onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

"Så skapar du maktbalans"

Publicerad: 25 januari 2017, 05:20
Uppdaterad: 25 januari 2017, 13:48

Sophia Wattjersson och Julia Kvarnlöf studerar strategisk kommunikation på Berghs.

KRÖNIKA. Utgå inte från att andra vill samma som du, skriver Julia Kvarnlöf och Sophia Wattjersson.

Ämnen i artikeln:

Berghs

I Regis undersökning “Årets byrå 2015” kan vi läsa om “Den proaktiva partnerbyrån som ett framgångsrecept”. Spännande tycker vi. Men vad är innehållet i de framgångsfaktorer som leder till bra samarbete för båda parter?

Hur skapar vi ett partnerskap, som ju ändå ska betyda “en ömsesidig relation”, i ett existerande maktförhållande där den ene betalar och den andre vill ha den förstes pengar? Det är inget vi kan blunda för när partnerskap står i fokus.

Det här handlar om oss. Oss alla. Det spelar ingen roll om du är nyutexaminerade eller varit i branschen länge, om du jobbar som marknadschef eller på byråsidan. Det är lika viktigt för alla att föra en kontinuerlig dialog om samarbeten, arbetsprocesser och beställningar för att bli skickliga yrkesutövare och kunna skapa värdefull kommunikation.

Samarbetskompass

Engagemang är din enskilt viktigaste tillgång för att du ska nå framgång. Engagemang leder till förståelse som ger förutsättningar för förtroende som i sin tur ger dig möjlighet att våga utmana och bli utmanad, vilket skapar ett starkt och långsiktigt samarbete.

Vi vet alla innerst inne att maktförhållandet finns.

För att skapa ett bra samarbete behöver vi överbrygga maktförhållandet genom ett förtroendeskapande förhållningssätt. Båda parter behöver bidra för att skapa en balans i maktförhållandet, en maktbalans. Maktbalansen skapas av ett samarbete som är uppbyggt av att båda parter bidrar till de fyra faktorerna; engagemang, förståelse, förtroende och utmaning.

Om kunden eller byrån inte ser faktorerna som ett gemensamt ansvar faller dock balansen. Vågar vi istället anpassa oss till varandra, det aktuella projektet och ser att det är viktigt att båda sidor bidrar i alla faser har vi ett förhållningssätt som leder till ett gynnsamt samarbete.

För att komma dit måste vi bygga något från grunden och grunden är alltså engagemang.

Engagemang

Långt ifrån alla väljer byrå utifrån det engagemang de visat i första kontakten men vi ser att det i nästan alla fall är just engagemang som lägger grunden för ett långvarigt samarbete. Om engagemang är grunden till att skapa riktigt värde borde det vara den viktigaste parametern redan i valet av byrå.

Engagemang bygger på ett ömsesidigt intresse för varandras verksamheter. Med ny teknik skapas nya möjligheter till engagemang där digitala kontaktvägar blir komplement och ibland till och med substitut för en fysisk kontakt eller ett telefonsamtal. Här finns dock en risk för missförstånd om engagemanget är på olika nivå eller har olika uttryck.

Lyhördhet, anpassning och transparens är nyckelord för att engagemang ska leda till lyckade samarbeten och affärer.

När marknadsavdelningen anpassar sitt engagemang utifrån beställningens omfattning får byrån utrymme och förutsättningar att leverera. Byrån kan i sin tur anpassa sitt engagemang för att lägga rätt mängd resurser så att kunden upplever att resurserna används på rätt sätt. No crowdpleasers and no dead bodies.

Ett exempel på ett anpassat engagemang är beställningar med kort deadline. För att kunna fatta nödvändiga och snabba beslut behöver både kund och byrå öka sitt engagemang.

Kom ihåg att det inte finns någon standard i engagemangsnivå från något håll. Utgå inte från att andra vill ha samma sak som du vill ha, utgå från att du behöver anpassa engagemanget till den nivå som passar ett specifikt samarbete. För att kunna göra det behöver parterna förstå varandra.

Julia Kvarnlöv och Sophia Wattjersson, som studerar strategisk kommunikation på Berghs.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev