Chef Opinionsbildning - KF

KF (Kooperativa Förbundet) befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Chef Opinionsbildning till huvudkontoret i Solna. 


I rollen som Chef opinionsbildning ingår du i KF:s ledningsgrupp och är huvudansvarig för ansvarsområdet Opinionsbildning. Området består av funktionerna Opinionsbildning, Samhällskontakter, Kommunikation och Bibliotek/arkiv. Du ansvarar för att tillgodose och vidareutveckla KF:s behov av opinionsbildning och kommunikation, såväl gentemot medarbetare, dotterbolag, föreningar som medlemmar. Opinionsbildnings- och samhällskontaktsuppdraget ska leda till att KF som ägare agerar mot beslutsfattare och myndigheter så att vår ägarform kan bedrivas effektivt utifrån vår varumärkesstrategi och KF deltar aktivt inom ram för samarbetet Svensk Kooperation. Arbetet sker i samarbete med dotterbolaget Coops kommunikationsavdelning och motsvarande roller inom föreningarna. Vidare har du huvudansvar för KF:s såväl externa som interna kommunikation. 


Som Chef Opinionsbildning ansvarar du för att självständigt driva arbetet utifrån beslutad affärsplan, ramar, riktlinjer och budget som VD tilldelat. Befattningen rapporterar till VD och tillhör KF ledningsgrupp och ska genom sitt uppdrag och sina leveranser bidra så att KF når mål som styrelsen fastställt inom budget. Du kan även komma att ha styrelseuppdrag inom KF:s dotterbolag eller andra närstående organisationer och företag. I rollen ingår även följande:

 • Ta fram affärsplan för ansvarsområdet och självständigt driva, leda och följa upp avdelningens arbete.
 • Ha chefsansvar för de medarbetare som tillhör Opinionsbildning.
 • Ansvara för träffar och mötesplatser för föreningar avseende gemensamma och förbundsaktuella frågor inom ansvarsområdet.
 • Fortlöpande, inom ramen för befattningen, uppdatera KF:s konsumentplattform
 • Utveckla och förvalta opinionsbildningsuppdraget utifrån målgrupper och varumärkesstrategi.
 • Driva KF:s frågor mot beslutsfattare för att säkerställa att vår ägarform är tillgodosedd i lagstiftning, samhällsdebatt etc. Representera KF i relevanta forum för att sprida kunskap och kännedom om vår ägarform och verksamhet.
 • Ansvara för KF:s webb, sociala medier, intranät samt leverantörsavtal kopplade till dessa.
 • Ansvara för KF:s bibliotek och arkiv.
 • Pressansvar med ansvar för att skriva artiklar, svara på motioner, presentationer mm. Dessa tjänster går att köpa från Coop Sverige AB. 

   

Kvalifikationer

Utbildning 
- Högskoleutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot kommunikation, journalistik eller marknadsföring.


Erfarenhet

 • Bred erfarenhet av såväl intern som extern kommunikation under minst 3-5 år
 • Förmåga att tänka såväl strategisk som operativ kommunikation
 • Minst 5 års ledarerfarenhet samt av arbete i ledningsgrupp
 • Erfarenhet av såväl organisations- som processutveckling
 • God verksamhetskunskap
 • Tidigare erfarenhet av ett övergripande kommunikationsansvar är meriterande 


Som person är det av största vikt att du är kommunikativ såväl muntligen som skriftligen. Du är ansvarstagande, pedagogisk och har förmågan att arbeta självständigt. Vidare är du en naturlig ledare som agerar proaktivt.Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

För att underlätta rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Dagens Media Jobb.