad ut varje vardag. Av lönsamhetsskäl beslutades dock att City Kristianstad skulle upphöra den 31 mars 2013. Att lägga ner City Kristianstad är en del i det rationaliseringsarbete som pågått på Skånemedia sedan bolaget återbildades under slutet av 2011 efter att ha tillhört Sydsvenska Dagbladets AB under nägra år. Under perioden 2012-2013 har Skånemedias kostnader sänkts med 33 MSEK.

 

(Källa: Gota Medias årsredovisning för 2013.)

Simon Andrén

simon.andren@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Gota Media

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev