Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Byråer

Förlust för Nordkom efter köpfesten

Publicerad: 22 april 2016, 07:13
Uppdaterad: 22 april 2016, 07:26

Försäljningen av Ottoboni och köpet av Friendsbyråerna belastar Nordkoms resultat.

Ämnen i artikeln:

NordkomScholz Friends

MN

Madeleine Nilsson

madeleine@dagensmedia.se


Dagens Media kunde i november 2015 berätta att Nordkom förvärvat 100 procent av Scholz & Friends, 70 procent av Friends & Tactics, 50 procent av Friends & Insights och 20 procent av produktionsbolaget Parapix.

Köpeskillingen utgjordes av en kontantdel om 15 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor kontant och 7 miljoner kronor genom revers, samt en reglering av en internskuld till Scholz & Friends på cirka 4,7 miljoner kronor och nyemitterade aktier i Nordkom till ett värde motsvarande cirka 17 miljoner kronor.

Men koncernen redovisar nu en förlust för 2015, visar bolagets färska bokslut. Rörelseförlusten landar på 9,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en vinst på 1,5 miljoner kronor 2014.

Byråintäkten hamnar på 36,3 miljoner kronor, jämfört med 42,1 miljoner kronor året dessförinnan.

Omsättningen minskar även den och uppgår till 54,7 (64,1) miljoner kronor.

Resultatet belastas av omstruktureringskostnader på 8,7 miljoner kronor. Det handlar dels om transaktionskostnader på 5,2 miljoner kronor från försäljningen av Ottoboni i mars 2015, samt kostnader i samband med förvärvet av Friendsbyråerna på totalt 3,5 miljoner kronor.

Köpeskillingen för Ottoboni landade på totalt 60,6 miljoner kronor, visar bokslutet. Någon tilläggsköpeskilling blev det dock inte – Nordkom hade kunnat få ytterligare 17 miljoner kronor för byrån baserat på resultatet.

I bokslutet skriver bolaget:

”Koncernens lönsamhet har under perioden påverkats negativt av denna omställning, dels genom att de två transaktioner som ligger till grund för den förändrade koncernstrukturen har drivit omstrukturerings- och transaktionskostnader, dels genom att koncernen under mellanperioden, vilket utgör merparten av 2015 drogs med en ofördelaktig kostnadsstruktur. Det senare problemet har nu lösts genom ett program för anpassning av de koncerngemensamma kostnaderna som framgångsrikt slutfördes i november 2015."

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev