Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Så säger politikerna

Publicerad: 23 juni 2015, 21:00
Uppdaterad: 6 december 2015, 11:56

Av 349 ledamöter valde blott 25 att svara – läs vad de tycker här.”Jag hatar reklam”, skriver till exempel Berit Högman (S).


Dagens Media skickade ut en enkät till samtliga riksdagsledamöter via mejl. Här är svaren.

FRÅGORNA:

1. Bör möjligheten för SVT och SR att konkurrera med kommersiella företag begränsas?

2. Bör fler medier kunna finansieras med allmänna medel?

Tuve Skånberg, KD

1. På något sätt måste hänsyn tas till att inte SVT/SR konkurrerar ut tidningar med licenspengar.

2. Det förbättrade presstödet är ett sätt.

Anders Åkesson, C

1. Genom att inte i obegränsad omfattning basera till exempel lokala nyhetssändningar på klipp ur lokala tidningar.

2. Genomför den parlamentariska presstödsutredningens eniga förslag från 2013.

Berit Högman, S

1. Jag tycker PS är bra och jag hatar reklam i tv och radio.

2. Förstår inte riktigt poängen med att blanda ihop detta.

Niclas Malmberg, MP

1. Public service ska störa, men inte förstöra.

2. Anslagen bör hållas skilda åt, däremot behövs ett stärkt presstöd.

Karin Rågsjö, V

1. De kommersiella bolagen har en stark plattform och stark makt i sektorn. Då ska inte public service behöva visa hänsyn till det.

2. Det behövs ett massivt ökat presstöd. Riktat till medier som även arbetar med bredare koncept samt även regionala och lokala tidningar. Viktigt för demokratin. Annars finns det risk för att Avpixlat blir en ”källa” som likställs med medier.

Bengt Eliasson, FP

1. Däremot kan SVT/SR:s muskler användas till produkt- och teknik­utveckling som kan användas fritt av andra aktörer

2. Både ja och nej på ovanstående. Nya affärsmodeller måste tas fram och utvecklas som säkrar kvalitetsjournalistik. Här kan bland annat public service och presstöd hjälpa till med testbäddar, med mera.

Paula Bieler, SD

1. För att public service ska upprätthålla sin legitimitet bör verksamheten vara fokuserad på sådant innehåll som är av allmänt intresse.

2. Jag är positivt inställd till stöd som ges för att upprätthålla lokala redaktioner, men anser i övrigt att presstödet bör begränsas.

Ulf Berg, M

1. Melodifestivalen, exempelvis, skall inte betalas via licenstvånget.

2. Ja, nyheter och granskning av demokratin/det offentliga skall det vara som skall garanteras i hela Sverige. Då förslagsvis via skattsedeln.

Jan Lindholm, MP

1. Det är ur ett sårbarhetsperspektiv mycket viktigt att public service är så attraktivt att det är den naturliga informationsvägen för de flesta. Desinformation kan vara mycket farligt i en krissituation.

2. Det är viktigt att skilja den konkurrensutsatta mediemarknaden från public-service, som har ett tydligt samhällsuppdrag.Däremot kan jag tänka mig ett utökat presstöd.

Robert Hannah, FP

1. Program som inte är public service utan ren underhållnings-tv som liknar de program som övriga kanaler redan erbjuder.

2. Genom att dra en tydligare gräns för vad public service ska syssla med.

Per Bill, M

1. Vår bedömning är att uppdrag och avgränsningar i dagsläget fungerar. Det är dock viktigt att följa utvecklingen och vid behov göra förändringar som säkerställer bredd, mångfald och kvalitet.

2. Moderaterna har medverkat till att det i dag finns en bred samsyn över blockgränsen avseende presstödets utformning och public service långsiktiga finansiering. En statlig medieskatt säger Moderaterna dock nej till, då detta riskerar att få marginaleffekter som slår mot jobb och tillväxt.

Hanna Westerén, S

1. Tycker public service roll är viktig, men ska också bidra till rimliga villkor på mediemarknaden

2. Tycker nuvarande ordning i stort fungerar.

Stig Henriksson, V

1. Det är bra med konkurrens.

2. Saken bör övervägas, då de rent kommersiella medierna rustar ned så kraftigt överallt och lämnar allt större delen av landet som vita fläckar helt och hållet.

Per Klarberg, SD

1. Nej, SVT och SR har spelat ut sin roll som ”statsbärande informationskanal”.

2. De medier som finansieras med licenspengar bedriver knappast någon form av objektiv demokratibärande journalistik.

Angelika Bengtsson, SD

1. Jag anser att SVT och SR har en annan uppgift än vad de kommersiella företagen har. Public service har en uppgift i att utbilda och ha en politiskt obunden television och sändningar. Det är något som de kommersiella före- tagen inte behöver förhålla sig till.

2. Svår fråga. Något behöver göras med finansieringen, det är ett faktum. Men hur har vi i SD lagt ett förslag för och jag ställer mig givetvis bakom det och anser att vårt förslag är det bästa.

Penilla Gunther, KD

1. Alla offentligt ägda bolag bör ha en sund konkurrens med det privata näringslivet.

2. Tycker det är viktigt med lokal mediebevakning så folk känner sig sedda och informerade även där.

Per-Arne Håkansson, S

1. SVT och SR har en viktig roll att spela i en konkurrensutsatt medievärld. Public serviceuppdraget utvecklas i konkurrens.

2. Oberoende journalistik har en viktig uppgift i ett öppet samhälle.

Wiwi-Anne Johansson, V

1. Public service är viktig då program görs fristående från kommersiella intressen. Att andra aktörer vill begränsa vilka plattformar som ska få användas och förhandsgranska nya koncept är helt fel väg att gå. Att bara låta PS göra smala program underminerar förstås PS, vilket väl är själva idén bakom dessa tankar från de kommersiella intressena.

2. Frågan är omöjlig att svara på som den är ställd. Vad är fler medier?

Per-Ingvar Johansson, C

1. Det måste finnas gränser för vad SVT och SR kan använda licensmedel för att producera och sända. Men jag vill ha en stark public service i Sverige. Jag vill ha en engagemangs-lista.

2. Tveksam till att finansiera mer än nu med skattemedel.

Torbjörn Björlund, V

1. Public service har en särställning i medielandskapet och därför också särskilda krav. Det gör att de behöver utrymme.

2. Public service särställning behöver understödjas. Kommersiella medier har ett annat ansvar.

Hillevi Larsson, S

1. Det finns ingen anledning att public service ska begränsas och vara ”smalt”. Hela folket betalar tv-licens och innehållet bör vända sig till hela folket och präglas av mångfald.

2. Detta bör utredas så att vi kan överblicka positiva och negativa konsekvenser av olika alternativa finansieringsmodeller.

Ingemar Nilsson, S

1. För att public service ska kunna fullgöra sitt uppdrag förutsätts att inga ”konkurrensmässiga” begränsningar finns.

2. Att ersätta licenssystemet för public service med en ”medieskatt” riskerar att politisera public service roll. Presstödets viktigaste roll är att se till att medier ges förutsättning att nå alla medborgare och att garantera medial mångfald.

Olle Feltén, SD

1. Public Service bör ägna sig åt kvalitetsprogram och inte snegla på kommersiella kanalers ytliga repertoar.

2. Vi har inte mycket av kvalitetsjournalistik i dag. Public service borde släppa sådana program som de kommersiella gör minst lika bra och satsa på kvalitet istället.

Anders Ahlgren, C

1. Men viktigt att inte extern finansiering ger upphov till att trovärdigheten hos SVT o SR ifrågasätts.

2. Viktigt att presstödet också omfattar webbaserad tidningsutgivning.

Patrik Lundqvist, S

1. När det argumenteras för att konkurrensutsätta offentlig verksamhet så är ju alltid konkurrensen så bra för verksamheterna. Varför inte nu?

2. Helt klart måste presstödet utökas och god journalistik i framtiden säkras, men exakt hur är jag inte beredd att säga.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev