tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Beslut om Metros rekonstruktion skjuts upp efter kritik från Skatteverket

Publicerad: 5 juli 2019, 12:43

Foto: Janne Næss

Inget beslut kommer att fattas om Metros fortsatta rekonstruktion förrän efter den 10 juli. Det efter att Skatteverket haft flera invändningar och bolaget nu fått tid att svara.

Ämnen i artikeln:

MetroSkatteverketDagspress

LDV

Lucas De Vivo


I dag skulle tingsrätten ha avgjort om Metro får fortsätta sin rekonstruktion. Men beslutet flyttas fram efter att Skatteverket riktat kritik mot hur bolaget ska ha bedrivit sitt arbete under rekonstruktionens första tre månader. Nu får Metro fram till den 10 juli på sig att svara. 

Ingela Johansson, som representerar Skatteverket i målet, skriver i ett svar på Metros ansökan om att förlänga rekonstruktionen att de invändningar som myndigheten hade vid borgenärsmötet kvarstår. Då hade Skatteverket frågor om huruvida ägarna skulle betala de skulder som kvarstår efter bolagets rekonstruktion, och hänvisade till gamla domar mot ägaren. Den kritiken besvarade Metro på borgenärsmötet med att säga att det skulle utställas garantier inför framtida betalningar till borgenärerna. 

Skatteverket framhäver att de bedömer att Metro fortsatt att gå med förlust under rekonstruktionen. De menar också att bolaget lagt om sin rekonstruktionsplan jämfört med det som presenterades vid borgenärsmötet. 

”Som Skatteverket ser det finns det idag överhuvudtaget ingen plan för hur verksamheten ska rekonstrueras, i vart fall ingen plan som kommit borgenärerna tillhanda”, skriver Ingela Johansson. 

Enligt Skatteverket ska det också saknas betalning av skatter från Metro i juni. 

”Enligt Skatteverkets uppfattning är redan det ett skäl för att upphäva rekonstruktionen”. 

Metros rekonstruktör Helena Ståbi säger till Medievärlden att hon ställer sig frågande till Skatteverkets kritik. Hon bekräftar att skatterna varit sena, och det till följd av ett byte av revisionsbyrå – men säger att skatterna nu är inbetalda till Skatteverket.

Vad gäller rekonstruktionsplanen säger Helena Ståbi att hon inte delar Skatteverkets bedömning att bolaget lagt om sin plan. 

– Det framgår inte vad Skatteverket syftar på. Bolaget har vidtagit de åtgärder som de sa att de skulle göra. De har till exempel bytt till en billigare lokal, de har skurit ned på personal, de har lanserat en ny digital plattform och sagt upp en mängd dyra avtal, säger hon.

Vid borgenärsmötet sa Metro att de skulle skära ned personalstyrkan till 70 personer – i dag är det 23 anställda kvar. Men Helena Ståbi säger att det inte är ett frånsteg från rekonstruktionsplanen.

– Man behövde skära kostnaderna mer. Men det kan ju bara vara positivt ur ett företagsperspektiv att man skurit mer i kostnaderna jämfört med planen, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev