torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Kanalerna saknar riktlinjer

Publicerad: 14 mars 2012, 08:57

Sibyllas produktplacering i TV4-produktionen ”robinson” var för otydlig och fälldes av Granskningsnämnden för radio och tv. Fler fällningar är att vänta när kanalerna testar gränserna i den nya radio- och tv-lagen.

Ämnen i artikeln:

GranskningsnämndenRobinsonSibylla

DT

Dante Thomsen


Informationen om Sibyllas pro­duktplacering i ett inslag i TV4­-såpan ”Robinson” var alldeles för otydlig. Så resonerade Gransk­ ningsnämnden för radio­ och tv när den nya radio­ och tv­lagen för första gången prövades i Granskningsnämnden

Lagen, som bygger på ett EU­ direktiv, har gjort produktplace­ring i tv lagligt och öppnar dess­utom upp för en liberalare syn på sponsring.

Men trots det fälldes alltså TV4. Var gränsen för vad som är okej enligt de nya reglerna går är långt ifrån klart.

– När det inte finns någon praxis är det svårt att veta vilken nivå man ska landa på, säger Ulrika Jensen, chefsjurist på TV4.

Hur gör ni då?

– Vi har inga fasta riktlinjer, utan de måste anpassas allt efter­ som praxis förändras. Vi får helt enkelt pröva oss fram.

Anna Dingertz är jurist på granskningsnämnden och hon håller med om att det är svårt att veta var gränsen går.

– Eftersom det här är helt nytt är det svårt att säga hur långt kanalerna kan gå innan de fälls. I just det här fallet syntes skyl­tarna om produktplacering väl­digt dåligt, därför valde vi att fälla inslaget, säger hon.

Vad granksningsnämnden har att gå på är regeln om otillbörligt gynnande av en kommersiell vara eller produkt, vilket är olag­ligt även i de nya reglerna.

– Den här formuleringen har funnits med under en ganska lång tid. Där har vi också en praxis sedan flera år tillbaka. Lag­texten har ändrats något under resans gång, men det är fortfa­rande det generella kravet att kommersiella varor eller tjänster inte får gynnas.

Men det låter som att det är svårt att få reglerna att lira med varandra?

– Naturligtvis blir det lite kne­pigt. Särskilt eftersom vi inte har någon praxis än. Det här var för­sta försöket, och vi kom vi fram till att det inte var okej, mer än så är svårt att säga.

Både TV4 och gransknings­nämnden räknar med att det blir fler fällningar innan praxis finns på plats.

– Jag blir inte jätteförvånad om det blir fler fällningar, om jag säger så, men vi hoppas så klart på att vi hittar en nivå som alla blir nöjda med, säger Ulrika Jensen.

– Nu testar vi och kanalerna gränserna, så visst blir det fällningar. Men det är så praxis skapas, säger Anna Dingertz.

Kommer ni vara hårdare i era bedömningar framöver?

– Den här nya lagstiftningen måste prövas, men det innebär inte att vi kommer vara hårdare eller mildare framöver.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev