Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

10 tips om kriskommunikation

Publicerad: 18 oktober 2018, 05:00
Uppdaterad: 17 oktober 2018, 14:30

Ylva Werlinder, Westander. Foto: Westander

TIPS OCH INSPIRATION. Hur gör man för att förebygga mediekriser? Ylva Werlinder, pr-konsult och specialist inom kriskommunikation på Westander, delar med sig av tio praktiska tips om krisplanen.


Ämnen i artikeln:

Westander

En praktiskt användbar kriskommunikationsplan är ett viktigt stöd när ni ska kommunicera i svåra situationer. Dessutom bidrar arbetet med planen till att förebygga kriser och utveckla verksamheten.

1. Definiera krisen

Sätt ord på vad som är en kris för er, så att ni vet när planen ska tas i bruk. En vanlig definition är att centrala värden är hotade, samtidigt som det råder stor osäkerhet och tidsbrist.

2. Slå fast värderingar

Bestäm vilka förhållningssätt och principer som är viktiga att värna om i en kris. Låt gärna öppenhet och ansvarstagande vara ledord tillsammans med företagets värdegrund.

3. Inventera risker

Gå igenom vilka risker som finns och analysera både hur sannolikt det är att de ska inträffa och vilken skada de i så fall kan orsaka. Då vet ni var det är viktigast att arbeta förebyggande.

4. Tydliggör ansvar

Klargör vem som leder kriskommunikationen, även när ansvariga chefer inte kan nås. Med en lista över funktioner som kan behövas är det lättare att ersätta personer som inte är på plats.

5. Kartlägg intressenter

 Tänk igenom vilka som kan behöva informeras och kontaktas vid en kris. Media, medarbetare, viktiga kunder och andra närstående behöver ofta särskild uppmärksamhet.

6. Lista kanaler

Samla alla kanaler i en checklista, allt från hemsida och sociala medier till kundtjänst och fysiska möten. Vid en kris bör samma budskap nå ut i så många kanaler som möjligt.

7. Samla frågor och svar

Skriv ner sannolika frågor från media och närstående samt formuleringar som skulle kunna användas som svar. På det sättet blir startsträckan kortare för era talespersoner.

8. Testa planen

Sätt kriskommunikationsplanen på prov genom att låta ledning och kommunikationsansvariga öva på sannolika scenarier. Då hålls kunskapen om kriskommunikation levande i företaget.

9. Uppdatera årligen

Utse en ansvarig som ser till att kriskommunikationsplanen uppdateras årligen. Involvera alla berörda, så att även revideringen av planen bidrar till att skapa medvetenhet och beredskap.

10. Besluta i ledningsgruppen

En kriskommunikationsplan bör alltid beslutas av ledningsgruppen. Då ökar sannolikheten att ni dels åtgärdar befintliga problem, dels tar ansvar fullt ut när krisen ändå är ett faktum.

Ylva Werlinder, pr-konsult på Westander

Janne Naess

Bildredaktör, fotograf och reporter

janne.naess@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Westander

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev