Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Puls, stressnivå och sömn styr reklamen

Publicerad: 9 juni 2015, 21:00
Uppdaterad: 6 december 2015, 11:58


Produkter med sensorer som mäter allt från hjärtfrekvens, stressnivåer, syreupptagningsförmåga och svett till sömnvanor, glukosnivåer och muskel­aktivitet blir allt vanligare. Användandet av hälsoarmband är redan utbrett, och nyligen lanserade Apple sin smarta klocka Apple Watch, som beskrivs som ”vår mest personliga skapelse någonsin”. Mobilen som tidigare har setts som en relativt privat sfär ersätts nu av produkter som verkligen kommer användarna in på livet.

Men det stannar inte där. Också produkter som hörlurar, termometrar och textilier förses med sensorer.

I dag används biometriska data främst inom sjukvården. Det finns exempelvis tjänster för diabetiker som håller koll på blodsockret, och forskare använder sig av biometriska data som samlas in via mobilen.

Men detta öppnar också upp ett nytt fält inom marknadsföringen – ”biometric marketing” – eller biometrisk marknads­föring.

Marknadsförarna behöver inte längre förlita sig på demografiska data, utan kan utnyttja verkligt personliga data.

Ett företag som säljer återhämtningsdrycker kan exempelvis passa på att skicka pushnotiser direkt efter att en användare har avslutat ett träningspass, eller ett sängföretag kan föreslå en ny madrass efter en natt med dålig sömn.

Enligt Techcrunch.com skulle tjänster som Netflix kunna föreslå filmer och serier beroende på användarens sinnesstämning. Tv-producenter behöver inte längre fråga publiken vad de tycker om ett program, utan kan istället ta del av biometriska data. Affärer och kaféer kan se hur pass stressade kunderna är och anpassa servicen därefter.

Men dessa scenarier förutsätter att tillverkarna av wearables, och inte minst användarna, ger tillstånd för en tredje part att utnyttja datan.

– Det här är bara i sin linda, men jag är övertygad om att det kommer att slå igenom, säger Kristina Juhlin.

För annonsörernas del innebär biometrisk marknadsföring dels en möjlighet till ännu smartare reklam och budskap som verkligen är individanpassade, dels kan datan användas som insightverktyg utan att man behöver fråga konsumenterna genom undersökningar, berättar Kristina Juhlin.

– Jag tror att irritationen gent­emot reklam kan minska eftersom reklamen blir så pass mycket bättre. Reklamen blir mer relevant och intressant, säger hon.

En knäckfråga är dock hur biometrisk marknadsföring kommer att tas emot av användarna.

Och huruvida de är villiga att ge upp stora delar av sin integritet.

Christian Lindman, strategichef på Monterosa, tror att data kommer att gå från att vara resurs till valuta – något som konsumenter blir alltmer medvetna om att de ger bort.

– Om företag är öppna med de data de tar och det värde de ger tillbaka så kommer det finnas en villighet. Dock kommer det inte uppskattas som ett sätt att kränga mer saker, säger han.

Det gör också att marknadsföringen i sig behöver utvecklas från att kommunicera värdet av en produkt eller tjänst till att leverera värde i sig själv för att skapa relevans och bygga relationer med konsumenterna.

– Vi måste se det som ett värdeutbyte mellan företag och kund. Det kan komma genom tjänster eller content som levererar information, underhållning, dialog eller en service.

Monterosa jobbar i dag med två olika projekt som involverar biometriska data från Apple Watch. Vilka kunder det handlar om eller vad det ska landa i är dock Christian Lindman för­tegen om.

– Projekten handlar om att hjälpa användaren förstå mer om sig själv. Biometrics har gett oss helt nya möjligheter att bygga tjänster som ger våra kunder nya vägar att skapa värde för sina användare. Det är otroligt spännande.

Så kan tekniken användas

Exempel på hur annonsörer skulle kunna använda biometrisk marknadsföring.

Ett företag som Red Bull kan skicka pushnotiser direkt efter ett avslutat träningspass.

Sängföretaget Hästens kan föreslå en ny madrass efter att användaren sovit dåligt.

Starbucks kan anpassa servicen efter hur stressade kunderna är.

Netflix kan föreslå filmer beroende på användarens humör.

Användare som exempelvis styrketränar kan få content om styrketräning via en pushnotis.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev