Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

10 tips om tydliga ansvarsförhållanden

Publicerad: 6 april 2018, 05:30
Uppdaterad: 6 april 2018, 05:47

Birger Lycken är affärsområdeschef för Westander Kris och Ledarskap.

Vill du ha tydliga ansvar på arbetsplatsen? Birger Lycken, affärsområdeschef och ansvarig för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap, delar med sig av tio praktiska tips till alla chefer inom medie- och kommunikationsbranschen.


Ämnen i artikeln:

Westander

Chefer som etablerar tydliga ansvarsförhållanden skapar goda förutsättningar för prestigelöst samarbete mellan motiverade medarbetare. Otydlighet leder däremot till osäkerhet, stress och konflikter.

1. Utse bara en ansvarig

Säkerställ att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig. Fråga alltid vem som är ansvarig när du anar en otydlighet, exempelvis när du stöter på resonemang om delat ansvar.

2. Delegera totalt ansvar

Eftersträva att delegera både stort och totalt ansvar. Frihet och självbestämmande ger en känsla av kontroll och leder till ökad motivation.

3. Sätt tydliga ramar

Förtydliga vem som beslutar när ansvarsområden överlappar varandra. Klargör också i vilka situationer den ansvariga måste stämma av eller rapportera.

4. Formulera konkreta mål

Sätt tydliga och konkreta mål för varje ansvarsområde, gärna med koppling till era lönekriterier. Målen bör vara högt satta och möjliga för medarbetaren att nå.

5. Informera skriftligt

Ge alla berörda medarbetare skriftlig information om vem som är ansvarig för en uppgift. På så sätt säkerställer du att uppdraget blir tydligt definierat och att alla får samma bild.

6. Uppmuntra involvering

Inspirera ansvariga till information och involvering, som ett sätt att skapa bättre beslutsunderlag. Betona samtidigt vikten av det egna ansvaret för samtliga beslut.

7. Coacha proaktivt

Följ upp delegerade ansvar på ett strukturerat sätt genom att visa intresse, lyssna fokuserat och ställa öppna frågor kopplade till målen. Stå emot frestelsen att själv ta över och ge råd.

8. Återkoppla löpande

Ge tät och regelbunden återkoppling om måluppfyllelse, med fokus på positiv feedback. Genom mycket beröm och konstruktiv kritik bidrar du till utveckling och kvalitet.

9. Ta eget ansvar

Var ett föredöme som chef genom att själv ta mycket ansvar på dina områden. Visa genom praktisk handling hur varje enskild individ kan bidra till företagets utveckling.

10. Detaljstyr aldrig

Styr med hjälp av mål, riktlinjer och värderingar, men gå som chef aldrig in och detaljstyr inom en medarbetares ansvarsområde. Detaljstyrning underminerar ansvarstagande.

Birger Lycken, affärsområdeschef, Westander Kris och Ledarskap

Ämnen i artikeln:

Westander

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev