Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Dagspress

72 nyhetstidningar får dela på 600 miljoner i presstöd

Publicerad: 4 mars 2020, 10:31

Mediestödsnämnden delar i år ut 75 miljoner kronor mer än 2019.

Foto: Janne Næss

Mediestödsnämnden har beslutat att 72 nyhetstidningar ska få totalt 600 miljoner i presstöd under 2020. Bland de som får pengar för första gången finns ATL, Norrbottens-Kuriren och Sydsvenskan.


Ämnen i artikeln:

Mediestödsnämnden

På Mediestödsnämndens sammanträden den 4 december 2019 respektive den 25 februari 2020 beslutades vilka nyhetstidningar som i år ska få driftstöd. Totalt beviljades 72 nyhetstidningar stöd. Sammanlagt fördelas 600 miljoner svenska kronor över de olika titlarna. Det är drygt 75 miljoner kronor mer än vad som delades ut 2019.

– Tidningsmarknaden är oerhört ekonomiskt pressad, både på grund av vikande annonsintäkter och sjunkande upplagor. Därför känns det extra viktigt att stötta branschen genom att i år dela ut mer i presstöd, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv. 

Fem nyhetstidningar får ta emot stöd för första gången: ATL (5 523 000 kronor), Norrbottens-Kuriren (20 155 300 kronor), Sydsvenskan (31 660 750 kronor), Upsala Nya Tidning (25 696 000 kronor) och Vestmanlands Läns Tidning (21 871 300 kronor).

Här är hela listan:

Presstödets två former (Källa: MPRT)

Presstöd kan lämnas för allmänna nyhetstidningar och publikationer av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Tidningen ska komma ut med minst ett nummer per vecka och ha minst 1 500 betalande abonnenter. Utgivningen kan ske på papper eller digitalt.

 

Driftsstöd ges för drift av dagstidningar. Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut.

 

Distributionsstöd ges för varje utdelat exemplar av en dagstidning som deltar i samdistribution. Stödet förmedlas av ett distributionsföretag månadsvis i efterhand.

Definitionen av dagstidningsbegreppet

Framgår av 1 kap 6 § presstödsförordningen:

                En allmän nyhetstidning eller

                publikation av dagspresskaraktär

                med reguljär nyhetsförmedling

                eller allmänpolitisk

                opinionsbildning. Den ska

                normalt komma ut med minst ett

                nummer per vecka och ha ett

                innehåll som i huvudsak är

                skrivet på svenska och i

                huvudsak distribueras inom

                landet. Den ska vidare komma ut

                under ett eget namn och ha ett

                eget redaktionellt innehåll som

                utgör minst 55 procent av det

                totala redaktionella innehållet.

                Med dagstidning avses inte en

                tidning som normalt kommer ut

                med ett eller två nummer per

                vecka och vars redaktionella

                innehåll till övervägande del

                är inriktat på avgränsade

                intresseområden eller delar av

                samhället, exempelvis

                näringsliv och

                affärsverksamhet,

                konsumentpolitik, miljöfrågor,

                idrott, friluftsliv eller

                frågor med anknytning till

                kyrkoliv och religion.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Mediestödsnämnden

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev