onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Experterna tar över medierna

Publicerad: 1 mars 2012, 04:03
Uppdaterad: 6 december 2015, 14:31

Mediernas politiska kommentatorer får allt större tolkningsutrymme, på bekostnad av politikerna. Och experterna blir allt mer ensidiga. Det säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation, som forskat i ämnet.


DT

Dante Thomsen


Politikernas egna uttalanden får allt mindre plats i media. Istället är det mediernas egna kommentatorer som får förklara de kortklippta uttalandena. Något som får stor betydelse för hur allmänheten uppfattar det som hänt.

Det konstaterar Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, som ägnar ett kapitel i den nya boken ”Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries” åt just politiska kommentatorer.

– Utrymmet för tolkningar och nyhetsanalyser där journalister intervjuar andra journalister har blivit mycket större, säger Lars Nord till dagensmedia.se.

Att de politiska kommentatorer fått en mer central roll menar han beror på mediedrevets dramaturgi. Att det finns ett stort behov av att gå vidare med storyn, trots att det saknas konkreta nyheter att gå vidare på. Därför intervjuar journalisten den politiska kommentatorn, som ges tolkningsföreträde.

– Vid stora nyhetshändelser finns stora utrymmen att fylla. Det krävs ständiga publiceringar och därför fyller man på med spekulationer. Medierna skapar själva storyn, som ofta överdrivs och kryddas med slutsatser, säger han och fortsätter:

– Jag tycker inte att det är fel med politiska kommentatorer. Journalistik har alltid handlat om nyheter och opinion, men proportionerna har kantrat. I synnerhet om man ser till vissa dramatiska förlopp som exempelvis Juholt-affären.

Lars Nord tycker också att de politiska kommentatorerna blivit allt mer ensidiga.

– När drevmekanismen sätter igång kring en politisk skandal är det få som över huvud taget stannar upp och frågar sig om det är rätt att gå med strömmen. Kommentatorerna bekräftar nyheten istället för att problematisera den och ge nya perspektiv. Många kommentatorer säger sig hjälpa läsarna att orientera sig i en komplicerad omvärld, men då tycker jag man ska vara den guiden på ett allsidigt sätt.

Lars Nord menar att sammanhanget gjort de politiska kommentatorerna till både domare och åklagare. Då de ofta står oemotsagda och får sista ordet har de en orimligt stor makt, menar han.

– De har inte makten att bestämma i sakfrågor, men får paketera och gestalta frågorna. På sikt kan det här påverka politiken och demokratin. De flesta människor får sin bild av politiken genom de stora nyhetsförmedlarna och när det är så mycket fokus på spekulationer minskar både substansen och välgrundade analyser.

Att politiska kommentatorer ofta är utsatta för ett hårt kommersiellt tryck är även det ett problem enligt Lars Nord.

– De måste sticka ut genom att provocera och dessutom kunna leverera en slutsats på kommando. Det gör att budskapet skruvas upp och därmed inte blir rättvisande för vad som faktiskt sades.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev