Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Lönen är inte viktigast

Publicerad: 23 juni 2015, 21:00
Uppdaterad: 6 december 2015, 11:56

Lön är mindre viktigt än stämningen och arbetsuppgifterna.Det visar svaren från 508 byråmedarbetare.– Saknas stimulerande arbetsuppgifter så är risken stor att byrån förlorar medarbetare, säger Caroline Tiala, affärsområdeschef på Regi.


En byrås framgång bygger i mångt och mycket på dess förmåga att locka och behålla sina talanger.

Regi, som står bakom studien ”Årets byrå”, har frågat 3 003 byråmedarbetare vad som är viktigt för att de ska trivas på jobbet. Undersökningen, som genomfördes under februari och mars, fick 508 svar från medarbetare på svenska kommunikationsbyråer.

Bortfallet gör att resultaten inte kan generaliseras.

Men för de 508 som svarade är stämningen/trivseln på byrån samt arbetsuppgifterna de viktigaste faktorerna för att skapa engagemang och lojalitet. Lön och förmåner kommer först på sjätte plats.

– Lönen är fortfarande är viktig, men den personliga och yrkesmässiga utvecklingen är ännu viktigare. Det kan alltså vara lönsamt för byråerna att investera mer tid i att utveckla de enskilda medarbetarna, säger Caroline Tiala.

Hon tycker själv att ett av de mest intressanta resultaten är att 51 procent av de svarande har övervägt att byta arbetsplats under det senaste året.

– Ser vi på det kopplat till resultat från branschstudien ”Årets byrå”, där 31 procent av kommunikationsköparna anger att de skulle överväga att byta byrå om den ansvariga kontaktpersonen slutar, kan man dra slutsatsen att byråer som har mindre nöjda medarbetare inte bara riskerar att tappa personal utan även kundintäkter.

Bland 12 förutbestämda kriterier gav de svarande i snitt sämst betyg gällande chefens förmåga att coacha, leda och stödja (6,7 av maximalt 10 poäng).

– Det kan bero på att många byråledare är kreatörer och entreprenörer i första hand och ledare i andra hand. Men med­arbetarna är överlag nöjda.

Så gick undersökningen till

En kartläggning över medarbetare på svenska kommunikationsbyråer genomfördes under hösten 2014.

3 003 medarbetare fick sedan inbjudan att delta i en webbenkät.

508 enkäter genomfördes mellan 10/2 och 30/3 2015.

De flesta i studien som inte uppger annan (27 procent), svarar att de är projektledare (24 procent). 11 procent är kundansvariga och 9 procent är ad:s.

Hälften funderar på att byta jobb

Vilka tre kriterier är de viktigaste för att skapa engagemang och lojalitet hos dig som medarbetare?

Stämningen/trivseln 56%

Stimulans/nöjdhet med arbetsuppgifter 40%

Delaktighet i verksamheten 33%

Utvecklingsmöjligheter 28%

Eget inflytande 27%

Lön och förmåner 27%

Medarbetares engagemang 25%

Företagskulturen 21%

Chefens förmåga att leda/coacha 20%

Rimlig arbetsbelastning 19%

Har du någon gång under det senaste året funderat på att byta arbetsplats? Decimalerna har avrundats uppåt.

Ja 51%

Nej 43%

Vet ej/vill ej svara 7%

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev