Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

”Det förvånar mig att de inte granskas mer”

Publicerad: 23 juni 2015, 21:00
Uppdaterad: 6 december 2015, 11:56

SVT avfärdar de kommersiella bolagens kritik.Istället vänder vd:n Hanna Stjärne udden mot globala medieaktörer.– Det förvånar mig att de inte granskas mer, säger hon.


Från allt fler håll framförs kritik mot public service-bolagens ställning.

De anklagas för att med hjälp av sina licensanslag på 7,5 miljarder kronor årligen konkurrera med kommersiella mediebolag – som samtidigt kämpar med lönsamheten i det förändrade medielandskapet.

SVT:s vd, Hanna Stjärne, menar att public service ska garantera ”en nationell oberoende arena”.

– Jag tror att public service kommer att bli allt viktigare framöver, säger hon, och fort­sätter:

– I en tid där globala internet­jättar tar en snabbt växande del av reklamintäkterna och vill kontrollera både data och plattformar, där internationella aktörer driver globala play-tjänster, är det ännu viktigare att public service garanterar en arena vi får veta vad som har hänt, där samtiden granskas och beskrivs och där vi skrattar tillsammans.

– Det som förvånar mig är att de nya globala aktörerna inte granskas mer. Varför undersöks inte deras påverkan på marknaden? Varför startas det inte en utredning om det?

Hur ser du på att sprida ert material via exempelvis Facebook, som samtidigt konkurrerar med de kommersiella mediebolagen?

– SVT har en mycket liten mängd innehåll på Facebook och Youtube, vi använder i första hand sociala medier som marknadsföringskanaler för vårt utbud.

– Vi måste förstås kunna finnas där, inte minst för att nå yngre tittare och lyssnare. Men vi är inte naiva, vi vet att många aktörer vill ta del av vårt utbud.

Hur ser du på att ni även konkurrerar med traditionella dagspressföretag, om både lokal och nationell nyhetsbevakning?

– Jag var ju själv vd för ett dagspressföretag så sent som i januari i år och den konkurrens jag upplevde kom framför allt från globala internetjättar, som tog en mycket snabbt växande del av de lokala reklam­intäkterna. Där finns en påverkan som borde undersökas mer.

– Myndigheten för radio och tv har konstaterat att det inte finns belägg för att vår nyhetsbevakning skulle skada tidningarnas ekonomi, eftersom public service inte konkurrerar om intäkterna.

Ni anklagas också för att driva teknikutveckling och etablera nya konsumentbeteenden, som även övriga aktörer tvingas förhålla sig till. Hur ser du på det?

– Det är ju i huvudsak något positivt. Att vi har varit tidiga med att utveckla nya digitala tjänster som SVT Play har bidragit till att Sverige är ett land som är ledande på digitalt innehåll.

En återkommande synpunkt från bland andra de kommersiella tv-husen är att SVT:s utbud över tid kommersialiserats, och allt mer kommit att likna reklam-tv:s utbud.

Det håller inte Hanna Stjärne med om, och lutar sig mot en studie av medieprofessorn Kent Asp:

– Professor Kent Asp visade så sent som i februari i en rapport till Myndigheten för radio och tv att SVT:s utbud är mer informationsinriktat i dag än det varit sedan undersökningarnas start 1998.

– Han konstaterar även att man kan ha olika uppfattningar om huruvida enskilda program står för en ökande kommersialisering eller snedvrider konkurrensen, men ser man till programutbudet i sin helhet och till de program som sänds på bästa sändningstid, finns det inget stöd för uppfattningen att programutbudet i SVT under de senaste tio åren utvecklats i kommersiell riktning.

Hanna Stjärne, vd på SVT, tror att public service kommer att bli allt viktigare. Foto: Janne nÆss

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev