tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Content marketing

Sex tips för bättre content marketing

Publicerad: 14 oktober 2014, 12:19
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:25

IHR-studenterna Charlotte Bernett och Jens-Linus Lundgren-Widén saknade en gemensam definition på content markering. Nu presenterar de en egen modell för branschen.


Reklamtrötta konsumenter är inte mottagliga för påträngande reklam.

För att sticka ut och bygga relation till din målgrupp krävs istället kommunikation som engagerar och erbjuder något utöver själva produkten eller tjänsten.

Content marketing är ett utmärkt sätt att göra detta ­ om det görs på rätt sätt.

Enligt Marknadschefsbarometern 2013 säger nio av tio i kommunikationsbranschen sig jobba strategiskt och operativt med content marketing. Samtidigt visar en Novusundersökning gjord bland Sveriges Annonsörers medlemmar att det inte råder enighet kring hur content marketing definieras eller hur företag arbetar med det.

Content marketing är alltså något de flesta anser sig arbeta med, men få känner till exakt innebörd av.

I och med vår c­uppsats på IHR har vi tagit fram en content marketing­modell med sex komponenter. De sammanfattar det viktigaste att tänka på för att differentiera ditt varumärke genom att bygga relation via ömsesidigt mervärde, för dig själv och din målgrupp.

1. Är ditt innehåll engagerande?

Utgå ifrån vad målgruppen vill höra i stället för vad företaget vill säga. Marknadsföringen får inte upplevas som avbrytande, målgruppen ska själv välja att ta del av den. Kommunikationen bör erbjuda någon typ av problemlösning för mottagaren, vara informativt, underhållande eller på annat sätt engagerande.

2. Är avsändaren tydlig?

För att upplevas som trovärdig och äkta är det viktigt att avsändaren är tydlig. Företagets identitet och verksamhet måste genomsyra innehållet så att det finns en naturlig koppling till avsändaren. Målgruppen ska kunna identifiera sig med den kultur och identitet som uppstår kring varumärket.

3. Har du för mycket produktfokus?

Produktfokuserad reklam är som en oinbjuden gäst som bara pratar om sig själv. Ingen vill umgås med en sådan person. Ofta fastnar företag i bilden av att deras produkter är fantastiska och om bara kunderna får reda på det så kommer de att köpa dem. Det stämmer sällan. Hjälp istället kunderna att upptäcka produkterna genom att marknadsföra var, när och hur de används.

4. Äger du dina content marketing­kanaler?

Genom att äga kanalerna, till exempel kundtidning, webb­tv, youtube­kanal, har du full kontroll över vad som publiceras och när det publiceras. Det ger tillgång till ovärderlig användardata, vilket underlättar segmentering och mätbarhet. Det blir även lättare att ha en dialog med kunderna och ju längre tid målgruppen spenderar med varumärket desto bättre..

5. Mäter du effekten?

Syftet med marknadsföringen är att påverka målgruppens beteende. Sätt upp tydliga mål och mät genomslagskraften, förbättra kommunikationen, revidera målen och mät igen. På så sätt är ni ständigt uppdaterade på vad er målgrupp efterfrågar.

6. Är det en långsiktig satsning?

Bygg relation, varumärke och lojalitet genom att löpande förse kunderna med engagerande innehåll så att företaget framstår som nischad expert inom området. Det görs inte genom en kampanj, det tar längre tid än så. Kampanjer kan däremot användas för att boosta en content marketing­satsning.

Charlotte Bernett & Jens­-Linus Lundgren­-Widén, Marknadskommunikationsprogrammet IHR, 2014

LÄS ÄVEN:

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev