onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Strategi och analys

250 reklammiljoner står nu på spel

Publicerad: 3 februari 2015, 22:00
Uppdaterad: 11 januari 2016, 13:15

JÄTTEAVTALET. Nu kan slaget om SL:s ytor börja.Efter en höst av politisk splittring är avtalen uppsagda – och en ny upphandling ska inledas snarast.Men förseningen gör att tidspressen är hård.– Det kommer att bli en väldigt snabb upphandling, varnar oppositionslandstingsrådet Nanna Wikholm (S).


EW

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se


Totalt drar SL in omkring 250 miljoner kronor årligen på reklamaffären, en fjärdedel av utomhusmarknaden i Sverige 2013, enligt IRM.

Samtliga tre reklamavtal (spår, bussar och bussväderskydd) ligger i dag hos Clear Channel. Dagens Media kunde redan i höstas avslöja de långt gångna planerna på en jätteupphandling. Sedan har det varit tyst.

Men nu kan upphandlingen dra igång inom kort, kan Dagens Media berätta.

Formellt väntas beslutet fattas i trafiknämnden den 3 februari, dagen efter denna tidnings pressläggning.

– Efter beslutet inleds upphandlingen så snart det går. Det är inte så att vi har oceaner av tid på oss, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på trafikförvaltningen hos SL:s ägare Stockholms läns landsting.

I februari 2014 kom beslutet som kan rita om kartan för kampen om mångmiljonkontrakten i Stockholms kollektivtrafik. Trafiknämnden beslutade då att säga upp ”samtliga avtal rörande reklam i kollektivtrafiken för att möjliggöra simultana upphandlingar”. Bakgrunden: Politikerna i Stockholms läns landsting såg behov av ”ett helhetsgrepp kring reklamen i kollektivtrafiken”.

Målet är bland annat fler digitala ytor som kan ge ökade intäkter, samt en omfattande modernisering. Men under 2014 har frågan fördröjts, delvis på grund av politisk splittring i trafiknämnden. I oktober satte sig oppositionen, (S), (V) och (MP) på tvären.

I ett försök att stoppa upphandlingen ville de istället diskutera en möjlig förlängning med Clear Channel.

”Reklamen är trafikförvaltningens tredje största externa intäktskälla. Mot bakgrund av det svåra ekonomiska läget med ett underskott på cirka en halv miljard är det viktigt att säkra intäkterna. En ny upphandling innebär risker för intäkterna och måste övervägas nogsamt och jämföras mot en förlängning”, skrev partierna, och fortsatte:

”Vi vill att Trafiknämnden skyndsamt erbjuds möjlighet att ta ställning till en förlängning eller ny upphandling av reklamavtal.”

Trafiknämnden beslutade att inte gå vidare med det, varpå (S), (MP) och (V) reserverade sig mot beslutet för att visa sitt missnöje.

Alliansen krävde istället mer underlag, varpå beslutet om en ny upphandling fördröjdes.

– Självklart finns det olika uppfattningar eftersom det finns flera olika alternativ. Bland annat om det ska vara koncession, att vi lägger ut all drift och intäkter, eller om vi ska behålla det i egen regi, eller om det ska vara ett mellanläge, säger Suss Forssman Thullberg.

Flera tjänsteutlåtanden, en större intern förstudie samt en rapport från konsultbolaget Capgemini har tagits fram. Ursprungligen diskuterades större förändringar i sättet som SL sköter sin reklamaffär.

Inför beslutet rekommenderas dock trafiknämndens ledamöter att fortsätta med nuvarande affärsmodell, så kallade tjänstekontrakt.

Suss Forssman Thullberg kan inte uttala sig om hur upphandlingen kommer att se ut, innan ett formellt beslut är taget.

Oppositionslandstingsrådet Nanna Wikholm (S), andra vice ordförande i trafiknämnden, är kritisk till hur den viktiga frågan har hanterats.

– Det togs ett förhastat beslut om att säga upp avtalen. Det som hade diskuterats brett politiskt var frågan om bussväderskydden. Några dagar innan trafiknämndens beslut slängdes de andra avtalen in, säger hon.

Beslutet, i februari 2014, att säga upp avtalen hade dock brett stöd, av Alliansen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Nanna Wikholm menar att hanteringen av frågan har varit undermålig och ser en risk för att den nya upphandlingen kommer att ske under hård tidspress.

– Det kommer att bli jäktigt för trafikförvaltningen, eftersom Alliansen inte varit förmögna att fatta beslut om hur vi går vidare förrän ett helt år senare.

Clear Channel gör sig nu redo att försvara sina SL-avtal, som sammanräknade är det svenska bolagets allra största kontrakt.

– Dessa kontrakt har varit ute på upphandling många gånger de senaste 20 åren och vi har varit framgångsrika i ganska många av dem. Vi har goda förutsättningar för att lyckas bra även denna gång, säger vd:n Ola Klingenbor­g.

Det unika är tajmingen, att samtliga reklamavtal handlas upp samtidigt, vilket gör frågan mer komplicerad. Ola Klingenborg delar Nanna Wikholms bild av att upphandlingen blir satt under stor tidspress.

– Vid alla jämförelser är det en väldigt tight tidsplan, säger han, och pekar på en upphandling som pågår för reklamen på busshållplatserna i London.

Den ska vara avslutad samtidigt som Stockholms upphandling och inleddes redan under den tidiga sommaren 2014.

– Jämfört med det ligger Stockholm ett år efter, det är en otroligt tight tidsplan. Speciellt eftersom frågan är komplex, säger Ola Klingenbor­g.

Magnus Heljeberg, vd för konkurrenten JCDecaux, är av diametralt motsatt uppfattning.

– Det är fantastiskt om SL nu kommer till skott, och vi ser inga problem med tidsramen.

Han hoppas på att upphandlingen kommer att delas upp i flera mindre delar.

– Det vore ett misstag att göra det till en enda jätteupphandling, då är det bara vi och Clear Channel som kan delta. Delar man upp det blir konkurrensen bättre, då fler aktörer kan vara med.

Spelet om SL:s reklamkontrakt

Februari 2014

Trafiknämndens politiker Christer G Wennerholm (M), Stella Fare (FP), Karl Henriksson (KD), Lucas Forslund (C), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) vill ta ”ett helhetsgrepp kring reklamen i kollektivtrafiken och se till så att de avtal som rör denna är de bästa för skattebetalarna och resenärerna”.

Därför beslutades att samtliga reklamavtal i kollektivtrafiken skulle sägas upp för att möjliggöra simultana upphandlingar 2015 ”med tjänstekoncession som möjlig avtalsform”.

Socialdemokraterna ansåg att ansvaret för skötsel av väderskydden inte fungerar tillfredsställande. ”Det är inte logiskt att ett företag tvättar väderskydden och ett annat byter reklamen”, skrev partiet i en bilaga.

Juni 2014

På trafiknämndens sammanträde i juni ställde ledamoten Curre Hansson (S) en fråga om när ärendena avseende reklam kommer att behandlas.

September 2014

Två tjänsteutlåtanden från trafikförvaltningen presenterades, samt en större förstudie inför den kommande jätteupphandlingen.

På trafiknämndens sammanträde 23/9 bordlades ärendena, både om beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal, samt beslut om långsiktig inriktning gällande ”kundmiljö, väderskydd och hållplatser samt reklam”.

December 2014

Samtliga reklamavtal med Clear Channel sägs upp. De löper dock under 2015, varpå nya avtal ska upphandlas.

Februari 2015

Den 3 februari väntas beslut om upphandling av nya reklamavtal på fyra områden: spårtrafik, bussväderskydd, buss utsida och buss insida.

I underlaget finns flera hemligstämplade bilagor. Siffror över kostnader, intäkter och resultat är hemliga.

Förslaget som politikerna ska ta ställning till innebär bland annat att SL fortsätter med tjänstekontrakt, ej tjänstekoncession. Detta eftersom en sådan upphandling innebär risker samt att det inte finns tid att genomföra en sådan upphandling, då nuvarande avtal redan är uppsagda.

Det innebär att reklamentreprenören, till exempel Clear Channel, enbart ansvarar för reklamförsäljningen. Medan andra sköter underhåll.

Målet är att trafikförvaltningen ska ha makten över ”strategiskt viktiga tillgångar”, att möjligheterna till reklam ”utnyttjas ansvarsfullt och optimalt ur intäktssynpunkt” samt att ”resenärens exponering för reklam följer en accepterad nivå”.

Källa: Trafiknämndens protokoll samt förstudier inför den nya upphandlingen.

 

SL:s reklamaffär

SL ägs av Stockholms läns landsting, som styrs av Alliansen, som med 72 mandat dock inte har egen majoritet.

I trafiknämnden kommer 10 av 20 ledamöter från Alliansen.

SL har i dagsläget – och året ut avtal – med Clear Channel om reklamförsäljningen på spårtrafiken, bussar och bussväderskydd.

De avtalen ska nu upphandlas på nytt. SL drar in omkring 250 miljoner kronor per år på reklamen.

SL vill ha mer digitala skärmar för att kunna öka intäkterna. En digital skylt har potential att ”öka reklamförsäljningen tre gånger mer än en analog skylt”. Då utomhusreklammarknaden inte bedöms öka behöver trafikförvaltningen ”modernisera sina egna reklamytor för att inte förlora marknadsandelar total utomhusreklam i Stockholmsregionen”, heter det i trafikförvaltningens underlag.

Källa: SLL/trafiknämnden

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev