lördag1 april

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

10 tips för att undvika influencerhaveri

Publicerad: 4 september 2017, 07:10
Uppdaterad: 19 september 2017, 07:22

Tobias Eltell.

TIPS & INSPIRATION. Sveriges Annonsörers förbundsjurist Tobias Eltell ger sina bästa tips.


Influencer marketing växer som annonskanal och omsatte en halv miljard 2016. Intresset för influencers har också gjort att flera nya profiler tillkommit, men alla samarbeten har inte visat sig bli helt lyckade. Men flera samarbeten mellan influencers och annonsörer har gått i stöpet. En lärdom utifrån detta är att alltid använda sig av skriftliga avtal. Därför har Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer, tagit fram tio avtalspunkter för bättre samarbeten mellan annonsörer och influencers.

Nedan följer 10 avtalspunkter att fundera över i de fall annonsören har avtal direkt med influencern. 

1. Vilka är avtalsparter?

Är det tydligt vem ni ingår avtal med? Ingår ni avtal med en fysisk influencer eller ett bolag? Kan influencern sätta någon annan i sitt ställe? Dumma frågor kan tyckas men ibland är det inte självklart. I synnerhet inte om man anlitar en duo.

2. Hur länge gäller avtalet?

Även om intentionen kan vara ett längre samarbete är det ibland riskabelt att låsa in sig i alltför långa avtalsförhållanden. Bättre att avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en eller ett par månader. Man kan även ha en option som omfattar en rätt men inte en skyldighet att förlänga avtalet.

3. Vilka förpliktelser har ni och influencern gentemot varandra?

Vad är det influencern ska göra, och lika viktigt, vad är det influencern inte ska/får göra? Ofta anlitas influencern i ett reklamsammanhang och reklammarkerar då inlägg i samarbete med annonsören. Det influencern uttrycker kan annonsören många gånger anses åberopa (som om annonsören själv sagt det). Det är därför viktigt att influencerns omdömen om annonsörens produkter och tjänster är korrekta och vederhäftiga och att influencern undviker felaktiga jämförelser med konkurrenters produkter, bara för att nämna några exempel.    

4. Utgår ersättning för uppdraget, och hur?

För Skatteverkets del spelar det ingen roll om influencern får betalt i pengar, resor, saker eller andra upplevelser som har ett marknadsvärde. Det finns numer gott om exempel på skönstaxering av influencers. För annonsörens del är detta ett uppdrag mot vederlag, som vilket konsultuppdrag som helst.  Läs mer om skattekonsekvenser i bloggsamarbeten på Skatteverkets hemsida.  

5. Ska ersättningen kopplas till någon form av räckvidd och effekt?

Här finns olika varianter, helt eller delvis effektbaserad ersättning. Detta brukar dock inte vara så populärt bland konsulter i kommunikationsvärlden överhuvudtaget men är inte helt ovanligt idag.

6. Följer influencern era värderingar?

Kan ni stå för det influencern säger? Se mer under punkt 3.

7. Sekretess

Under samarbetets gång får båda parter reda på saker om den andre parten som inte är offentliga och som inte ska avslöjas för utomstående. Det kan tyckas självklart men ibland kan det uppstå gråzoner vilken information som egentligen är offentlig respektive hemlig. 

8. Konkurrerande uppdrag?

Får influencern åta sig uppdrag för annonsörens konkurrenter? Detta brukar ju vara mindre lämpligt. Men gör klart detta från början.

9. Avtalsbrott och förtida uppsägning

Ett grovt avtalsbrott kan ofta leda till en förtida uppsägning av avtalet. Och vill det sig riktigt illa kan man ha vållat den andra parten skada. I så fall kan skadestånd bli aktuellt.

10. Rättigheter

Vem äger rättigheterna till den text och de bilder som influencern kan komma att framställa under samarbetet? Normal användning av sådant som influencern tar fram är ett minimum. Men vad händer med materialet om samarbetet upphör? Avtala därför om förfoganderätt till text och bilder!

Avtal kan naturligtvis se olika ut och ovanstående punkter ska inte ses som kompletta. Men det kan vara en god början.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev