söndag2 april

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Marknadsföring

Så stor del av reklamkakan slukar Facebook och Google

Publicerad: 26 april 2017, 12:59
Uppdaterad: 26 april 2017, 14:24

Det är globala techjättar som Facebook och Google som står för hela den digitala annonstillväxten i Norden, det visar studien "Kampen om reklamen".

Ämnen i artikeln:

FacebookGoogle

HF

Hanna Frick

hanna.frick@dagensmedia.se


Google, Facebook och Youtube tar en allt större del av de viktiga annonsintäkterna, det visar studien "Kampen om reklamen" som Nordicom ligger bakom.

I studien har man undersökt hur konkurrensen från globala digitala reklamplattformar påverkar möjligheten att finansiera nyhetsjournalistik i Norden.

Konkurrensen om reklaminvesteringarna har ökat, visar studien. Många medieföretag har fått se sina reklamintäkter sjunka, i vissa fall dramatiskt, och det har skett och sker en omfattande förskjutning av reklaminvesteringarna från traditionella reklammedier till internet.

Studien visar att utomnordiska digitala plattformar idag svarar för uppskattningsvis 60 procent av de digitala reklaminvesteringarna i Sverige och Danmark. I Norge ligger den siffran på cirka 45 procent.

Under 2016 investerade nordiska annonsörer uppskattningsvis 21 miljarder svenska kronor i utomnordiska reklamplattformar på nätet. Jämfört med ett år tidigare innebär det en tillväxt på omkring 30 procent.

− I både Sverige och Norge svarade utomnordiska aktörer för hela den samlande tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna under 2015 och 2016, och mycket pekar på att situationen varit densamma även i Danmark, säger Jonas Ohlsson, ansvarig forskare för studien, i en kommentar.

Inte alltför förvånande visar studien att det är tidningsbranschen som drabbas hårdast av dessa förändringar.

De nordiska reklaminvesteringarna i tryckt dagspress har sedan 2011 fallit med 40 procent – motsvarande omkring 12 miljarder svenska kronor. Samtidigt har tidningsföretagen endast i begränsad utsträckning kunnat kompensera för nedgången i den tryckta reklamen med digital försäljning.

− När de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklamen som en viktig intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken, säger Jonas Ohlsson.

Fakta om studien och Nordicom:

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Studien "Kampen om reklamen" är initierad och finansierad av Nordiska Ministerrådet och norska kulturdepartementet och har genomförts av Jonas Ohlsson och Ulrika Facht på Nordicom.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev