Ny front i blöjkriget

En andra rättsprocess mellan jättarna SCA och Procter & Gamble är ett faktum. Nu dras även Libero inför domstol för sin marknadsföring.

Dagensmedia.se berättade tidigare idag om blöjkriget där SCA, som tillverkar Libero, stämmer Pamperstillverkaren Procter & Gamble. Detta för påståendet att ”8 av 10 föräldrar rekommenderar Pampers”, vilket P&G anvädner i sin reklam.

Nu öppnas en ny front i blöjkriget.

P&G drar SCA inför marknadsdomstolen.

Libero framhåller genom en rad påståenden i sin reklam att deras blöjor är fria från kemiska tillsatser som lotion och blekmedel, vilket framförs som argument till att bjöjorna skulle vara bättre än andra. Enligt P&G finns inget stöd för att lotion i blöjor skulle vara ohälsosamt för barn eller Libero bättre än andra blöjor.

Därför kräver P&G att SCA, under hot om vite på två miljoner kronor, tvingas sluta med den typen av påståenden ”eller framställningar med väsentligen samma innebörd som direkt eller underförstått misskrediterar eller är nedsättande för andra näringsidkares blöjor”.

Enligt P&G är SCA:s reklam ”inte förenlig med god marknadsföringssed”. De anser vidare att den "påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut” och att marknadsföringen därför är otillbörlig.

Erik Wisterberg

Publicerad 2011-09-21 11.27Uppdaterad 2015-12-06 14.55

Dela artikeln: