"Slopa marknadsbudgeten 2017"

2016-10-19 10:47  
"Kopplingen mellan marknad och sälj är obefintlig på många håll. Det är anmärkningsvärt då utvecklingen av kundernas köpbeteenden borde skapa incitament att integrera mycket mer", skriver Jonas Ander, Marknadschef på Nortal.

DEBATT. Försäljning och marknadsföring växer ihop och företag måste organisera sig därefter. Det är slut på silo-tänket, skriver Jonas Ander, marknadschef på Nortal.

Budgetprocessen inför 2017 har påbörjats i många företag. Ofta råder det in i det sista en osäkerhet kring marknadsbudgetens storlek. Den ses under budgetprocessen ofta som en post som man kan anpassa när de andra siffrorna är fastställda. Och som sedan med lätthet kan justeras när intäkterna inte kommer in. Kort sagt, många företag inte ser marknadsföringen som strategiskt viktig för att uppnå intäktsmålen.

Kopplingen mellan marknad och sälj är obefintlig på många håll. Det är anmärkningsvärt då utvecklingen av kundernas köpbeteenden borde skapa incitament att integrera mycket mer. Idag väljer åtta av tio köpare själva när de vill inleda en köpprocess. Det medför att det säljande företaget måste omfördela sina resurser, lägga mindre krut på uppsökande verksamhet mot kunder som inte är intresserade, och mer på att vara synlig och sökbar när kunderna väljer att inleda sin köpprocess.

Men det gäller att kunna dra nytta av all kunddata på rätt sätt. Digitaliseringen har medfört att företag har mer information om sina kunder än någonsin. De vet inte bara vad kunderna köper, utan även hur de agerar i sociala medier, vilken reklam de klickar på och vilka hemsidor de besöker. Väldigt många företag avgränsar dock sin analys av all denna information till att utvärdera rena aktivitetsmål – räckvidd, hur många som delar ett inlägg, likes, trafik till hemsidan etc. Betydligt färre företag arbetar strategiskt med dataanalys för att kunna hitta kundmönster och värdera sina insatser efter vilken affärsnytta de genererar.

För att lyckas krävs rätt systemstöd, rätt processer och rätt organisationsstruktur. Den tekniska lösningen måste göra det möjligt att följa hela kedjan, från analys till genomförande och utvärdering. Vidare krävs att man har ett tydligt ägarskap och tydliga roller i organisationen. Att sälj och marknad går hand i hand, att alla marknadskanaler integreras, att man sätter tydliga mål som hela tiden utvärderas och att man löpande förfinar strategin. Realtidsmarknadsföring handlar om att hela tiden analysera och anpassa marknadsföringen efter nya insikter.

Försäljning och marknadsföring växer ihop och företag måste organisera sig därefter. Det är slut på silo-tänket. Istället för att ha en marknadsbudget som man ändå inte prioriterar bör företag därför slå ihop sälj- och marknadsbudgeten till en gemensam intäktsbudget och arbeta strategiskt med dataanalys för att kunna möta rätt kund med rätt budskap i rätt tid.

Jonas Ander,  Marknadschef på Nortal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Dagens Media.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Dagens Media eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Läs även

Åsikter & debatt