"Sociala medier - inget att trycka ut budskap i"

Reklam- och pr-världens fascination för bloggar, Facebook och liknande kommunikationsvägar riskerar att leda till att organisationer och företag lägger mycket resurser på kanaler och verktyg som ger tveksamma resultat. Kommunikation bör värderas efter hur många i ens målgrupp som förstår budskapet, inte efter hur roliga kommunikationsverktygen är att arbeta med.

Att kommunicera genom en blogg eller någon form av community kan vara ett av många bra sätt att nå fram med ett budskap till en specifik målgrupp. Det kan också vara ett sätt att snabbt göra sin röst hörd i frågor som övriga medier inte vill skriva om. Den senaste debatten om reglering av FRA:s verksamhet är ett lysande exempel på hur bloggar kan bidra till att påverka och skapa debatt; men det är dock ett ganska ovanligt exempel. Den organisation eller det företag som inte har obegränsade resurser bör ställa tidsåtgång och kostnad för att arbeta med dessa medieformer i relation till vilket genomslag som uppnås.

Sveriges mest lästa blogg har en bra vecka över 300 000 läsare enligt hemsidan Bloggtoppen. Men den blogg som kommer på tjugonde plats över Sveriges mest lästa bloggar har bara runt 30 000 läsare under en vecka. Hudiksvalls Tidning har fler läsare - varje utgivningsdag. Hur spännande än kommunikationsbyråer och en begränsad skara alldeles för inflytelserika mediedebattörer tycker att så kallade sociala medier är, så är det oftast uppmärksamheten i de traditionella medieformerna som når fram till flest mottagare. I de flesta fall med en högre trovärdighet.

Ändå betonar ett otal pr-, reklam- och medieföretag allt mer i sin kommunikation hur så kallade sociala medier är något som organisationer och företag bör satsa mer på för att nå ut med sina budskap. I vissa fall kan en blogg, Youtube, en community eller liknande kommunikationskanal ge ett bra genomslag för ett budskap eller en produkt. Men att kraftigt överdriva dess betydelse för företag och organisationers kommunikation kan leda till ett slöseri med dyrbara arbetstimmar för de med knappa resurser.

Den som någon gång arbetat med en blogg eller kampanj på webben vet att även om verktyget som används ofta är billigt eller gratis, så måste många arbetstimmar läggas för att göra kampanjen lyckad. För resursstarka organisationer är detta inte ett problem, men för många aktörer står två timmars bloggande i direkt konflikt med ett möte med en politiker eller ett samtal med en journalist.

Bara för att ett fåtal frilansjournalister och konsulter tar på sig en roll som profeter för nya kommunikationsverktyg, så innebär det inte att dessa verktyg är vare sig billiga eller effektiva. Dessa profeter kommer säkerligen säga att vi är bakåtsträvare som inte ser tjusningen i ny teknik. Vi välkomnar den debatten och tänker då påminna om att effektiviteten i kommunikation inte mäts efter hur rolig den är, utan efter hur många i målgruppen som tagit emot och förstått det budskap som kommuniceras.

Tobias Smedberg och Lars Jonsson är grundare av pr-byrån Agenda.

Tobias Smedberg Lars Jonsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Dagens Media.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Dagens Media eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Åsikter & debatt