Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

Branschorganisationerna om krishösten

Publicerad: 17 augusti 2011, 08:18
Uppdaterad: 6 december 2015, 15:02

Mediemarknaden står inför en potentiellt mycket skakig höst. Branschorganisationerna berättar vad de ska göra för att dämpa krisens verkningar.


Handelsminister Eva Björling vill se över möjligheten att öka exporten av kreativa näringar och har gett Komm uppdraget att utreda frågan.

– Sverige har skiftat från industrination till att blir en kommunikationsnation. Våra duktiga konsulter är en outsinlig naturkraft som på sikt är mer värdefull än Norges olja, säger Komms vd, Jessica Bjurström.

Sveriges Annonsörer riktar genom ett europeiskt samarbete inom paraplyorganisation WFA sin energi på att belysa verkningarna av den nya cookie-lagen.

– Jag ser med förskräckelse hur detta landat. Att informera om hur lagen påverkar konsumenter och annonsörer är oerhört viktigt, säger vd Anders Ericson.

Precis siktar på att reda upp den tilltagande röra som de offentliga upphandlingarna utgör. En guide med förhållningsregler ska tas fram tillsammans med Informationsföreningen.

– När allt fler av våra medlemmar deltar i dåligt fungerande offentliga upphandlingar måste vi få till en debatt. Priset har fått ett alltför stort utrymme vilket gör att kunden inte får det man efterfrågat, säger styrelseordförande Hans Gennerud.

 

Det här gör branschorganisationera i höst och framöver:

 

1. Vilka frågor har ni på agendan i höst och framöver?

2. Vilken av frågorna betraktar ni som viktigast?

 

Mikael von Ekensteen, vd Swedma

1.

Vi jobbar vidare med Spar-frågan som är mycket viktig för företag som har kundregister. Sedan började vi i våras se över hur Nix-reglerna ska kunna förändras i takt med det att antalet fasta telefonabonnemangen blir allt färre medan mobilerna blir fler. Det är viktigt för den nuvarande utvecklingen riskerar att urholka de etiska reglerna för telemarketing. Viktiga blir också våra inspirations- och nätverksträffar där den årliga resan till DMA är den tyngsta. I år fyller också Guldnyckeln 30 år.

2.

Spar-frågan är tung och långsiktig och berör alla svenska företag.

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer

1.

Stockholm Mediaweek är vår största grej under hela året och vi sätter igång med planeringen direkt efter sommaren. I år kommer vi också att ha en del förändringar i upplägget. En annan viktig fråga blir att intensifiera arbetet inom Digitalgruppen som bland annat hanterar frågor som rör mätstandarder, en fråga som blivit högaktuell efter att Sifo lanserade sina RM-mätningar för internet. Sedan är förstås frågan om tv:s leveranser fortsatt viktig. Det behöver komma upp på en nivå där så att det fungerar stabilare med leveranser och krediteringar.

2. 

Vi har våra frågor som vi anser är viktiga men beroende på var konjunkturen tar vägen framöver kan prioriteringarna förändras. Om krisen fördjupas blir vår högsta prioritet att hjälpa våra medlemmar att dra och rucka där det behövs

Jessica Bjurström, vd Sveriges Kommunikationsbyråer

1.

Regeringen har en önskan att öka exporten av de kreativa näringarna och har gett Komm i uppdrag att se över hur det ska kunna uppnås. En annan viktig uppgift blir att uppmärksamma att Guldägget i år firar 50-årsjubileum. Vi ska också, tillsammans med Tidningsutgivarna, dragit igång projektet Print Tower för att stärka den svenska printannonseringen. 

2.

Exporten av de svenska kreativa näringarna. En stor del av Komms uppdrag är att förklara värdet av det vi gör. Nu får en konkret förfrågan att göra det vilket vi ska ta vara på. Vi har tillsatt en ganska stor arbetsgrupp som ska belysa alla faktorer.

Maria Guggenberger, vd Sponsring- och eventföreningen

1.

En fråga som vi alltid driver, men som är fortsatt trög, är lagstiftningen kring sponsring. Det finns ett stort behov av att hitta ett bättre sätt för sponsring att fungera. Vi kommer också jobba med att ta fram en handbok för CSR. Vi ska svara på frågor som vilka olika typer av CSR som finns och hur man bäst jobbar med dem. I slutet av augusti anordnar vi också vår konferens Branschforum där vi tittar på sponsring ur ett arenaperspektiv.

2.

Det vi kommer jobba mest med under hösten är CSR-frågan men frågan om lagstiftning är alltid viktig.

Anders Ericsson, vd Sveriges Annonsörer

1.

Vi har i år relanserat vårt utbildningsprogram, Mediasmart, för grundskoleelever och lanserar i augusti programmet också för årskurs ett till tre. Mellanstadiet och högstadiet får helt nya utbildningsprogram. Sedan kommer vi att jobba hands on, tillsammans med vår paraplyorganisation i Bryssel, angående den nya cookie-lagen. Ambitionen är att försöka sätta konsumentperspektivet i fokus. Sedan arrangerar vi förstås som varje år 100-Wattaren.

2.

Det är svårt att skilja ut någon fråga som är viktigare än någon annan.

Henri Pagot, kommunikationschef Tidningsutgivarna

1.

Utveckling av nya digitala intäktsmodeller är av central betydelse för framtiden. TU ska följa utvecklingen och verka för kunskapsutbyte på området. I oktober ska Yttrandefrihetskommittén ta ställning till om man ska behålla och förbättra nuvarande mediegrundlagar eller jobba vidare med nya modeller. TU kommer verka för det förstnämnda. Moms på digitala medier är en annan viktig fråga. Eftersom en enig riksdag nu uttalat att EU:s momsdirektiv bör ändras så att reducerad moms gäller på såväl tryckta som digitala medier, måste regeringen aktivt driva på så att det genomförs.

Hans Gennerud, styrelseordförande Precis

1.

Vi lägger sista handen på ett utbildningsmaterial för branschen som handlar om etiska dilemman. De ska skickas ut till medlemmarna och sedan får de göra vad de vill med dem.  Spinn anordnas också i år men nu med lite nya kategorier. Vi kommer också att ta fram en lathund för hur man ska hantera de tilltagande komplikationerna kring offentliga upphandlingar.  Det är ett mycket eftersattområde och allt fler av våra medlemmar deltar i dessa upphandlingar.

2.

Den etiska diskussionen och frågan om offentliga upphandlingar är båda viktiga frågor. 

Charlotte Thür, vd IAB Sverige

1.

I våras tog IAB Sverige tillsammans med ett flertal organisationer och företag initiativet till en självreglering med anledning av den nya cookie-lagen. Under hösten ska vi arbeta för att ”Rekommendation om användning av cookies” som nu är ett utkast ska bli antaget. Sedan ska OBA projektet som rör självreglering inom ”Online behavioural advertising”, lanseras i Sverige.  Vi kommer också att ha fokus på att öka antalet medlemmar från dagens cirka 50 medlemmar.

2.

Den viktigaste frågan är att se till att ramverket för använde av cookies antas av marknaden under tredje kvartalet.

Henrik Widell

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News