Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

Alice Bah Kuhnke lovar medieutredning före nyvalet: "Alliansens mediepolitik är tandlös"

Publicerad: 9 december 2014, 08:16
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:19

I en stor intervju med Dagens Media ger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besked om digitalmomsen, reklamskatten och presstödet.


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietAlice Bah Kuhnke

Efter en minst sagt turbulent vecka i svensk politik äntrade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i går scenen på Publicistklubbens debatt i Stockholm.

Alice Bah Kuhnke var inbjuden för att delta i en debatt med rubriken " Digitalt först, enda vägen in i framtiden? Är papperstidningen dömd att dö?" och fick svara på flera frågor om bland annat presstödet och reklamskatten.

Alice Bah Kuhnke konstaterade bland annat att medvetenheten kring krisen i branschen är stor hos regeringen.

– Medvetenheten är oerhört hög, det är en väldigt allvarlig situation och jag kan inte riktigt förstå att den inte diskuteras ur fler perspektiv, sa Alice Bah Kunhke från scen.

Hon konstaterade också att det inte bara är en kris för branschen utan en kris för demokratin.

– Sverige behöver en mediepolitik som skapar förutsättningar för medierna att leva upp till sin demokratibärande roll. Det är kärnfrågan för mig och därför är den den allvarligaste av alla allvarliga frågor. Och vi är väldigt medvetna om den.

Alice Bah Kuhnke sa också att hon tycker att det är bra att mediebranschen har höga förväntningar på vad politiken kan åstadkomma.

– Det är inte regeringen som startar eller lägger ner redaktioner men däremot ska regeringen hållas ansvarig för en mediepolitik som inte håller.

Alice Bah Kuhnke kommenterade också det faktum att regeringens budget röstades ner av riksdagen förra veckan. Något hon beskrivit som en "nollning" av kulturpolitiken.

– Eftersom vår budget inte längre gäller från och med första januari så innebär det att hela 365 miljoner kronor tas från det utgiftsområdet där kulturen ligger. De satsningar vi kämpat oss till blir inte av.

På frågan om hur läget ser ut för mediepolitiken svarade hon:

– Det ser inte ljust ut med alliansregeringen även när det gäller den.

Under paneldiskussionen passade Alice Bah Kuhnke också på att leverera två nyheter. Dels en proposition om presstödet samt en stor medieutredning som ska genomlysa branschen.

– Min ambition är att båda ska presenteras före valet.

Efter paneldebatten träffade Dagens Media Alice Bah Kuhnke, som berättade mer om utredningen.

– Det finns inte en mediepolitik som skapar förutsättningar för medierna att upprätthålla sin demokratiska roll i dag. Därför har jag initierat arbetet med en bredare medieutredning.

Vad ingår i den?

– Det arbetar vi med just nu, men det som är viktigt är att den utgår från att medierna har en demokratibärande roll. Den ansatsen är central för det är så viktig mediernas funktion och roll är. Men det handlar också om att hantera digitaliseringen och de förändrade konsumtionsmönster som har följt med den.

Ni ser också över presstödet, vad kan du berätta om det?

– Presstödskommittén lämnade sitt förslag till den förra regeringen i september förra året. Kommittén var oense om några saker men det fanns också några punkter som den var ense om.

Enligt Alice Bah Kuhnke kommer det alltså ett lagförslag om ett förändrat presstöd redan innan valet i mars.

– Vi behöver paketera ihop de saker som det finns en överrenskommelse kring. Det handlar om justeringar av det som finns i dag men genom att göra de här förändringarna i presstödssystemet skapar vi bättre förutsättningar för många tidningar att överleva.

Om vi går vidare till en annan surdeg, nämligen digitalmomsen?

– Det ligger en absurditet i det faktum att digitalt innehåll bekostas med 25 procent medan momsen för en tryckt tidning är sex procent.

Frågan om digitalmomsen ligger hos EU, men exempelvis har Frankrike redan gått emot EU-direktivet och slopat digitalmomsen.

– Sveriges hållning är att det är viktigt att EU driver den här frågan men det finns ju alltså länder som inte väntat på EU och gått sin egen väg. Det är egentligen emot vår idé om hur vi ska jobba inom EU men jag har nu börjat arbeta fram en plan för hur vi ska driva den här frågan på ett konstruktivt och väldigt tydligt sätt, säger Alice Bah Kuhnke och tillägger:

– Men jag behöver också se över vad vi ska göra om vi märker att ingenting händer.

Kan det vara aktuellt att gå emot EU i den här frågan om ingenting händer?

– Då måste vi beakta det eftersom att det är en så viktig fråga.

Vad tycker du om reklamskatten?

– Det är den verkliga surdegen. Riksdagen har tagit beslut om att den ska avvecklas och flera regeringar innan den nuvarande regeringen har gjort försök att ta bort den. Men det är ju en nedprioriterad fråga, säger hon och fortsätter:

– Jag har bett mina medarbetare att ta fram en plan för hur vi återigen kan lyfta frågan om reklamskatten på dagordningen.

Det är nyval i mars, hur bråttom har ni?

– När det gäller propositionen kring presstödet och medieutredningen är det bråttom, därför vill jag sjösätta dem före valet.

Hur ser du på reklamskatten och digitalmomsen utifrån en demokratifråga? Är det viktigt för demokratin att man löser de här frågorna utifrån det perspektivet?

– Ja det blir ju det eftersom att medierna är viktiga för vår demokrati. Medierna säkerställer att människor får ta del av kvalitetsjournalistik som bevakar, granskar och kritiserar. Därför blir de här finansiella och ibland tekniska frågorna också demokratifrågor.

Varför har man inte både en medieminister och en demokratiminister?

– Regeringsbildaren bestämde att det skulle se ut så här efter förhandlingar med Miljöpartiets företrädare. Själva grunden till det här beslutet är att kultur och demokrati är varandras förutsättningar. Det är två politiska områden som på många sätt samspelar och stärker varandra.

Är det inte ett för brett område?

– Nej. Och jag är ju inte ensam, jag har närmare 150 medarbetare som jobbar med de här frågorna.

Hur ofta träffar du journalister?

– Varje dag. Jag har gjort så många intervjuer under de här korta veckorna att jag tappat räkningen. Men det hör till jobbet och det är väldigt roligt.

Du har fått en del kritik under hösten för att vara otydlig, vad tänker du om det i dag?

– Jag tänker inte så mycket på det. Jag är van vid att få kritik och är väldigt tacksam över att vi har journalister och medier som granskar makten.

– Jag får nog förbereda mig på att få mer kritik. Jag har ju inte ens börjat än, säger hon och skrattar.

Vad händer med mediepolitiken om ni förlorar i mars?

– Ja, vem vet. Om det blir så att vi förlorar valet hoppas jag att de som tar över kultur- och demokratipolitiken fortsätter se medierna som en grundbult i vår demokrati. Och också vågar anta utmaningen att bedriva en mediepolitik som utgår från den övertygelsen.

Vad tycker du om Alliansens mediepolitik som de bedrivit fram tills nu?

– Jag tycker att mediepolitiken under de senaste åtta åren har varit tandlös.

På vilket sätt då?

– De har inte tagit tag i de frågor som på många sätt är akuta och har varit det under relativt lång tid. Mediernas kris är ju ingenting som började hända för åtta år sedan. Man borde tagit tag i det långt tidigare.

Varför är mediefrågorna så lågprioriterade tror du?

– Jag tror att det delvis beror på mediefrågornas allvarlighetsgrad. Man förskjuter gärna dem till att bara vara en branschfråga och säger att branschen får styra upp sina affärsmodeller. Men jag vill mena att det framför allt är en demokratifråga.

På scen berättade du att du fick ditt första dödshot när du var tio år gammal och att du är mer hårdhudad än de flesta?

– Jag är väl medveten om att det finns många människor som inte tycker om mig och det jag står för. Jag har levt i offentligheten mer än de flesta vilket har gjort mig van vid att få kritik och det har förstås gjort att jag är relativt tuff.

Hur länge har du varit miljöpartist?

– Medlem i Miljöpartiet har jag varit i tio veckor, men jag har varit miljöpartist och haft samtal med dem att ställa upp under de senaste tre valen. Under hela mitt vuxna politiska liv har jobbat väldigt nära Miljöpartiet.

Hur skulle du beskriva dina första veckor som minister?

– Inspirerande och tuffa. Jag är van vid att jobba hårt men jag har bara varit ledig två dagar under de här tio veckorna och det är lite tufft, till och med för mig.

Dante Thomsen

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev