Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Strategi och analys

Lag om sidbyte delar Alliansen

Publicerad: 3 mars 2015, 22:00
Uppdaterad: 26 februari 2016, 07:18

Folkpartiet säger ja. Men Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte se någon reglering av politikernas sidbyten till pr-branschen.


Ämnen i artikeln:

Alliansen

Debatten om de etiska problemen när toppolitiker går direkt till positioner som lobbyister eller pr-konsulter fick ny fart strax före jul. Många, speciellt på vänsterkanten, sparkade bakut när det forna sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt tog anställning som lobbyist på den privata vårdjätten Aleris.

Det fick även civilminister Ardalan Shekarabi att utlova en utredning. Målet: att få fram förslag på nya regler – exempelvis karantän – för politiska makthavare inom stat, kommun och landsting. Som Dagens Media tidigare har berättat är pr-branschens egen organisation Precis positiv till utspelet. Regler kan göra att det höga tonläget i debatten, som kan skada förtroendet för både politiker och pr-branschen, undviks.

Det parlamentariska läget, där det rödgröna blocket saknar egen majoritet, gör att regeringen är beroende av stöd från andra partier för att kunna få igenom tvingande regler kring politikers sidbyten. Dagens Media har via mejl frågat samtliga partier, förutom regeringspartierna, om deras inställning i frågan.

Vänsterpartiet är med på tåget. Mia Sydow Mölleby, ledamot för (V) i konstitutionsut­skottet, framhåller att Sverige har fått kritik från Europarådets organ för korruptionsövervakning, som också har rekommenderat Sverige att införa regler för att undvika intressekonflikter när offentliganställda övergår till den privata sektorn.

– Vi har vid ett flertal tillfällen motionerat i riksdagen om att det bör utredas hur en karenstid ska utformas i Sverige och välkomnar därför civilministerns initiativ. Ett sådant regelverk skulle stärka demokratin och förebygga risken för såväl misstankar om som faktiska oegentligheter och korruption inom offentliga organisationer.

Bland allianspartierna ger frågan upphov till splittring. Moderaterna ser i dag inget behov av karantänsregler men ”välkomnar att frågan utreds”.

– Ytterst måste var och en bedöma vilka anställningar som går att ta, om man vill slå vakt om det förtroende man byggt upp som politiker, svarar KO-ordföranden Anders Norlén (M).

Han pekar på att offentlighets- och sekretesslagen, insiderlagen och brottsbalken redan täcker problematiken med känslig information som förtroendevalda fått genom sina uppdrag. Folkpartiet, som svarat via pressekreteraren Adam Alfredsson, tycker tvärtom att regler behövs för toppositionerna inom svensk politik.

– Folkpartiet liberalerna vill att en karensregel införs för statsråd och statssekreterare som går vidare till enskilda uppdrag där känslig regeringsinformation kan komma till an-vändning. Hur karensregeln ska tillämpas i det enskilda fallet ska bero på omständigheterna.

Centerpartiet ger inget klart besked. Men Kristdemokraterna ratar liksom Moderaterna tanken om reglering. SD har inte svarat. Alla svar kan du läsa i faktarutan intill artikeln.

Så tycker oppositionen

Moderaterna: NEJ

”Vi ser för dagen inget behov av karantänsregler för förtroendevalda som övergår till anställning i den privata sektorn, men välkomnar att frågan utreds. Arbetslinjen bör gälla – det är inte rimligt att skattebetalarna ska försörja personer som kan försörja sig själva. Om den förtroendevalde fått del av känslig information i sitt uppdrag har informationen redan idag ett bra skydd genom regler i t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, insiderlagen och brottsbalken, och informationen skulle vanligen inte vara mindre känslig efter att en eventuell karantänstid har löpt ut.”

Moderaterna har svarat via Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet.

Folkpartiet: JA

”Frågan är mycket bredare än så. Folkpartiet liberalerna vill att en karensregel införs för statsråd och statssekreterare som går vidare till enskilda uppdrag där känslig regeringsinformation kan komma till användning. Hur karensregeln ska tillämpas i det enskilda fallet ska bero på omständigheterna.”

Folkpartiet har svarat via press ­- s ekreteraren Adam Alfredsson.

Centerpartiet: NJA

”Vi välkomnar att det finns en debatt om övergången mellan å ena sidan politik och å andra sidan näringsliv och intresseorganisationer. Det är viktigt att väga intressena mot varandra. Det är bra om politiker snabbt kommer i arbete istället för att leva på omställningsstöd längre än vad som är nödvändigt, men samtidigt är det viktigt att övergångar sköts på ett sätt som inte skadar förtroendet för politiken.”

Centerpartiet har svarat via gruppledaren Anders W Jonsson.

Kristdemokraterna: NEJ

”Vi anser inte att det är rimligt att reglera detta. Arbetslinjen måste gälla även för politiker. Varje enskild person måste använda sitt goda omdöme när de går till en ny arbetsgivare. Den som anställer måste också bedöma hur förtroendet för organisationen/företaget påverkas av rekryteringen.”

Kristdemokraterna har svarat via pressekreteraren Johanna Jämstorp.

Sverigedemokraterna:

Inget svar.

Dagens Media ställde följande fråga till oppositionspartierna: Varför behövs/behövs inte regler – exempelvis karantän – kring politikers sidbyten till pr-branschen?

Regeringen vill se nya regler för sidbytande politiker

• Samma dag som Filippa Reinfeldts nya jobb som lobbyist hos vårdjätten Aleris blev känt kallade civilminister Ardalan Shekarabi (S) till presskonferens.

• Där utlovade han en utredning som ska mynna ut i förslag till regler, exempelvis om karantän, för hur statsråd och statssekreterare – men även andra ledande befattningshavare inom kommun, landsting och stat – kan byta sida till pr-branschen och närings­livet.

• Finansdepartementet arbetar nu med direktiven. Dock finns ännu ingen tidsplan färdig.

Ämnen i artikeln:

Alliansen

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.