fredag22 september

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Marknadsföring

DO:s nya regeringsuppdrag: kartlägga sexistisk reklam

Publicerad: 11 januari 2018, 06:00

"Jag har hört olika bud från olika delar av branschen om hur självsaneringen funkar", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Dagens Media. Foto: Janne Naess

Nu ska Diskrimineringsombudsmannen (DO) undersöka hur utbrett problemet med sexistisk reklam är, och om självregleringen ska göras vassare. "Branschen har fått en förändrad spelplan – vi måste ha ett nytt underlag", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ämnen i artikeln:

Alice Bah KuhnkeDOReklamombudsmannen

Amanda Törner

amanda.torner@dagensmedia.se


Den 14 december förra året stod det klart att Trafiknämnden i Stockholm stad har beslutat om att införa etiska riktlinjer för utomhusytor. Det innebär att Trafikkontoret nu kan ta ned en kampanj i fall där budskapet exempelvis är sexistiskt eller rasistisk.

Nyheten fick debatten om sexistisk och könsdiskriminerande reklam att få ytterligare ved på elden.

– Jag tycker att det är ett ingrepp på den demokratiska yttrandefriheten. Politiker ska inte ägna sig åt den här typen av frågor. Det ska reklamare göra, sade Anders Ericson, vd på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, till Dagens Media vid tillfället.

Bara några dagar därefter, den 18 december, gav regeringen i uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen (DO) att låta undersöka hur utbrett problemet med könsstereotypisk och sexistisk reklam faktiskt är idag.

DO ska dessutom titta på hur väl det svenska självregleringssystemet, det vill säga Reklamombudsmannen (RO), fungerar och om det är anpassat till det nya reklamlandskapet. Utredaren ska även bedöma hur självregleringen kan göras vassare.

– I samtal med branschen har vi förstått att det finns starka aktörer som vill förbättra och arbeta emot den här typen av reklam. Men jag har hört olika bud från olika delar av branschen om hur självsaneringen fungerar – en del tycker att den fungerar bra medan andra menar att den inte alls gör det, eller inte fungerar i tillräckligt stor utsträckning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Dagens Media.

Behov av nytt underlag

Under valrörelsen gick både Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut med att man övervägde att införa lagstiftning mot sexistisk reklam. Reklambranschen är som känt starkt emot en lagstiftning.

Alice Bah Kuhnke säger att hon förstår dem som menar att politiker inte ska lägga sig i i onödan, och hon välkomnar den interna diskussionen om hur branschen genom självreglering kan motverka sexistisk reklam.

– Jag hoppas att det visar sig att branschens självreglering fungerar som den ska. Vill man skapa en förändring görs det på bästa sätt om de aktörer som måste stå för förändringen själva brinner för det och dessutom tror på metoden. Det är mycket svårare att förändra något som det inte finns intresse för. Men vi som politiker har ett ansvar gentemot medborgarna att ta reda på hur väl självregleringen faktiskt fungerar, och följa upp det.

Den del av uppdraget som handlar om att undersöka hur väl RO är anpassad till det "nya reklamlandskapet", syftar bland annat på sociala mediers snabba framväxt.

– Diskussionen kring sexistisk och könsdiskriminerande reklam har pågått under många år, och under tiden har omvärlden förändrats. Branschen har fått en förändrad spelplan och människor konsumerar medier på nya sätt och vis. Det innebär att vi inte längre kan titta på studier från tio år sedan. Vi måste ha ett nytt underlag, säger Alice Bah Kuhnke.

Hur kommer det sig att uppdraget faller på just DO?

– Vi är i dialog med flera av våra myndigheter, och DO kommer vara i kontakt med flera aktörer i arbetet med uppdraget. Men DO har ju diskrimineringsombudslagen och tillsynsutövningen vad gäller den, därför har de den kompetens som krävs för att hantera den här frågan.

Utredningen ska presenteras först i mars 2019, men DO ska lämna en delredovisning till regeringen redan i juni i år.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev