torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Automation – nästa steg för din kommunikation

Publicerad: 3 mars 2015, 22:00

Att kunna göra mer individanpassad marknadsföring är drömmen för de flesta marknadschefer.När mediemarknaden fragmentiseras och konsumenterna allt oftare väljer bort reklam, ökar betydelsen av att kunna rikta relevanta budskap till utvalda mottagare.Marketing automation är den teknik som företaget behöver för att göra det möjligt.


Marketing automation, eller automatiserad marknadsföring, kan definieras som de tekniska plattformar ett företag använder för att omvandla informationen om sina kunder till marknadsföring som är anpassad efter mottagaren.

– Det är infrastrukturen som behövs internt för att kunna göra mer individanpassad kommunikation, säger Jonas Vahlne, chef för business planning på Mindshare.

Det handlar till exempel om programvara för att samla information om befintliga och potentiella kunder, och teknik för att analysera och dra slutsatser ut­ifrån den informationen.

– Den stora fördelen med marketing automation är att vi marknadsförare kan bli mer relevanta gentemot dem vi kommunicerar med. Vi har numera möjlighet att veta en hel del om dem vi vänder oss till, genom information som de lämnar om sig själva, och utifrån det kan vi hitta kreativa sätt att lösa just deras behov.

– Samtidigt hjälper det annonsörer att undvika att lägga pengar på mindre potentiella kunder.

Ett syfte med marketing automation är att bli bättre på att identifiera potentiella kunder genom att dra slutsatser om beteendet hos de mest lönsamma kunderna i dag.

Det ger också möjlighet att välja att enbart bearbeta de individer som redan visat intresse för bolaget, istället för att rikta bred masskommunikation till alla, och att anpassa kommunikationen beroende på var personen befinner sig i köpprocessen.

– Marketing automation hjälper dig att förstå dina kunder bättre och utforma smartare strategier utifrån det. Målet kan vara att öka försäljningen, men lika gärna att bygga varumärke eller att stärka lojaliteten hos kunderna, säger Jimmy Rodhelind, digitalchef på Mediacom.

Betydelsen av automatiserade marknadsföringsprocesser ökar när en större del av de digitala medieköpen görs i realtid via programmerade köp.

Det är dock inte bara den digitala kommunikationen som kan bli mer träffsäker med marketing automation.

– Det gäller alla kontaktpunkter som ett företag har med sina kunder, både offline och online, säger Jimmy Rodhelind.

Men marketing automation är ingen snabb och enkel lösning. Det krävs tid och resurser, och i många fall en rejäl omstrukturering av den befintliga marknadsföringsorganisationen.

– Det är inte en fråga enbart för marknadsavdelningen, utan måste genomsyra hela organisationen, säger Jimmy Rodhelind.

Det är inte heller en helhetslösning som ersätter andra typer av marknadsföring.

– Även om man börjar anpassa sin marknadsföring mer utifrån kundernas beteende, får man inte glömma bort det viktiga arbetet med att skapa starka varumärken och efterfrågan på ens produkter. Båda behövs, säger Jonas Vahlne.

Vilken typ av företag lämpar sig marketing automation bäst för?

– Det passar för alla branscher, både inom b2b och b2c, och både för dem som vill öka försäljningen, stärka varumärket eller behålla sina kunder. Men det finns skalfördelar, ju fler interaktioner du har med kunderna varje dag, desto större blir vinsterna med marketing automation.

Det här betyder begreppen

Marketing automation De tekniska plattformar som ett företag behöver för att omvandla information om sina kunder till kommunikation som är anpassad till mottagaren. Kan användas för att identifiera potentiella kunder bland individer som liknar de kunder som är mest lönsamma i dag.

CRM

Customer relationship management. Administrationen av kundrelationer i en organisation, bland annat kundregister och kund­support. Utgångspunkten för marketing automation.

Programmerade köp Köp av digitala annonser via budgivning i realtid på annonsbörser där publicister tillhandahåller sina annonslager. Marketing automation ökar förutsättningarna för mer träffsäkra köp.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev