söndag2 april

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Precis, fråga partierna till råds!"

Publicerad: 29 september 2008, 09:07
Uppdaterad: 6 december 2015, 16:39

<b>DEBATT</b>. Patrik och Henrik Westander efterlyser en uppförandekod för professionella lobbyister och utmanar branschföreningen Precis att våga fråga politikerna om öppenhetskrav.


PW

Patrik Westander


"Pr-branschen ses som sluten, smutsig och full av hemligheter." Det skriver Erik Westerberg i en krönika i Dagens Media, och hänvisar bland annat till det bristande förtroendet för pr-konsulter i SOM-institutets förtroendebarometer. Hans recept är ökad öppenhet, inte minst rekommendationen att "pr-konsulter måste börja varje extern kontakt med att berätta vilken kund man företräder".

Janerik Larsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, omtalar i en replik detta agerande som en självklarhet. När pr-konsulter kontaktar beslutsfattare "talar man givetvis om på vems uppdrag man ringer. Allt annat vore otänkbart." På pr- och lobbyfirman Westander är detta också en självklarhet. Vi berättar alltid vem eller vilka vi företräder då vi kontaktar en tredje part i syfte att påverka denna tredje part.

Tyvärr gäller detta inte hela pr-branschen. Pr-branschföreningen Precis har hittills ignorerat sitt samhällsansvar och i stället utformat så kallade branschnormer för att skydda pr- och lobbyfirmornas hemlighetsmakeri.

Det mest långtgående öppenhetskravet i Precis normsamling är häpnadsväckande nog detta: "I en aktiv kontakt med tredje part då syftet är att påverka denna tredje part - till exempel en journalist eller en beslutsfattare - bör dock pr-konsultföretaget vid anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är" (våra kursiveringar).

Branschnormerna väcker flera frågor: Varför bara "bör"? Varför bara "vid anmodan"? Finns det något skäl till att en politiker, journalist eller tjänsteman inte ska veta vems intresse en lobbyist företräder?

Debattens vågor går också höga inom pr-branschen när det gäller öppenheten, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av en artikel om Precis årsmöte i Dagens Media den 25 april. Enligt artikeln är frågan verkligen på konkret detaljnivå, nämligen om "bör" ska bytas ut mot "ska".

Nu är det dags för pr-branschföreningen Precis att höja blicken och börja ta samhällsansvar. För att värna om den öppna demokratiska processen behövs en tillräckligt långtgående och allmänt accepterad uppförandekod för professionella lobbyister. Ett första steg i riktning mot öppenhet vore för Precis att skicka sina "branschnormer" för lobbyverksamhet på en allmän och offentlig remissrunda till riksdagspartierna.

Det är hög tid för pr-branschföreningen att ta reda på vilka öppenhetskrav de politiska beslutsfattarna vill ställa på oss professionella lobbyister. Vågar Precis och föreningens ordförande Hans Gennerud be de politiska partierna skriftligen yttra sig över normerna och sedan offentliggöra resultatet?

Henrik Westander Patrik Westander Pr- och lobbyfirman Westander

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev