torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medieval

Största annonsörerna om 2020: Gasa digitalt, AI och influencers

Publicerad: 9 december 2019, 14:25

Jysks Henriette Skjoldborg Adamsen, Hallons Sofia Karakatsanis Andersson, Coca-Colas Olivia Enqvist, Axel Lindberg på LeoVegas och K.W Bruuns Robin Jacobsson.

Del 2 av 6. Snart går vi in i ett nytt decennium. Nya tider innebär nya utmaningar för annonsörerna. Hur ser strategierna ut framåt? Och hur påverkas marknadsföringsbudgeten? Cheferna på LeoVegas, KW Bruun, Jysk, Coca-Cola och Hallon berättar hur de tänker för Dagens Media.


Janne Næss

janne.naess@dagensmedia.se


Dagens Media har frågat 40 marknadschefer vilka mediestrategier och medieval som kommer att bli viktiga 2020. I dag avslöjar LeoVegas, KW Bruun, Jysk, Coca-Cola och Hallon hur de tänker kring marknadsföringen nästa år.

Axel Lindberg, LeoVegas

Axel Lindberg, Sverigechef på LeoVegas.

Vilka förändringar görs hos er i mediemixen nästa år?

– LeoVegas har under år 2019 förändrat mediemixen till fördel för de aktörer vi numera har möjlighet att samarbeta med. Detta gäller främst inom sociala medier samt sök. Förskjutningen har skett från traditionella mediehus, framför allt från digitala investeringar. Nästa år kommer vi fortsätta att optimera mediemixen utifrån våra erfarenheter från år 2019.

Vilken blir den viktigaste trenden för er inom medieområdet år 2020?

– Hur förskjutningen i mediemixen som sker för oss och hela industrin kommer att falla ut och uppfattats av våra kunder. En relativt ny företeelse, som accentueras under år 2020, är spelbolagens sponsring av framträdande sportligor och lag. Det ska bli intressant att följa huruvida spelbolagen kommer att öka investeringarna inom detta segment, som fortsatt är blygsamma jämfört med vad som ses exempelvis i Storbritannien där spelbolag i stor utsträckning sponsrar klubblag.

”Förskjutningen har skett från traditionella mediehus, framför allt från digitala investeringar”

Vilken blir den största utmaningen för annonsörer nästa år?

– Medieinvesteringarna från spelbolag har ökat kraftigt de senaste åren men under senare delen av år 2019 har vi sett en påtaglig inbromsning inom vissa mediekategorier. Vissa mediehus har dessutom accepterat en stor del spelreklam vilket framkallat en spelreklamtrötthet hos befolkning och en icke optimal annonseringsmiljö.  Mediehusen behöver bli mer selektiva och anpassa prisnivåerna utefter en betydligt mer utmanande spelmarknad år 2020. Vi upplever här en viss tröghet att ta till sig de nya marknadsförhållandena för spelbolagen.

Har du något annat intressant att tillägga i ämnet?

– Den största frågan för år 2020 är utan tvekan den minskande andel av spel som sker hos licensierade bolag kontra olicensierade bolag. Detta resulterar i förlorade skatteintäkter till statskassan, ett försämrat konsumentskydd för spelarna och en ökad risk för att antipenningtvättaktiviteter inte sköts. Denna utmaning måste tas på allvar eftersom alla förlorar på att olicensierade bolag fortsätter ta marknadsandelar. Här har Spelinspektionen, politikerna, mediehusen och underleverantörer inom spelindustrin ett stort ansvar för att inte undermineras den svenska spelmarknaden. Vi upplever att mediehusen tar ett stort ansvar inom dessa frågor, ett större ansvar än vad vi har sett av betal- och spelleverantörerna. Marknadsföring är en viktig väg för att styra kunderna till de licensierade spelbolagen och bort från olicensierade bolagen. 

K.W Bruuns marknadsdirektör Robin Jacobsson

Robin Jacobsson, marknadsdirektör på K.W. Bruun Autoimport AB med varumärken som Peugeot och Citroën.

Vilka förändringar görs hos er i mediemixen nästa år?

– Vi fortsätter att utveckla vår digitala affär då just de digitala kanalerna har visat sig vara väldigt viktiga i konsten att konvertera trafik längre ned i köptratten. Det blir också viktigare i enighet med de förändrade kundbeteenden som råder med minskade besök i våra bilhallar. I övrigt kommer traditionella placeringar i radio, tv och print att fortsätta vara viktiga då vi har en hel del lanseringar där just räckvidd är väsentligt. Kan vara att vi introducerar outdoor som vi tidigare inte arbetat med för något av våra varumärken, vem vet. 

Vilka förändringar görs i marknadsföringsbudgeten? Hur mycket ökar eller minskar den?

– Tack vare övertagandet av Citroën från 1 januari har vi en samlat ökad marknadsföringsbudget inom koncernen och dess varumärke. Det kommer dock vara beroende på respektive varumärke då vissa av våra märken, exempelvis Peugeot, har flertalet tunga lanseringar men där några har lite färre. Dessutom övergår vi till en större volympotential inom B2B tack vare hybrid- och elbilar vilket givetvis innebär mer riktade kampanjer som således kan vara mer kostnadsbelastade. 

”För oss är leveranser vs. estimat helt väsentliga eftersom våra kampanjer måste generera försäljning från dag ett”

Vilken blir den viktigaste trenden inom medieområdet 2020 för er?

– Eftersom både tv och radio är viktiga kanaler för oss handlar mycket om hur dessa medier klarar av att leverera sina estimat. Vi kan se att leveranserna varit varierande över månaderna och när vi ser ett avtagande i tittande/lyssnande blir det absolut en viktig del att ha koll på. För oss är leveranser vs. estimat helt väsentliga eftersom våra kampanjer måste generera försäljning från dag ett, så det blir intressant att se hur de stora medierna lyckas med detta. I övrigt är det även intressant att se om sociala medier fortsätter att växa i så pass stor utsträckning men framför allt hur dessa placeringar faktiskt driver konvertering. Vi vet att till exempel att Instagram och samarbeten med influencers har positiv påverkan på varumärkesutvecklingen men det blir intressant och se när de stora annonsörerna redovisar siffror på vad det faktiskt gett i form av konvertering/försäljning. 

Vilken blir den största utmaningen för annonsörer under 2020?

– Samtidigt som priserna fortsätter att öka på de flesta medier går tittande/konsumtion fortsatt ned inom vissa kanaler. Detta blir en balansgång för oss annonsörer att göra rätt vägval utan att dra på oss stora kostnader i form av fel medieval. Det finns alltid en avvägning mellan pris och leverans, och just denna utveckling med stora prisökningar har en påverkan av våra produkters pris i slutändan. Vi behöver hitta en effektiv balans mellan medieinvestering vs. försäljning. Det kommer också att vara en fortsatt utmaning för oss att positionera våra varumärken inom en så homogen bransch som bilbranschen. Många kunder i dag är kraftigt exponerade för bilreklam men att sedan koppla detta till vem som faktiskt var avsändaren är svårare. De flesta upplever bilreklam som ”samma” vilket betyder att det finns utmaningar att sticka ut och fastna i kundens medvetande. 

Har du något annat intressant att tillägga i ämnet?

– I och med övertagandet av Citroën blir vi en av de allra största annonsörerna i bilbranschen. Detta kommer att medföra stora utmaningar gällande positionering och effektivisering av vår mediestrategi, men även fantastiska möjligheter att arbeta med respektive varumärke. De nya skattereglerna som införs inom bilbranschen den 1 januari 2020 kommer att påverka bilaktörernas sätt att kommunicera i hög grad. Där det tidigare dominerades av kampanjpriser, utrustning och liknande kommer nu i stället att ersättas med ett mer miljöanpassat innehåll samtidigt som själva brandingdelen kommer att bli viktigare. För vissa varumärken kommer medieinvesteringarna drastiskt gå ned på grund av bristande tillgång till bilar, något som öppnar för oss andra aktörer att ta marknadsandelar både inom försäljning och inom medieinvesteringarna.

Henriette Skjoldborg Adamsen är marknadschef på Jysk.

Henriette Skjoldborg Adamsen, Sales & Marketing Manager, på Jysk Sweden.

Vilka förändringar gör ni i mediemixen nästa år? 

– Vi kör med den mediemix vi vanligtvis brukar, men vi har adderat annonser i lokaltidningar.

Vilka förändringar gör ni i marknadsföringsbudgeten? 

– Vi ökar och sedan flyttar vi pengar från någon av våra medier till andra medier.

”Vi har adderat annonser i lokaltidningar”

Vilken blir den viktigaste trenden inom medieområdet 2020 för er? 

– Digital marknadsföring ökar fortfarande.

Vad skulle du säga är den största utmaningen för annonsörer under 2020? 

– För oss som använder ODR som det störste mediet är det en utmaning att fler och fler säger nej tack till reklam. Och sedan gäller det om att vara relevant för våra kunder och synas på de medier då de exponeras bäst.

Vad händer annars hos er under 2020?  

– Vi testar att jobba tillsammans med en influencer-byrå.

 

Olivia Enquist är marknadsdirektör på Coca-Cola.

Olivia Enquist, marknadsdirektör på Coca-Cola.

Vilka förändringar gör ni i mediemixen nästa år? 

– Mixen för 2020 är i linje med marknadstrenden där digital kommunikation ökar på bekostnad av traditionell media.

Vilka förändringar gör ni i marknadsföringsbudgeten? Hur mycket ökar eller minskar den? 

– Vi kommenterar inte kring vår spenderingsnivå.

Vilken blir den viktigaste trenden inom medieområdet 2020 för er? 

– Det är ingen trend, men Coca-Cola är sponsor till UEFA, SvFF och OS, och med detta sponsorskap kommer stora medieevent vilket kommer att återspeglas i våra medieval.

”I det ökande kommunikationsbruset krävs relevans, genuinitet och ett tydligt syfte”

Vad skulle du säga är den största utmaningen för annonsörer under 2020? 

– En av de största utmaningarna nu, liksom för nästa år kommer att vara hur annonsörer slår igenom bruset och ger resonans hos konsumenterna. I det ökande kommunikationsbruset krävs relevans, genuinitet och ett tydligt syfte.

Vad händer annars hos er under 2020? 

– Vi vill inte avslöja för mycket, men jag kan lova både spännande och intressant kommunikation från Coca-Cola under 2020. Vi kommer att fortsätta att jobba med syftesdriven kommunikation och upplevelser i centrum.

Sofia Karakatsanis Andersson, marknadsansvarig på Hallon.

Sofia Karakatsanis Andersson, Marketing Manager på Hallon.

Vilka förändringar gör ni i mediemixen nästa år?

– Då Hallon passar alla jobbar vi med en bred mediemix med fokus på att maximera nettoräckvidd för medieinvesteringar. Utgångspunkten för Hallon är hela tiden att använda respektive mediekanals styrkor till max samt att förhålla sig till eventuella utmaningar för de olika kanalerna. För att sedan på ett övergripande plan se till att Hallon utifrån strategiska avvägningar har den optimala mediemixen som bygger effektiv frekvens och nettoräckvidd i målgrupper. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2020.

Vilka förändringar gör ni i marknadsföringsbudgeten? Hur mycket ökar eller minskar den?

– Hallon har en kloksnål mediekanalstrategi (som utgår från Hallons förutsättningar) med fokus på att nå uppsatta strategiska mål för varumärke och försäljning. Vi jobbar kontinuerligt med att optimera våra medieköp för att hitta den bästa mediemixen och även marknadsföringsbudgeten. Så kommer vi även under 2020 att jobba med kontinuerliga optimeringar.

”Hallon har en kloksnål mediekanalstrategi”

Vilken blir den viktigaste trenden inom medieområdet 2020 för er?

– För Hallon kommer datadriven marknadsföring fortsatt att vara viktigt och under 2020 kommer vi vi exempelvis att titta närmare på AI, personifiering av material utifrån data men även jobba mer med olika typer av video. 

Vad skulle du säga är den största utmaningen för annonsörer under 2020?

– Den största utmaningen för oss som annonsör kommer även framgent att vara att nå rätt person vid rätt tillfälle. Så vi kommer även fortsättningsvis att titta på hur Hallon ska prata med våra målgrupper på ”rätt” sätt och hur vi ska använda data på bästa sätt för hallon.

Vad händer annars hos er under 2020? 

– På Hallon springer vi snabbt så det händer mycket hela tiden och vi satsar på att öka tempot ytterligare under 2020. 

 

Hela serien

Annonsörerna om nya året: ”Fokus på ökad precision”

Marknadscheferna om strategi 2020: Rörligt, e-dr och egna kanaler 

Största annonsörerna om 2020: Gasa digitalt, AI och influencers 

Spelbolagens strategier 2020: Rörligt, sponsring och stora mästerskap

Marknadschefernas plan för 2020: ”Vi kommer att nyttja fler datapunkter” 

 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev