Medier

Rörligt

Starkt kvartal för MTG

MTG:s Nordenchef Anders Jensen: ”Kombination av nya produkter och att kostnaderna minskar.”