Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

”Lider brist på rätt kompetens”

Publicerad: 9 december 2014, 22:00
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:17

Hela 80 procent av företagen har en digital strategi. Men, merparten gör inga mätningar – och vet inte om den digitala närvaron är lönsam.


Den digitala mognaden ökar – men fortfarande finns stora utmaningar.

Det framgår av en stor nordisk studie där totalt 1 082 chefer svarat på frågor om sina digitala strategier för marknadsföring och kommunikation.

– Det är tydligt att många lider brist på rätt kompetens, säger Åsa Falkman.

Totalt svarar 80 procent att deras organisation har en digital strategi, i hälften av fallen en specifik digital strategi. Andra hälften svarar att den är integrerad i den övergripande affärs­planen.

– Att det är så många som 8 av 10 företag som har en strategi för sin digitala närvaro är bra, företagen har förstått, här har utvecklingen gått snabbt framåt, säger Åsa Falkman.

Däremot är osäkerheten om nyttan av den digitala närvaron stor.

På frågan ”Är er digitala närvaro lönsam?” är det bara 27 procent av de svenska företagen som säger att de vet att den är det. Ytterligare 30 procent tror att den är det, men saknar system och rutiner för att mäta de digitala insatserna.

Mer än vart femte företag svarar att den digitala närvaron inte är lönsam, nästan lika många säger att de inte vet.

– Jag tror att det finns en stor osäkerhet kring hur man ska mäta, och också kring vad man ska mäta, säger Åsa Falkman, och fortsätter:

– Vi ser i svaren att de mäter olika saker, allt från ROI och sales till klick, delningar och liknande.

I studien har respondenterna också fått uppge vad de vill med sin digitala närvaro, genom att rangordna hur viktiga de tycker olika mål är.

I topp hamnar ”varumärkesbyggande” och ”försäljning”.

– Intressant är också att bland de företag som vet att de har en lönsam digital närvaro prioriteras försäljningsmålen ännu högre, säger Åsa Falkman.

Sverige

38 procent anser att organisationen inte har förutsättningar att hantera det digitala paradigmskiftet. Det gör svenskarna minst positiva i studien.

Störst fokus på varumärkesbygge i digitala kanaler.

Finland

Hela 27 procent säger att deras organisation helt saknar digital strategi. Det är mer än i något annat nordiskt land.

25 procent vet inte om deras digitala närvaro är lönsam.

Danmark

Har de högsta lönerna av de nordiska länderna.

Svarar i högst utsräckning att de vet att deras digitala närvaro är lönsam.

Norge

Har en större tilltro till tekniska lösningar än de svarande i övriga nordiska länder.

Svårigheter att få personalen att acceptera den digitala utmaningen lyfts fram som ett stort problem.

Niclas Rislund

niclas@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev